intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết kế toán tài chính

Xem 1-20 trên 768 kết quả Lý thuyết kế toán tài chính
 • Tài liệu Đề cương ôn thi kế toán tài chính gồm 2 phần lý thuyết và thực hành với nội dung bám sát chương trình học của môn Kế toán tài chính, giúp sinh viên có cơ sở để ôn luyện và kiểm tra kiến thức.

  doc62p tuoitrebentre_vn 17-04-2014 1530 356   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết kế toán: Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốc nhằm so sánh chuẩn mực chung(VAS1) với khuôn mẫu IASB, FASB, chỉ ra mối quan hệ giữa VAS và các VAS còn lại, nguyên tắc “Nội dung quan trọng hơn hình thức”.

  pdf29p thin_12 25-07-2014 561 129   Download

 • "Tài liệu môn Kế toán tài chính" gồm 2 phần. Phần 1 giúp bạn nắm vững các lý thuyết về kế toán tài chính. Phần 2 giới thiệu những bài tập giúp bạn ôn tập các kiến thức kế toán tài chính. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf266p nuber_12 27-08-2013 396 102   Download

 • Tài liệu ôn tập môn: Kế toán tài chính 1 gồm hai phần chính: tóm tắt lý thuyết và bài tập thực hành cho từng chương. Phần lý thuyết trình bày các nội dung: kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tài sản cố định, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành hoạt động sản xuất. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán.

  pdf23p bienyeulan 18-04-2014 674 99   Download

 • Đề thi môn Kế toán tài chính 3 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 2 phần: phần 1 gồm 10 câu trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2 gồm 2 câu hỏi bài tập (ứng với 7 điểm). Thời gian làm bài trong vòng 75 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf2p conchimnhai 02-07-2014 596 63   Download

 • Khuôn mẫu lý thuyết kế toán (IAS Framework) được xem như các khái niệm cơ bản nhất của BCTC, làm cơ sở cho các chuẩn mực kế toán (CMKT), bảm đảm rằng các chuẩn mực này nhất quán với nhau. Khuôn mẫu lý thuyết kế toán (KMLTKT) chính thức được đưa ra trong các năm 1978-1985 do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính Hoa kỳ (FASB) dưới tên gọi là các công bố về Lý thuyết Kế toán Tài chính. Đến năm 1989, KMLTKT được chuẩn hoá thành IAS Framework....

  pdf3p nkt_bibo49 24-02-2012 297 52   Download

 • Chương 3 Kế toán vật tư, hàng hoá thuộc bài giảng kế toán tài chính. Trong chương này các bạn cần tìm hiểu nhiệm vụ kế toán các loại vật tư, hàng hoá; Phân loại và nguyên tắc đánh giá vật tư, hàng hóa; Kế toán chi tiết vật tư, hàng hoá; Kế toán tổng hợp vật tư, hàng hoá; Kiểm kê, đánh giá lại vận tư, hàng hoá; Kế toán dự phòng giảm giá vật tư, hàng hóa tồn kho.

  pdf57p canhdangxuan 02-04-2014 240 38   Download

 • Chương 8 Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng kế toán tài chính thuộc bài giảng kế toán tài chính. Nội dung nghiên cứu trong chương học này là: Nhiệm vụ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

  pdf78p canhdangxuan 02-04-2014 242 45   Download

 • Chương 1 Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, nội dung nghiên cứu chương học này gồm: Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong DN; Những khái niệm và nguyên tắc KTTC; Nội dung và yêu cầu cơbản đối với KTTC; Tổ chức công tác KTTC trong DN; Tổ chức công tác KTTC trong điều kiện áp dụng máy vi tính.

  pdf42p canhdangxuan 02-04-2014 447 36   Download

 • Chương 7 Kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán tài chính. Nội dung cần nắm trong chương này gồm: Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh phẩm, doanh doanh; Kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán phẩm; Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu; Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán chi phí và thu nhập khác; Kế toán kết quả và phân phối kết quả kinh doanh.

  pdf93p canhdangxuan 02-04-2014 174 37   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính gồm 10 chương với những nội dung chi tiết về các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung của 5 chương đầu: chương 1 tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, chương 2 kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, chương 3 kế toán đầu tư tài chính, chương 4 kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chương 5 kế toán tài sản cố định.

  pdf97p khongxinhkhngodep 01-07-2014 176 27   Download

 • Chương 2 Kế toán Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, nội dung nghiên cứu trong chương học này về các kiến thức sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng

  pdf77p canhdangxuan 02-04-2014 134 24   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính gồm 10 chương với những nội dung chi tiết về các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung của 5 chương tiếp theo: chương 6 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, chương 7 kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 8 kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả, chương 9 kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả, chương 10 báo cáo tài chính.

  pdf118p khongxinhkhngodep 01-07-2014 159 22   Download

 • Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước thuộc bài giảng Kế toán tài chính, trong chương học này trình bày nội dung về: Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước; Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán đầu tư ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu; Kế toán các khoản ứng và trả trước.

  pdf75p canhdangxuan 02-04-2014 126 18   Download

 • Chương 5 Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: kế toán tài sản cố định, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán bất động sản đầu tư.

  pdf77p holoesinin 13-06-2014 134 15   Download

 • Chương 4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thuộc bài giảng Kế toán tài chính, chương học này sẽ giúp các bạn biết nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là tổ chức hạch toán đúng thời gian, số lượng, chất lượng và kết quả lao động của người lao động, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan khác cho người lao động.

  pdf17p canhdangxuan 02-04-2014 110 13   Download

 • Chương 6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất, giá thành và các loại giá thành, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ.

  pdf25p holoesinin 13-06-2014 89 10   Download

 • Chương 7 Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề chung, kế toán doanh thu, kế toán chi phí hoạt động kinh doanh, kế toán hoạt động khác, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf80p holoesinin 13-06-2014 110 8   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính thuộc bài giảng môn Kế toán tài chính, trong chương học này sẽ tìm hiểu nội dung về: Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

  pdf31p canhdangxuan 02-04-2014 106 6   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức nhằm giúp người học: Phân biệt kế toán tài chính - kế toán quản trị, biết được nhân tố hình thành môi trường pháp lý của kế toán tài chính, hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản, qui định về hình thức ghi sổ-sử dụng phương pháp ghi nhật kí chung.

  pdf6p thanhthienhoang23 14-05-2014 90 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết kế toán tài chính
p_strCode=lythuyetketoantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2