intTypePromotion=3

Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 5 - Ths.Trần thị Mai Phương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
94
lượt xem
21
download

Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 5 - Ths.Trần thị Mai Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 5 Độc học các hợp chất hữu cơ thuộc bài giảng Độc tố học môi trường, trình bày kiến thức về các hợp chất hữu cơ mạch vòng, các hợp chất hữu cơ chứa CHLOR,...Mời các bạn cùng tham khảo bài học để nắm rõ hơn nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc tố học môi trường: Bài 5 - Ths.Trần thị Mai Phương

 1. ĐỘC HỌC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ
 2. CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ MẠCH VÒNG NGUỒN GỐC Được đưa vào môi trường một cách gián tiếp qua:  Các họat động công nghiệp  Giao thông  Họat động đô thị  Từ các bãi xử lý chất thải. Đôi khi chúng có mặt do các sự cố về môi trường.
 3. Hydrocacbua Polycyclic Aromatic – PAHs  PAHs không được tổng hợp do con người Nguồn gốc:  Khi đốt cháy các sản phẩm dầu khí.  50% số đó được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu dầu phục vụ công nghiệp điện và nhiệt, quá trình đốt chất thải và luyện cốc.  Khỏang 30% có nguồn gốc từ họat động giao thông
 4. Phân lọai PAHs  Hiện có khỏang 16 loại PAHs được sinh ra gây ô nhiễm hàng đầu.  Tiêu biểu có Naphthalene, Acenaphthene, Fluorene, Anthracene, Pyrene, Phenanthren, Fluoranthen, Benzopyrene…  Pyrene
 5. Tác hại của PAHs Hợp chất này được biết đến như những nguyên nhân gây biến dị hay ung thư cho con người.
 6. Các dung môi thơm vòng đơn  Là các hợp chất hữu cơ thơm mạch vòng có khối lượng phân tử thấp.  Thường là những sản phẩm trong công nghiệp hóa chất, cơ khí.  Tiêu biểu có Benzen, Toluen, Xylene…
 7. Quá trình chuyển hóa Benzen và Toluen
 8. Quá trình chuyển hóa Benzyl alcohol
 9. Hợp chất thơm chứa gốc amin  Thường thì các hợp chất này ít có cơ hội xuất hiện trong môi trường chỉ trừ trường hợp chất thải từ các nhà máy hóa chất trực tiếp sản xuất chúng.  Tiêu biểu có Benzidine, 2-Naphthylamin, 2- Fluorenmin.  Chúng đều là các hợp chất có khả năng gây ung thư cao.
 10. Benzidine và 4-metalbezidine
 11. Quá trình clo hóa hợp chất
 12. Các hợp chất tạo dẻo  Thường đựơc sử dụng trong qui trình sản xuất các sản phẩm là nhựa hay nilon.  Chúng xuất hiện trong môi trường từ các nguồn nước thải nhà máy, công trình xử lý nước thải tập trung hay trong phân compost.  DEHP (DiEthylHexylPhtalate) là một chất độc hại đáng lưu ý nhất.
 13. DEHP Công thức cấu tạo
 14. Các hợp chất chống cháy Các hợp chất chóng cháy thường có mặt trong các sản phẩm vật liệu xây dựng. Có hai lọai hợp chất chính:  Các hợp chất hữu cơ ester phospho: như Triphenilphosphat  Các hợp chất chống cháy chứa brome: như Hexabromobenzen
 15. Các chất tẩy rửa  Các hợp chất tẩy rửa dân dụng và công nghiệp chiếm khỏang 40-70% tổng sản phẩm chất tẩy rửa.  Có hai nhóm hợp chất tẩy rửa gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là:  Chất tẩy rửa nhóm anion LAS – alkylbenzensulfonat  Nhóm chất tẩy rửa không phân cực -alkylphenolpoliethoxylat
 16. CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA CHLOR “Các sản phẩm tổng hợp dẫn xuất chứa Chlor được tổng hợp rất nhiều phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tòan cầu”
 17. Tetrachloetylen CCl4  Tetrachloetylen CCl4 – laø dung moâi duøng nhieàu trong coâng nghieäp ñieän, sôn phuû.  Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy raèng ñaây laø moät hôïp chaát coù khaû naêng gaây ung thö.
 18. Polyvinylchlorua (PVC) Polyvinylchlorua (PVC): là vật liệu nhựa được tổng hợp từ vinylchlorua và được dùng rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như làm vật liệu xây dựng, ống nước, chai nhựa dựng thức ăn…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản