intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
7
download

Bài giảng Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam, đối tượng chịu thuế TNCN gồm 10 khoản thu nhập sau đây: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. 6.2. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ Theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành ở Việt Nam, đối tượng chịu thuế TNCN gồm 10 khoản thu nhập sau đây: (1) Thu nhập từ kinh doanh; (2) Thu nhập từ tiền lương, tiền công; (3) Thu nhập từ đầu tư vốn; (4) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; (5) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (6) Thu nhập từ trúng thưởng; (7) Thu nhập từ bản quyền; (8) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; (9) Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoáng, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, BĐS và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; (10) Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, BĐS và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
 2. 6.2.2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG. 6.2.1. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ KINH DOANH 6.2.2.1. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ Là thu nhập có nhập từ tiền lương, tiền công làm căn cứ xác định thulĩnh vực : thuế: là đựơc từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong các nhập chịu Các khoản thu • Sản xuất, kinh trừ thuế TNCN. thu nhập trước khi khấudoanh hàng hoá thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN ( thu nhập sau thuếxây doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hoá; ) thìdựng;quy đổi thành thu nhập trước thuế doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê phải vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh Thu nhập thuê mặt bằng tiền công: là các khoản thu nhập người lao động nhận nhà, cho từ tiền lương, • từ người sử dụng lao độc dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng đượcHoạt động hành nghềđộng lập của cá nhân: trong lĩnh vực, ngành nghề được tiền, được xác định như sau: Thuhành nghề theo quy định côngphápTiền lương, tiền cấp giấy phép hoặc chứng chỉ nhập từ tiền lương, tiền của (=) luật. công (+) Các khoảng phụ cấp, trợ cấp (+) Tiền thù lao nhận dưới mọi hình thức (+) Tiền nhận được do tham gia vào các hiệp hội, quản lý (+) Các khoảng thưởng. Trong đó: •Tiền lương, tiền công: bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công ( không bao gồm các khoản đựoc miễn trừ). •Các khoản phụ cấp, trợ cấp: bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí… •Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức: tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia các đề tài nghiên cứu.. •Tiền nhận được do tham gia vào các hiêp hội quản lý bao gồm: tiền nhận được do tham •Các khoản lợi íchhội nghề nghiệp, họi kinh doanh.. gia vào các hội, hiệp khác do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ: là các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động…Đọc thêm giáo trình.
 3. 6.2.3. THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CHỊU 6.2.2.2. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNHTỪ ĐẦU TƯ VỐN: THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, nhận được từ hoạt độngđiểmcơ chức, cá nhân trả doanh vay,đơn vịcổ Là khoản thu nhập TIỀN CÔNG : là thời cho tổ sở sản xuất, kinh thu nhập( mua phần hoặc góp vốn sản xuất, kinh doanh trả thu nhập) cho đối tượng nộp thuế. dưới các hình thức, cụ thể: •Tiền lãi cho vay: nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay. • Lợi tức, cổ tức: nhận được từ việc góp vốn cổ phần. •Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn: Vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy địnhcủa Luật doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã. •Phần tăng thêm của gía trị vốn góp nhận được: khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất… •Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành… •Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật. •Thu nhập từ cổ phiếu và trả thay cổ tức.
 4. 6.2.5. 6.2.4. THU NHẬP TỪ CHUYỂNTỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS: Là khoản thu nhập CHỊU THUẾ NHƯỢNG VỐN : từ chuyển nhượng BĐS, bao gồm việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các Là khoản tiền lãi nhận đựơc từ trường hợp sau: •Thu nhập từ chuyển nhượng phần dụng đất. •Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử vốn góp: trong các côngty trách nhiệm hữu •Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần… đất và tài sản gắn liền với đất. •Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: sử gồm thu nhập từ việc chuyển •Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặcbaodụng nhà ở • Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, tráiquyền thuê đất, thuê mặt nước. phiếu… •Các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng BĐS •Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
 5. 6.2.8 6.2.7. THU NHẬP TỪTRÚNG THƯỞNG. THƯƠNG MẠI. 6.2.6 THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN NHƯỢNG QUYỀN Là thu nhập nhận động nhượng quyền thương mại ( Fanchising ) làdụng động Có thể hiểu hoạt được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử hoạt của các đối tượngbên nhượng quyền trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu như sau: của quyền sở hữu trao cho bên nhận quyền sử dụng mô hình, kỹ thuật nhập từ chuyển giao công nghệ dưới thương hiệu của mình và nhận lại mộtnghệ: kinh doanh, sản phẩm dịch vụ theo quy định của Luật Chuyển giao công khoản phí hay %sổ xố: do các công ty gian nhất định thực hiện. •Trúng thưởng doanh thu trong thời sổ xố phát hành •Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quantham gia mua bán hàng •Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi: khi •Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hiện theo qui định tại điều 7 của Luật hoá, dịch vụ. chuyển giao công nghệ. •Trúng thưởng trong các hình thức cá cược: đặt cược được pháp luật cho phép. •Trúng thưởng trong các casino: được pháp luật cho phép hoạt động.
 6. 6.2.9 THU NHẬP TỪ THỪA KẾ, QUÀ TẶNG. •Thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng qui định như sau: - Thu nhập từ nhận thừa kế: là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về tài sản thừa kế - Thu nhập từ nhận quà tặng: là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước •Thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được đối với các loại tài sản sau: - Tài sản là chứng khoán - Tài sản là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh. - Tài sản là bất động sản - Tài sản là các lại tài sản khác phải đăng kỹ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước.
 7. 6.3. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ. 6.3.1 QUY ĐỊNH CHUNG Các khoảng thu nhập ( 14 khoản ) của đối tượng nộp thuế sau đây được miễn thuế •Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình của hộ gia đình, cá nhân được Nhà •Thu giao để sản xuất. nhượng BĐS giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ: cha nước nhập từ chuyển nuôi,nhậpnuôi với con nuôi; chức chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con •Thu mẹ từ tiền lãi gửi tại tổ cha tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột •Thu nhập từ kiều hối. với nhau. lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc •Phần tiền •Thu nhập từtrong giờ nhượng nhà ở, QSD đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá ban ngày, làm chuyển theo quy định của pháp luật. nhân lương hưu do BHXH chi trả. chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam. •Tiền trong trường hợp cá nhân •Thunhập từ học bổng. •Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không •Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật. động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo qui định của pháp luật. •Thunhập nhận đượcthừa kế, quà tặng là cơ quan nhàvợ với chồng; cha đẻ; mẹ đẻthành lập •Thu nhập từ nhận từ quỹ từ thiện được BĐS giữa nước có thẩm quyền cho phép với con đẻ; cha nuôi mẹđộng vì mục đích từ thiện, chồng mẹkhông nhằm con dâu; lợi nhuận. hoặc công nhận, hoạt nuôi với con nuôi; cha nhân đạo, chồng với mục đích cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội;nguồn viện trợ nước ngoài vìngoạiđích ngoại với cháu ngoại; hình thức •Thu nhập nhận được từ bà nội với cháu nội; ông mục bà từ thiện, nhân đạo dưới anh, chị em ruột với nhau. phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ để xác Chính phủ và phi Chính •Thuthu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài được miễn thuế là văn bản của cơ định nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷduyệtchưa nhận chế biến thành các sản phẩm khác hoặc quan nhà nước có thẩm quyền phê sản việc qua viện trợ. chỉ qua sơ chế thông thường. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại khoản này phải thoả mãn các điều kiện.
 8. 6.3.2. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ. 6.3.2.3 6.3.2.2. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢCCÔNG THUẾ: MIỄN ĐƯỢC 6.3.2.1.THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN SẢN XUẤT, KINH DOANH THUẾ. MIỄN TIỀN LƯƠNG, TIỀN MIỄN ĐƯỢC THUẾ TNCN. •Có QSD đất,từ đầu tư vốn đựơc miễn thuế là các khoản thu nhập từ hợptiền gửi ngân •Thu nhập từ quyền thuê tiền công đượcnước, quyền thuê mặt nước lãi pháp để 1.Thu nhập tiền lương, đất, QSD mặt miễn thuế theo quy định sản xuất và trựctín dụng, lãi từlao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm •Các khoản phụtiếp thamcấp miễn thuế. bảo hiểm nhân thọ: hàng, tổ chức cấp, trợ gia hợp đồng muối, khoản lợiđược miễn thuế: là khoản tiền lãi mà cà nhân nhận được từ việc gửi •Các nuôi trồng thủy sản. người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ. •Lãi tiền gửi ích khác do •Thực tạicư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm tiền tế các ngân hàng, tổ chức tín dụng. nghiệp,từ hợp đồngnuôi trồng,nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp •Lãi làm muối, bảo hiểm đánh bắt thuỷ sản. •Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm. chưa chế biến thành địnhsản phẩm khác hoặc đối với các chế thông trên như sau: 2. Căn cứ để xác các thu nhập miến thuế mới chỉ sơ khoản lãi thường. •Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi: số tiền tiết kiệm( lãi tiết kiệm) của cá nhân. •Đối cới thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: là chứng từ trả tiền laiz hợp đồng từ bảo hiểm nhân thọ.
 9. 6.3.2.5. 6.3.2.4. THU NHẬP MIỄN THUẾ TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS: THỪA KẾ, QUÀ TẶNG Là thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng BĐS giữa các đối tượng sau: •Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS giữa những người cùng huyết thống, cùng gia đình (1) Vợ với chồng •Thu nhập Cha đẻ, mẹnhượng con đẻ QSD đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá (2) từ chuyển đẻ với nhà ở, nhân trongCha nuôi, mẹ nuôi chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử (3) trường hợp người với con nuôi dụng đất ở Cha chồng, mẹ chồng với con dâu (4) tại Việt Nam. •Thu nhập Cha vợ, mẹ vợ đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền (5) từ giá trị QSD với con rể hoặc được Ông nội, bà nội với cháu nội (6) giảm tiền sử dụng theo quy định của pháp luật. •Thu nhập Ông ngoại, bà đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước (7) từ chuyên đổi ngoại với cháu ngoại giao để(8) Anh, chị em ruột với nhau sản xuất.
 10. 6.4. ĐỐI TƯỢNG TẠM THỜI CHƯA THU THUẾ Tạm thời chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân,h ộ gia đình có QSD đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng BĐS để thành lập DN hoặc tăng vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Cá nhân góp vốn bằng BĐS vào DN, nếu được chia lợi nhuận phải nộp thuếTNCN đói với hoạt động đầu tư vốn; nếu chyển nhượng phân vốn góp cho tổ chức cá nhân kác thì nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đồng thời phải truy nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS khi góp vốn vào DN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản