intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:119

0
39
lượt xem
10
download

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và các vấn đề cơ bản của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, thực hành giao dịch ATM Online,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

 1.  Chương 1: THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG  THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG www.ffb.edu.vn
 2. Chương 1:  THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI  CHÍNH NGÂN HÀNG Thông tin và các vấn đề cơ bản của hệ  1.1 thống thông tin 1.2 Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng 1.3 Thực hành giao dịch ATM Online 1.4 Thực hành báo cáo tài chính điện tử trên Excel – Bài 1, 2
 3. 1.1 Thông tin và các vấn đề cơ bản của  HTTT: 1.1.1  Lịch sử phát triển của HTTT 1.1.2 Khái niệm dữ liệu và thông tin 1.1.3 Quá trình tạo ra thông tin 1.1.4 Giá trị của thông tin
 4. 1.1 Thông tin và các vấn đề cơ bản của  HTTT: 1.1.5 Nguồn của thông tin  1.1.6 Chất lượng của thông tin 1.1.7 Tiếp cận các thuật ngữ liên quan đến  HTTT
 5. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: v Các bản ghi kế toán đã xuất hiện từ năm 8500 trước Công  nguyên ở Trung Á, viết bằng đất sét thể hiện các hàng hoá  như  bánh  mì,  dê,  quần  áo…  Bullet,  một  dạng  hoá  đơn  ngày  nay,  bullet  được  gửi  cùng  với  hàng  hoá  nhằm  giúp  người  nhận  kiểm  tra  chất  lượng  và  giá  cả  của  số  hàng  mình nhận được. v Đến năm 850 trước công nguyên, hệ đếm Hindus – Arabic  ra đời và được sử dụng cho đến ngày nay.
 6. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: v Đến năm 1299  con người mới phát triển HTTT tài chính gồm tất  cả các yếu tố cấu thành hệ thống kế toán kép. v Sau  377  năm,  Josial  Wedwood  là  người  đầu  tiên  hoàn  thiện  hệ  thống  kế  toán  giá  thành  sau  đó  hoàn  thiện  bởi  Donaldson  Brown. v Nghiên  cứu  về  HTTT  bắt  nguồn  như  phân  ngành  của  khoa  học  máy tính và được giảng dạy  ở các trường đại học, các trườmg  kinh doanh lớn. v CNTT  là  nguồn  lực  rất  quan  trọng  đối  với  các  nhà  quản  lý.  Nhiều công ty đã thành lập các vị trí: CIO, CEO, CFO,COO…
 7. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Trước những năm 1980 ü Thế giới chưa biết tới khái niệm HTTTQL ü Các nhà quản lý không quan tâm tới lợi ích cũng như việc  sử dụng thông tin nhận được, và phân phối thông tin đó  trong doanh nghiệp của họ. ü Việc đầu tư vào phát triển hệ thống thông tin trong doanh  nghiệp còn là một cái gì đó khá tốn kém và mang lại hiệu  quả không cao.  ü Quá  trình  thông  tin  giữa  các  nơi  khác  nhau  trên  thế  giới 
 8. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Những năm 1980 v Mỗi  năm  giới  kinh  doanh  ở  Mỹ  sản  sinh  600  triệu  trang dữ liệu, 76 triệu thư tín, và 21 tỷ trang giấy tờ,  tài  liệu  được  chứa  trong  các  ngăn  kéo  và  hằng  năm  lượng thông tin này tăng 25%. v Ở Mỹ, doanh số bán máy vi tính tăng từ 3,1 tỷ USD  năm 1982 lên 7,4 tỷ năm 1984 và 14,5 tỷ năm 1985. 
 9. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Những năm 1980 (tt) v Năm 1986, Richard Mason (giáo sư HTTT, ĐH Southern  Methodist)  đã  viết:“Ngày  nay,  trong  xã  hội  phương  tây  của chúng ta, số lượng nhân viên thu thập xử lý, và phân  phối  thông  tin  nhiều  hơn  số  lượng  nhân  viên  ở  bất  cứ  một  nghề  nào  khác.  Hàng  triệu  máy  tính  được  lắp  đặt  trên toàn thế giới và nhiều triệu km cáp quang, dân dẫn  và  sóng  điện  từ  kết  nối  con  người,  máy  tính  cũng  như  các phương tiện xử lý thông tin lại với nhau. Xã hội của  chúng  ta  thật  sự  là  một  xã  hội  thông  tin,  thời  đại  của  chúng ta là thời đại thông tin.”
 10. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Sang những năm 1990 v Các nhà quản lý đã nhận ra vai trò của HTTT trong DN.  Thế giới lúc này đã thay đổi rất nhiều, khiến cho các nhà  quản lý không thể bỏ qua vai trò quan trọng của HTTT  trong DN. v Sự ra đời của các công ty đa quốc gia, sự hội nhập của  các công ty nhỏ và vừa để tạo thành các con rồng… đã  tạo  ra  những  thách  thức  lớn  cho  DN  vào  việc  quản  lý  thông  tin  của  mình.  Nếu  tri  thức,  trước  đó,  được  sử  dụng  để  làm  việc  thì  tới  thời  điểm  hiện  tại  là  để  tạo  nên tri thức mới.
 11. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin qSang những năm 1990 (tt) v Việc  thiết  lập  các  quyết  định  trong  mỗi  DN  như:  cách  thức  chuyển  hàng  hóa,  thiết  lập  mức  giá  bán,  thay  đổi  chiến  lược  khuyến  mãi.v.v.  Chỉ  diễn  ra  trong vòng có 24h, đôi khi còn có thể nhanh hơn. v Khách  hàng  có  thể  tiến  hành  mua/bán  ở  tất  cả  các  nơi trên thế giới và cập nhật sự thay đổi giá cả hết  sức nhanh chóng, ngay cả khi việc thay  đổi đó mới 
 12. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Sang những năm 1990 (tt) v Đặc biệt hơn cả là vào cuối thế kỷ XX, một khái niệm  mới  về  hệ  thống  thông  tin  đã  ra  đời,  đó  là  hệ  thống  thông tin cấp chiến lược (là hệ thống thông tin đóng vai  trò trực tiếp trong việc điều khiển các hoạt động nhằm  đạt được mục tiêu chiến lược của một DN)  Đó cũng là  trách  nhiệm  mới  của  HTTT  đối  với  DN  trong  thời  đại  ngày nay.
 13. 1.1.1 Lịch sử phát triển của HTTT: u Thời đại thông tin q Sang những năm 1990 (tt) v Thời đại thông tin được phân biệt với các thời đại khác bởi 5 đặc  điểm quan trọng: ü Thời đại thông tin xuất hiện, do sự xuất hiện của các hoạt động  xã hội dựa trên nền tảng thông tin ü Kinh  doanh  trong  thời  đại  thông  tin  phụ  thuộc  vào  công  nghệ  thông tin. ü Trong  thời  đại  thông  tin,  năng  suất  lao  động  tăng  lên  nhanh  chóng. ü Hiệu  quả  sử  dụng  công  nghệ  thông  tin  xác  định  sự  thành  công  trong thời đại thông tin. ü Trong  thời  đại  thông  tin,  công  nghệ  thông  tin  có  mặt  trong  mọi  sản phẩm và dịch vụ.
 14. 1.1.2 Khái niệm dữ liệu và thông tin: q Các khái niệm về dữ liệu (data): ü Là những sự kiện hay những gì quan sát được trong thực  tế và chưa hề được biến đổi, sửa chữa cho bất kỳ mục  đích nào khác. ü Dữ liệu tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau: Ký tự, hình  ảnh, âm thanh, Video,. . . ü Các  dạng  đó  có  thể  lưu  trên  giấy,  hoặc  các  bit,  byte  trong bộ nhớ điện tử hoặc trong ý nghĩ mỗi con người 
 15. 1.1.2 Dữ liệu và thông tin (tt) v Các khái niệm về thông tin (Information): ü Thông tin là những dữ liệu đã được xử lý sao cho nó  thực sự có ý nghĩa đối với đối tượng sử dụng. ü Dữ liệu được xử lý có mục tiêu ü Dữ liệu có thể được diễn dịch và hiểu bởi người nhận v Thông tin làm giảm tính bất định của sự việc hay tình  huống  Hỗ trợ cho việc đề ra quyết định 
 16. 1.1.3 Quá trình tạo ra thông tin: Dữ liệu Quá trình  Thông tin xử lý ü Phân loại ü Sắp xếp ü Tổng hợp ü Tính toán ü Chọn lựa
 17. Dữ liệu (data): ?  ?  ?  Nguyễn Thanh An  X    TRần Thị Bích  X    Lê Hoàng Minh    Có  Trần Văn Nhật  X    Phan Công Phúc  X    Trương Văn Tài  X    Đào Thị Xuân    Không 
 18. Thông tin (Information) Họ và tên sinh viên  Hiện diện trên lớp  Vắng (có phép?)  Nguyễn Thanh An  X    TRần Thị Bích  X    Lê Hoàng Minh    Có  Trần Văn Nhật  X    Phan Công Phúc  X    Trương Văn Tài  x    Đào Thị Xuân    Không 
 19. Ví dụ q Dữ liệu vKhách hàng (có tên là) Đào, (có địa chỉ là) 17 Lê Duẩn vMặt hàng bia tiger vNgày đặt hàng 11/12/2008.v.v. q Thông tin vCô Đào ngụ tại 17 Lê Duẩn đã đặt mua bia tiger ngày  11/12/2008
 20. Thảo luận 1 Dữ liệu hay thông tin? a. Ngày 06/09/2010 b. Số 1355.76 c. Giá cổ phiếu d. Điểm học tập của sinh viên e. Chứng từ kế toán f. Báo cáo tài chính g. Thời khóa biểu HK 2 (2010­2011)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản