intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Lê Việt Thủy

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
61
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Lê Việt Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, nội dung tìm hiểu trong chương này gồm: Đối tượng, nhiệm vụ; đặc điểm; nguyên tắc; tài khoản; chứng từ; tổ chức bộ máy kế toán trong kế toán ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Lê Việt Thủy

 1. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Lê Việt Thủy, Khoa Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân 1
 2. Về giáo viên  Giờ tiếp sinh viên: – Các chiều thứ 4: 14-17h, p 107, nhà 10 – Email: thuylv@neu.edu.vn; levietthuy@gmail.com; – Phone 0436280280 ext 6966 ; 0906008489 2
 3. Mục tiêu học phần  Cung cấp kiến thức tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán tại các ngân hàng thương mại.  Trang bị kiến thức kế toán tài chính về các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại. 3
 4. Điều kiện học trước  Lý thuyết tài chính – tiền tệ  Ngân hàng Thương mại  Toán Tài chính 4
 5. Những kiến thức căn bản sinh viên cần có  Sự phát triển của các hình thái tiền tệ  Vị trí của Ngân hàng Thương mại trong Hệ thống tài chính, tác động của NHTM đến Hệ thống tài chính  Tổng lượng tiền M1, M2, M3 và việc hoạch định chính sách tiền tệ  Chức năng tín dụng:->huy động vs cho vay  Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế 5
 6. Yêu cầu và Phương pháp  Để học tập và tiếp thu tốt môn học này đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức cơ bản nói trên và đọc trước tài liệu và suy nghĩ, nghe hướng dẫn của giảng viên trong giờ học và làm nhiều bài tập ở nhà.  Giảng viên sử dụng phương pháp đối thoại kết hợp giảng giải và xử lý các nghiệp vụ kế toán cụ thể. - Học viên đọc tài liệu và làm bài tập ở nhà theo hướng dẫn. - Đến lớp giảng viên chỉ giảng giải một số nội dung cơ bản và giải đáp thắc mắc, sửa bài tập. - Giảng viên hướng dẫn cách giải quyết vấn đề. 6
 7. Chương trình môn học  Chương 1: Tổng quan về Kế toán NHTM  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay  Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 7
 8. Tài liệu tham khảo  TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, NGƯT, Vũ Thiện Thập, (2007), Giáo trình Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Thống Kê  TS. Trương Thị Hồng (2008 về sau), Kế toán Ngân hàng, ĐH KTTPHCM  Hoặc các giáo trình Kế toán ngân hàng khác xuất bản sau năm 2009 8
 9. Địa chỉ web tham khảo  www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước VN  www.mof.gov.vn: Bộ Tài chính Việt Nam  http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai- chinh/  http://www.vnbaorg.info/ : Hiệp hội ngân hàng 9
 10. Phương pháp đánh giá học phần  Điểm đánh giá 10%: lên lớp, làm bài tập, tham gia thảo luận, kết quả bài kiểm tra  Điểm kiểm tra 20%: bài kiểm tra 45” tại lớp, tối thiểu 2 đề, mỗi sv / bàn  Thi: 70%: 90 phút, được mang tài liệu.  Đề thi học phần gồm 2 phần: Lý thuyết (2-3 điểm); Bài tập (7-8 điểm) 10
 11. Những khái niệm cơ bản  Kế toán  Ngân hàng thương mại  Kế toán ngân hàng thương mại 11
 12. Khái niệm kế toán  Tập hợp công việc: ghi chép, tính toán, phân tích, tổng hợp…  Các hoạt động kinh tế tài chính  Đối với một chủ thể nhất định  Theo những nguyên tắc và chuẩn mực thống nhất  Cung cấp thông tin cho quản lý 12
 13. Phân loại hoạt động kế toán  Theo bản chất kinh tế – Kế toán tài chính-> báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu thông tin – Kế toán quản trị -> thông tin theo yêu cầu quản trị, hoạch định nội bộ  Theo phương thức tổ chức – Kế toán thủ công – Kế toán máy 13
 14. Ngân hàng thương mại  Tổ chức  Kinh doanh tiền tệ  Hoạt động chủ yếu và thường xuyên – Nhận tiền gửi – Cấp tín dụng – Cung ứng dịch vụ thanh toán 14
 15. Đặc trưng kinh doanh tiền tệ - Chênh lệch lãi suất (huy động và cho vay) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Chuyển đổi kỳ hạn (lấy ngắn nuôi dài) - Chuyển đổi rủi ro - Tích tụ và tập trung tư bản 15
 16. Đặc trưng hoạt động của NHTM  quy mô lớn, hệ số nợ cao  hoạt động nhiều rủi ro, chịu sự giám sát chặt chẽ của luật pháp  phụ thuộc nhiều vào hệ thống dễ bị tổn thương 16
 17. Kế toán ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán  Thực hiện trong ngân hàng thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế tài chính về hoạt động của ngân hàng thương mại cho nhà quản lý 17
 18. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM 18
 19. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM  Đối tượng, nhiệm vụ  Đặc điểm  Nguyên tắc  Tài khoản  Chứng từ  Tổ chức bộ máy kế toán 19
 20. Đối tượng Kế toán NHTM  Nguồn vốn và Tài sản trong quá trình vận động  Cấu trúc Nguồn vốn và Tài sản của NHTM Tài sản (Sử dụng vốn) Nguồn vốn Vốn khả dụng và các khoản đầu tư Nợ phải trả Tín dụng Vốn chủ sở hữu Tài sản cố định và TS Có khác 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2