Bài giảng môn học Thuế: Chương 3 - Lê thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
30
lượt xem
5
download

Bài giảng môn học Thuế: Chương 3 - Lê thị Bích Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Thuế - Chương 3: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản ban hành, đối tượng nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, thuế suất, thời hạn nộp thuế và lập tờ khai hải quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thuế: Chương 3 - Lê thị Bích Thảo

 1. CH NG 3 THU XU T KH U- THU NH P KH U 1
 2. 3.1. Văn b n ban hƠnh Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, ngày 14/06/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, ngày 13/08/2010 Thông tư số 05/2010/TT-BTC, ngày 15/12/2010 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, ngày 10/09/2013 2
 3. Khaùi nieäm *. Thuế XK- thuế NK - Gián thu hay trực thu? Vì sao? Ví dụ: Công ty A nhập khẩu một lô hàng trị giá tại cửa khẩu nhập là 50.000USD, thuế nhập khẩu 2.500USD (bỏ qua các khoản chi phí và thuế khác). Hỏi: Trị giá nhập thực tế của lô hàng trên là bao nhiêu USD? Tiền thuế nhập khẩu là thuế gián hay thuế trực thu? Vì sao? 3
 4. Khaùi nieäm *. Thuế XK- thuế NK Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu? Thuế XK,NK Đánh vào các mặt hàng nào? Ví dụ: Công ty May Việt Tiến có các trường hợp tiêu thụ sản phẩm như sau: - Xuất bán cho công ty xuất nhập khẩu 10.000 sản phẩm - Xuất bán cho công ty ở Mỹ 20.000 sản phẩm - Xuất bán cho công ty trong khu chế xuất 10.000 sản phẩm.. 4
 5. Đối t ợng không chịu thu vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua Hàng hoá cửa khẩu, biên giới Việt Nam viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không Hàng hóa hoàn lại từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài và ngược lại. Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. Hàng hóa phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu 5
 6. Đối t ợng nộp thu lƠ ai? Ví dụ: - Công ty A ký hợp đồng nhập khẩu Vải với công ty B ở Thái Lan. - Công ty A ký hợp đồng giao công ty X nhập khẩu ủy thác mặt hàng Giày. Công ty X ký hợp đồng nhập khẩu với công ty C ở Mỹ để nhập hàng về. - Công ty A ký hợp đồng với công ty B ở Thái Lan nhập khẩu Vải. Khi hàng về đến cửa khẩu Việt Nam, công ty A ký hợp đồng với đại lý làm thủ tục hải quan thông quan hàng hóa cho A. - Anh Y ở Mỹ về Việt Nam thăm quê hương, khi kiểm tra số hành lý mang theo người của anh Y thì nhân viên Hải quan phát hiện vượt quá định mức quy định. 6
 7. Phương pháp tính thuế Công thức tính thuế xuất khẩu- thuế nhập khẩu HƠng hóa tính theo thu su t tỷ lệ % Số tiền Số l ợng đ n vị Trị giá Thu thu xu t từng mặt hƠng tính thu su t của kh u, = thực t xu t kh u, X tính trên X từng thu nh p nh p kh u ghi một đ n vị mặt kh u ph i trong Tờ khai h i hàng hóa hàng nộp quan 7
 8. Phương pháp tính thuế Công thức tính thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu Haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái Số tiền thuế Số lượng đơn vị Mức thuế tuyệt xuất khẩu, từng mặt hàng thực đối quy định trên thuế nhập = tế xuất khẩu, nhập X một đơn vị hàng khẩu phải khẩu ghi trong Tờ hoá nộp khai hải quan 8
 9. *. Số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định dựa vào đâu? *. Tỷ giá tính thuế XK- NK là tỷ giá nào? 9
 10. Các chỉ tiêu Hàng xuất khẩu: FOB (Free On Board) Hoặc DAF (Delivered At Frontier – giao tại biên giới) Hàng nhập khẩu: CIF = FOB + I + F Giá C: Cost; I: Insurance; F: Freight tính Hoặc DAF (Delivered At Frontier – giao tại biên giới) thuế Mua bán theo phương thức trả chậm: Giá tính thuế = Giá mua,bán – lãi trả chậm đã có lãi trả chậm Xuất nhập khẩu phi mậu dịch: Bảng giá tính thuế của BTC. 10
 11. *. Tỷ giá tính thuế XK- NK là tỷ giá nào? 11
 12. *. Đối với hàng hóa nhập khẩu - Trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên Nhà nhập khẩu áp dụng tuần tự 6 phương pháp sau và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế 12
 13. *. 6 phương pháp tuần tự như sau: B1.Trị giá giao dịch B2. Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt B3. Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự B4. Trị giá khấu trừ B5. Trị giá tính toán B6. Phương pháp suy luận (Nhóm SV thuy t trình về các ph ng pháp xác định trị giá tính thu ) 13
 14. Thu su t: -Thuế suất thuế xuất khẩu: do BTC ban hành - Thuế suất thuế nhập khẩu: có 3 loại thuế suất +Thuế suất ưu đãi + Thuế suất ưu đãi đặc biệt + Thuế suất thông thường 14
 15. 6. Miễn, xét miễn, giảm và hoàn thuế XNK 6.1 Miễn thu - Hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài - Các trường hợp khác (tham khảo luật thuế XK,NK số 45/2005) BT2- Sách bài tập: Câu 2 15
 16. 6.2 Xét miễn thu : - HH NK phục vụ an ninh quốc phòng, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học - Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Hàng là quà biếu, tặng phẩm trong mức miễn giảm thuế, hàng nhập khẩu để bán tại các cửa hàng miễn thuế 16
 17. 6.3 Xét gi m thu Hàng hóa trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ bị hư hỏng, mất mát được Vinacontrol xác nhận được giảm thuế tương ứng với tỷ lệ thiệt hại hàng hóa 17
 18. 6.4 HoƠn thu nh p kh u Hàng là vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu BT2- Sách bài tập: Câu 1, 3 18
 19. 7. Thời hạn nộp thu và l p tờ khai H i Quan - Đối với hàng tiêu dùng? - Đối với hàng tiêu dùng có bảo lãnh? - Đối với hàng hóa nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu? - Đối với hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập? - Đối với các trường hợp khác? 19
 20. 7. Thời hạn nộp thu và l p tờ khai H i Quan Điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phải thỏa mãn các điều kiện sau: - Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai HQ - Không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản