Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
33
lượt xem
2
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Tổ chức dữ liệu kế toán. Mục tiêu học tập của chương này gồm có: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> Hệ thống thông tin kế toán (*)<br /> Phần mềm<br /> /Phương tiện<br /> <br /> Phần cứng<br /> Dữ liệu<br /> (chứng<br /> từ…)<br /> <br /> Con<br /> người<br /> <br /> Tổ chức<br /> dữ liệu<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> (báo cáo<br /> kế toán)<br /> <br /> Thao tác<br /> xử lý / thủ tục<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán<br />  Giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database)<br />  Thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các khái niệm<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Các khái niệm<br /> <br /> *<br /> <br /> - CSDL (Database) – tập hợp các tệp/tập tin<br /> - Mỗi tệp/tập tin (File / Table) – tập hợp các bản ghi<br /> - Mỗi bản ghi (Record) – tập hợp các trường dữ liệu<br /> - Mỗi trường dữ liệu (Field) – tập hợp các Bytes<br /> - Mỗi Byte – được mô tả bằng một bộ các bits (0, 1).<br /> <br /> Một Byte = 8 Bits<br /> <br /> 5<br /> <br />  Field (column)<br />  Attributes<br /> about an<br /> entity<br />  Record (row)<br />  Related group<br /> of fields<br /> <br />  File (table)<br />  Related group<br /> of records<br />  Database<br />  Related group<br /> of files<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Row (Record)<br /> <br /> A sample of file (table)<br /> <br /> Each row contains multiple<br /> attributes describing an instance<br /> of the entity. In this case,<br /> inventory.<br /> <br /> Column (Field)<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tóm lại<br /> <br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Vì sao không lưu trữ D/L ở các tập tin<br /> riêng lẻ ?<br /> <br /> 9<br /> <br /> Những thuận lợi của hệ CSDL<br />  Dữ liệu được tập trung<br />  Dữ liệu được tập hợp và tiếp cận bởi nhiều ứng dụng / phân<br /> hệ<br /> <br />  Dữ liệu được chia sẻ<br />  Với dữ liệu được tập trung, nhiều người sử dụng được ủy<br /> quyền có thể tiếp cận chung một nguồn dữ liệu<br /> <br />  Hạn chế nhập liệu và lưu trữ trùng lắp, không đồng<br /> nhất về định dạng dữ liệu<br />  Giảm thiểu việc nhập liệu và lưu trữ trùng lắp (nhóm D/L<br /> danh mục) và nâng cao tính đồng nhất của dữ liệu hệ thống<br /> <br />  Phân tích đa chiều<br />  Khai thác và phân tích dữ liệu theo nhu cầu của từng đơn vị<br /> (phòng ban)<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản