Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
28
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 2 là: Bản chất thuế giá trị gia tăng, nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U M _T TM H D U KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H Chương 2 1 _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H H TM _T D _T H D D U _T TM H D U M _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D M M M U M _T TM H D M U _T TM H D _T TM H D U U _T M TM H D U M _T U U _T M D D H H TM TM _T M U U Sinh viên cần nắm được các vấn đề sau đây: - Bản chất thuế giá trị gia tăng - Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp - Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp U M _T TM H H TM TM TM H H TM D _T _T _T TM H TM _T M H Mục tiêu chương 2 2 U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM U M U M _T TM H D U U M _T _T M _T TM H D H D TM _T M H U U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T 2.1 Khái niệm, đặc điểm và quy định chung về thuế GTGT 2.2 Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế GTGT 2.3 Khai thuế GTGT TM H D U M _T TM TM H D H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Nội dung 3 U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D U M U _T M H TM D 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm thuế GTGT 2.1.2 Quy định chung về thuế giá trị gia tăng TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H 2.1 Khái niệm, đặc điểm và quy định chung về thuế GTGT 4 H TM _T _T TM H H D D D U U U U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M M U U D D H H TM TM _T _T M M _T M TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T U M U U TM _T M TM H TM H TM D H * Khái niệm: • Thuế GTGT là loại thuế tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ các khâu của quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. • Người nộp thuế chỉ tính số thuế phải nộp trên cơ sở khoản chênh lệch giữa số thuế tính trên sản phẩm bán ra và số thuế tính trên sản phẩm mua vào, người tiêu dùng là người gánh chịu toàn bộ số thuế này vì họ là người thực hiện mua hàng nhưng không thực hiện việc bán hàng H TM H _T _T _T TM 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm thuế GTGT 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản