intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

109
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

1<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH<br /> <br /> 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính<br /> <br /> 22/08/2014<br /> <br /> TÀI LiỆU THAM KHẢO<br /> 2<br /> <br /> 1. Chế độ kế toán QĐ 15 và TT 244 2. Chuẩn mực kế toán 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 3. Thông tư:228/2009/TT-BTC ngày 27/12/2009; 89/2013/TTBTC ngày 28/06/2013. 4. Sách bài tập của thầy Phan Đức Dũng<br /> <br /> 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính<br /> <br /> 22/08/2014<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 3<br /> <br /> 1. 2. 3. 4.<br /> <br /> Những vấn đề chung Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn Kế toán đầu tư tài chính dài hạn Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính<br /> <br /> 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính<br /> <br /> 22/08/2014<br /> <br /> 1. Những vấn đề chung<br /> 4<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm:<br /> <br /> Hoạt động tài chính là hoạt động:<br />   <br /> <br /> Đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp, Nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, Để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,<br /> <br /> 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính<br /> <br /> 22/08/2014<br /> <br /> 1. Những vấn đề chung<br /> 5<br /> <br /> 1.2. Ví dụ:<br /> - Sử dung vốn để mua trái phiếu, tín phiếu với mục đích hưởng lãi - Hoặc bỏ vốn vào doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần…<br /> <br /> 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính<br /> <br /> 22/08/2014<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2