intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
137
lượt xem
15
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: kế toán tài sản cố định, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán bất động sản đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Chinh Lam

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Giảng viên: NGUYỄN THỊ CHINH LAM Điện thoại/E-mail: ngchinhlam@yahoo.com Bộ môn: Tài chính kế toán - Khoa QTKD1 Học kỳ/Năm biên soạn:Học kỳ /
 2. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  KẾ TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH www.ptit.edu.vn
 3. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN www.ptit.edu.vn
 4. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 PHẦN 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Định nghĩa – Phân loại TSCĐ Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ Xác định giá trị TSCĐ Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu Trình bày báo cáo tài chính www.ptit.edu.vn
 5. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 ĐỊNH NGHĨA (VAS 03 + VAS 04) TSCĐ HỮU HÌNH Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình TSCĐ VÔ HÌNH Là những tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ, hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình www.ptit.edu.vn
 6. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 TIÊU CHUẨN GHI NHẬN TSCĐ 1 Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó 2 Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy 3 Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm 4 Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành www.ptit.edu.vn
 7. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 PHÂN LOẠI: Theo hình thái biểu hiện và nội dung kinh tế: + TSCĐ hữu hình + TSCĐ vô hình Theo tình hình sử dụng và công dụng kinh tế: + TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD + TSCĐ phục vụ cho hoạt động phúc lợi,sự nghiệp + TSCĐ chưa sử dụng + TSCĐ chờ xử lý www.ptit.edu.vn
 8. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 PHÂN LOẠI: Theo nguồn hình thành: + TSCĐ được đầu tư từ vốn chủ sở hữu + TSCĐ đầu tư từ vốn vay + TSCĐ có được do nhận góp vốn + TSCĐ có được do nhận viện trợ, biếu tặng,… Theo quyền sở hữu: + TSCĐ tự có + TSCĐ đi thuê www.ptit.edu.vn
 9. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU CỦA TSCĐ HH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có TSCĐ HH tính đến thời điểm đưa TS đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng www.ptit.edu.vn
 10. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU CỦA TSCĐ VÔ HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ Nguyên giá TSCĐ VH là toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có TSCĐ VH tính đến thời điểm đưa TS đó vào sử dụng theo dự tính www.ptit.edu.vn
 11. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU NGUYÊN GIÁ SỐ KHẤU HAO LUỸ KẾ GIÁ TRỊ CÒN LẠI www.ptit.edu.vn
 12. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU CP phát sinh sau ghi nhận ban đầu của TSCĐ HH Tăng nguyên giá ( Nếu chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó) P2 Tăng CP SXKD trong kỳ (Nếu không thỏa mãn điều kiện làm tăng nguyên giá tài sản) www.ptit.edu.vn
 13. Slide 12 P2 1 lần hoặc phân bổ PHONG, 7/14/2009
 14. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ  Trường hợp mua ngoài: NG do Thuế không CP liên quan = Giá mua + + mua sắm được hoàn trực tiếp khác Lưu ý: Nhà cửa, vật kiến trúc TSCĐ HH TSCĐ HH là nhà (VAS 03) 1) Mua sắm cửa, vật kiến trúc gắn liền với QSD đất Quyền sử dụng đất TSCĐ VH (VAS 04) www.ptit.edu.vn
 15. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ 2) Trường hợp TSCĐ HH mua sắm được thanh toán theo phương thức trả góp: NG mua trả góp = Giá mua trả ngay tại thời điểm mua tài sản Chênh lệch giữa số tiền phải trả - giá mua trả ngay Hạch toán vào CP tài chính theo kỳ hạn thanh toán (Trừ khi được tính vào NG (vốn hóa) theo CMKT 16 – “CP đi vay”) www.ptit.edu.vn
 16. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ 3) Về thuế GTGT (VAT): Đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Phục vụ hoạt động SXKD Giá chưa VAT Nguyên giá TSCĐ Không phục vụ hđ SXKD Giá gồm VAT Vd: hoạt động phúc lợi… Đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nguyên giá TSCĐ mua về là giá đã bao gồm VAT www.ptit.edu.vn
 17. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ  Trường hợp tự xây dựng hoặc tự chế: NG do tự xây Giá thành thực tế của CP lắp đặt dựng / tự chế = + TSCĐ tự xây dựng/ tự chế chạy thử Trường hợp được tài trợ, biếu tặng: NG được tài Giá trị hợp lý ban đầu do CP lắp đặt + trợ, biếu tặng = ban định giá xác định chạy thử www.ptit.edu.vn
 18. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TSCĐ XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ  Trường hợp do nhận góp vốn: NG do nhận CP l.quan Giá trị ghi trên hợp đồng góp vốn + góp vốn = trực tiếp www.ptit.edu.vn
 19. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ 1 KT tăng TSCĐ do mua sắm 2 KT tăng TSCĐ do tự chế/ đầu tư XDCB 3 KT tăng TSCĐ do nhận tài trợ, biếu, tặng 4 KT tăng TSCĐ do được cấp, nhận góp vốn 5 KT tăng TSCĐ do chuyển đổi MĐSD www.ptit.edu.vn
 20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN - Hóa đơn mua TSCĐ - Phiếu xuất kho, Phiếu chi, GBN - Biên bản thanh quyết toán công trình - Biên bản giao nhận tài sản cố định,… TRÌNH TỰ GHI NHẬN BBGNTSC Đánh số hiệu Thẻ TSCĐ Sổ chi tiết TSCĐ Đ + CT gốc TSCĐ www.ptit.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2