intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 0: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học một số thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và những yêu cầu đối với học viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 0 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

17/10/2016<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> <br /> Mô tả môn học<br /> <br /> <br /> Giới thiệu<br /> Môn học Kế toán tài chính 2<br /> GV: Nguyễn Hoàng Phi Nam<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> <br /> Vị trí trong chương trình<br /> <br /> Kiểm toán<br /> Kế toán tài chính<br /> Nguyên lý kế toán<br /> <br /> Kế toán tài chính 2 cung cấp kiến thức chuyên sâu hơn<br /> về kế toán tài chính. Trong môn học này, sinh viên sẽ<br /> nghiên cứu các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn<br /> trong doanh nghiệp như kinh doanh xuất nhập khẩu,<br /> đầu tư tài chính, thuê tài sản, bất động sản đầu tư, dự<br /> phòng phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp… Ở mức<br /> độ này, sinh viên không chỉ vận dụng được hệ thống tài<br /> khoản kế toán mà cần giải thích được bản chất kinh tế<br /> của giao dịch, cách xử lý của chuẩn mực kế toán trong<br /> mối quan hệ với các quy định pháp lý khác.<br /> <br /> Thuế<br /> <br /> Tài chính<br /> Luật<br /> Quản trị<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 1<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 2<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 3<br /> <br /> • Các yếu tố<br /> cơ bản<br /> <br /> • Các vấn đề<br /> nâng cao<br /> <br /> • Trình bày<br /> BCTC<br /> <br /> 1<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> Lịch trình<br /> <br /> Lịch trình<br /> <br /> Buổi thứ Nội dung<br /> <br /> Buổi thứ<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1- Kế toán ngoại tệ và XNK<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 1- Kế toán ngoại tệ và XNK (tt)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1- Kế toán ngoại tệ và XNK (tt)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 1- Kế toán ngoại tệ và XNK (tt)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 2- Kế toán Bất động sản đầu tư<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 2- Kế toán Bất động sản đầu tư (tt)<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 2- Kế toán Bất động sản đầu tư (tt)<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 3- Kế toán thuê tài sản<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chương 3- Kế toán thuê tài sản (tt)<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 4- Kế toán đầu tư tài chính (tt)<br /> Ôn tập<br /> Kiểm tra giữa kỳ<br /> <br /> Chương 4- Kế toán đầu tư tài chính<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> <br /> Chương 5- Kế toán công ty cổ phần<br /> Chương 5- Kế toán công ty cổ phần (tt)<br /> Chương 6- Kế toán dự phòng phải trả<br /> Chương 6- Kế toán dự phòng phải trả (tt)<br /> Chương 7- Kế toán tài thuế TNDN<br /> Chương 7- Kế toán tài thuế TNDN (tt)<br /> Dự phòng<br /> <br /> CƠ CẤU ĐỀ THI – KTTC 1, 2<br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> <br /> Chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 200)<br /> <br /> <br /> <br /> Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu<br /> Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế<br /> toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính<br /> Các văn bản qui định khác<br /> <br /> <br /> <br /> Hệ chính quy:<br />  Điểm<br /> 20<br /> 2<br /> <br /> câu trắc nghiệm (4 điểm)<br /> <br /> Bài tập (6 điểm)<br /> <br /> Thời<br />  Điểm<br /> 30<br /> 2<br /> <br /> https://sites.google.com/site/hoangphinam/<br /> <br /> giữa kỳ: (40% môn học)- C1 C4<br /> Điểm<br /> thưởng<br /> <br /> gian: 90 phút<br /> <br /> cuối kỳ: (60% môn học) – C1 C7<br /> câu trắc nghiệm (6 điểm)<br /> <br /> Bài tập (4 điểm)<br /> <br /> Thời<br /> <br /> gian: 120 phút<br /> <br /> 2<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> Một số lưu ý<br /> <br /> <br /> Không sử dụng điện thoại trong buổi học (trừ những<br /> trường hợp đặc biệt)<br /> <br /> <br /> <br /> Đọc trước tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp<br /> <br /> <br /> <br /> Mang theo máy tính tay khi đến lớp<br /> <br /> <br /> <br /> Lấy bút, micro… trước khi GV vào lớp<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2