intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
24
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 27/06/2017<br /> <br /> Kế Toán Chi Phí<br /> <br /> Chương 1<br /> Tổng quan kế toán chi phí<br /> <br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu học tập<br /> • Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin<br /> của kế toán chi phí cung cấp.<br /> • Trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá<br /> trình quản trị doanh nghiệp.<br /> • Giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí.<br /> • Trình bày các phương pháp tính giá thành sản<br /> phẩm trong các quy trình sản xuất của một doanh<br /> nghiệp.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 27/06/2017<br /> <br /> Nội dung<br /> • Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp<br /> của các lĩnh vực kế toán.<br /> • Vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh<br /> nghiệp.<br /> • Kế toán chi phí và các quyết định quản trị quản<br /> trọng.<br /> • Ý nghĩa của thông tin chi phí.<br /> • Các phương pháp giá thành trong các quy trình sản<br /> xuất.<br /> 3<br /> <br /> Khái niệm kế toán chi phí<br /> <br /> Kế toán chi phí là một trong những bộ phận của hệ thống<br /> kế toán, liên quan đến việc ghi nhận, phân loại và tổng hợp<br /> chi phí của các đối tượng khác nhau để có thể cung cấp<br /> thông tin cho việc ra các quyết định bên trong và bên ngoài.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 27/06/2017<br /> <br /> Các lĩnh vực kế toán<br /> Kế toán tài chính<br /> <br /> Kế toán quản trị<br /> <br /> Kế toán chi phí<br /> <br /> • Tập trung vào cung<br /> cấp thông tin cho đối<br /> tượng bên ngoài.<br /> <br /> • Tập trung vào cung<br /> cấp thông tin cho đối<br /> tượng bên trong.<br /> <br /> • Cung cấp thông tin<br /> cho cả kế toán quản trị<br /> và kế toán tài chính.<br /> <br /> • Đo lường và báo<br /> cáo dữ liệu chủ yếu là<br /> tài chính thông qua<br /> BCTC.<br /> <br /> • Đo lường và báo<br /> cáo thông tin tài chính<br /> và phi tài chính thông<br /> qua BCKTQT để nhà<br /> quản trị ra quyết định.<br /> <br /> • Đo lường và báo<br /> cáo dữ liệu tài chính và<br /> phi tài chính cho KTTC<br /> và KTQT.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các lĩnh vực kế toán<br /> KẾ TOÁN<br /> <br /> KẾ TOÁN<br /> TÀI CHÍNH<br /> <br /> KẾ TOÁN<br /> CHI PHÍ<br /> <br /> KẾ TOÁN<br /> QUẢN TRỊ<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 27/06/2017<br /> <br /> Thông tin kế toán chi phí trên<br /> BCTC<br /> <br /> 7<br /> <br /> Thông tin kế toán chi phí trên<br /> BCTC<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 27/06/2017<br /> <br /> Thông tin kế toán chi phí trên<br /> BCTC<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thông tin kế toán chi phí trên<br /> báo cáo kế toán quản trị<br /> Đvt. trđ<br /> Khoản mục<br /> <br /> Nước<br /> uống<br /> <br /> Hàng tươi<br /> sống<br /> <br /> Thực phẩm<br /> đóng hộp<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> 26,450<br /> <br /> 70,020<br /> <br /> 40,330<br /> <br /> 136,800<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> 20,000<br /> <br /> 50,000<br /> <br /> 30,000<br /> <br /> 100,000<br /> <br /> Chi phí chai hoàn trả<br /> <br /> 400<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 1,200<br /> <br /> 2,800<br /> <br /> 1,200<br /> <br /> 5,200<br /> <br /> Chi phí giao nhận<br /> <br /> 800<br /> <br /> 5,840<br /> <br /> 1,760<br /> <br /> 8,400<br /> <br /> Chi phí quản lý kho<br /> <br /> 360<br /> <br /> 3,600<br /> <br /> 1,800<br /> <br /> 5,760<br /> <br /> Chi phí dịch vụ khách hàng<br /> <br /> 840<br /> <br /> 7,360<br /> <br /> 2,040<br /> <br /> 10,240<br /> <br /> 23,600<br /> <br /> 69,600<br /> <br /> 36,800<br /> <br /> 130,000<br /> <br /> Chi phí đặt hàng<br /> <br /> Tổng chi phí<br /> Lãi hoạt động<br /> Tỷ lệ lãi<br /> <br /> 2,850<br /> <br /> 420<br /> <br /> 3,530<br /> <br /> 6,800<br /> <br /> 10.77%<br /> <br /> 0.60%<br /> <br /> 8.75%<br /> <br /> 4.97%<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản