intTypePromotion=1

Bài giảng kế toán quản trị 2

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
122
lượt xem
33
download

Bài giảng kế toán quản trị 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán quản trị 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế toán quản trị 2

 1. Nội dung chương Kháiniệmvề chi phívàcáctiêuthứcphânloại chi  phí Phânloại chi phítheochứcnănghoạtđộng  Phânloại chi phítheomốiquanhệgiữa chi  phívàlợinhuậnxácđịnhtừngkỳ Phânloại chi phítheocáchứngxửcủa chi phí  Cáccáchphânloại chi  phísửdụngtrongkiểmtravàraquyếtđịnh Báocáothunhậptheophươngpháptrựctiếp 
 2. 1. Kháiniệmvề chi phívàcáctiêuthứcphânloại chi phí Địnhnghiã chi phí:  giátrịtiềntệcủacáckhoảnhaophíbỏranhằmth uđượccácloạitàisản, hànghóahoặccácdịchvụ. Cáctiêuthứcphânloại chi phí  Phânloại chi phítheochứcnănghoạtđộng Phânloại chi phítrongmốiquanhệvớilợinhuậnxácđịnhtừngkỳ. Phânloại chi phítheocáchứngxửcủa chi phí Cáccáchphânloại chi phíkhácphụcvụchokiểmtravàraquyếtđịnh
 3. 2. Phânloại chi phítheochứcnănghoạtđộng Chi phísảnxuất  Chi phínguyênvậtliệutrựctiếp Chi phínhâncôngtrựctiếp Chi phísảnxuấtchung Chi phíngoàisảnxuất  Chi phíbánhàng Chi phíquảnlýdoanhnghiệp
 4. 3. Phânloại chi phítheomốiquanhệgiữa chi phívàlợinhuậnxácđịnhtừngkỳ
 5. 4. Phânloại chi phítheocáchứngxửcủa chi phí Cách “ứngxử” của chi phí (cost behavior)  làthuậtngữđểbiểuthịsựthayđổicủa chi phítươngứngvớicácmứcđộhoạtđộngđạtđư ợc. Cácloại chi phí  Biếnphí (Variable costs) Địnhphí (Fixed costs) Chi phíhỗnhợp ( Mixed costs)
 6. 4.1 Biếnphí ( variable costs) Thayđổitheomứcđộhoạtđộng  Tínhtrên 1 đơnvịhoạtđộngthìkhôngđổi 
 7. Chi phíkhảbiếnthựcthụvà chi phíkhảbiếncấpbậc Chi phíkhảbiếnthựcthụ ( true variable  costs) là các chi phíkhảbiếncósựbiếnđổimộtcáchtỉlệvớimứ cđộhoạtđộng. Chi phíkhảbiếncấpbậc ( step variable  costs) là các chi phíkhảbiếnkhôngcósựbiếnđổiliêntụctheos ựthayđổiliêntụccủamứcđộhoạtđộng. Các chi phínàychỉbiếnđổi khi cáchoạtđộngđãcósựbiếnđổiđạtđếnmộtmứ cđộcụthênàođó.
 8. Đồthịbiểudiễnbiếnphícấpbậc
 9. Dạng phi tuyếncuảbiếnphívàphạm vi phùhợp
 10. 4.2 Địnhphí (Fixed costs) Khôngcósựthayđổitheocácmứcđộhoạtđộngđạtđược  . Khimứcđộhoạtđộngtăngthì chi  phíbấtbiếntínhtheođơnvịcácmứcđộhoạtđộngsẽgiả mvàngượclại.
 11. Cácloạiđịnhphí Chi phíbấtbiếnbắtbuộc (committed fixed  costs)làcác chi phíphátsinhnhằmtạoracácnănglựchoạtđộngcơ bảncủadoanhnghiệp. Chi phíbấtbiếnkhôngbắtbuộc  (discretionary fixed costs) các chi phíbấtbiếnkhôngbắtbuộcthườngđượckiểmsoá ttheocáckếhoạchngắnhạnvàchúngphụthuộcnh iềuvàochínhsáchquảnlýhàngnămcủacácnhàquả ntrị.
 12. Chi phíbấtbiếnvàphạm vi phùhợp
 13. 4.3 Chi phíhỗnhợp (Mixed costs) Ởmộtmứcđộhoạtđộngcụthểnàođó, chi phíhỗnhợpmangđặcđiểmcủa chi phíbấtbiến, vàkhimứcđộhoạtđộngtănglên, chi phíhỗnhợpsẽbiếnđổinhưđặcđiểmcủa chi phíkhảbiến.
 14. Cácphươngphápphântích chi phíhỗnhợp Phươngphápcựcđại – cựctiểu ( the high-  low method) Phươngphápđồthịphântán ( the scatter-chart  method) Phươngphápbìnhphươngbénhất (the least  squares method )
 15. Phươngphápcựcđại – cựctiểu ( the high-low method) Bước  1:Xácđịnhmứcđộhoạtđộngcaonhấtvàthấpnhất và chi phíhỗnhợptươngứng: NếutagọiMmaxlàđiểmcómứcđộhoạtđộngcaonhấtthì cáctoạđộtươngứngcủanósẽlàMmax (Xmax; Ymax), vớiXmaxlàmứcđộhoạtđộngcaonhấtvàYmaxlà chi phíhỗnhợpởmứcđộhoạtđộngcaonhất. Tươngtự, gọiMminlàđiểmcómứcđộhoạtđộngthấpnhấtthìtoạđ ộtươngứngcủaMminlàMmin (Xmin; Ymin), vớiXminlàmứcđộhoạtđộngthấpnhấtvàYminlà chi phíhỗnhợptươngứng.
 16. Phươngphápcựcđại – cựctiểu ( the high-low method)
 17. Vídụ 1
 18. Phươngphápđồthịphântán ( the scatter-chart method)
 19. Phươngphápbìnhphươngbénhất (the least squares method )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản