intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
46
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - T.S Đào Thị Thu Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 Chi phí và giá thành do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn giúp các bạn: Tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành, phân biệt chi phí và giá thành, phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - T.S Đào Thị Thu Giang

CHƯƠNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH<br /> <br /> M C TIÊU<br /> - Tìm hi u b n ch t c a chi phí<br /> và giá thành<br /> -Phân bi t chi phí và giá thành<br /> -Phân lo i chi phí và giá thành<br /> và ý nghĩa t ng lo i<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> N I DUNG CHÍNH<br /> - Khái ni m<br /> - Chi phí<br /> - Giá thành<br /> - Phân lo i<br /> - Chi phí<br /> - Giá thành<br /> <br /> CHI PHÍ<br /> -Là nh ng phí t n th c t phát sinh g n<br /> li n v i ho t đ ng c a doanh nghi p đ<br /> đ t đư c m t lo i s n ph m, d ch v nh t<br /> đ nh à phát sinh cho m t SP, d ch v<br /> ho c do m t ho t đ ng nào đó t o ra<br /> <br /> là nh ng ngu n l c (tài nguyên, v t ch t,<br /> lao đ ng…) mà doanh nghi p ph i hy sinh<br /> ho c ph i b ra đ đ t đư c nh ng m c tiêu<br /> c th<br /> <br /> CHI PHÍ<br /> Đ i tư ng chi phí: là t t c các ho t đ ng mà chi phí<br /> c a nó có th đo lư ng đư c<br /> <br /> Chi phí<br /> <br /> Đơn v chi phí: là kho n chi phát sinh cho m t công vi c c th<br /> ho c do m t ho t đ ng t o ra<br /> Đơn v s đư c s d ng như m t tiêu chu n trong vi c đo lư ng<br /> chi phí và đưa ra các so sánh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2