intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
54
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người họ các kiến thức cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

Chuẩn bị kiểm toán<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Phân biệt và áp dụng được các cơ sở dẫn<br /> liệu và mục tiêu kiểm toán<br />  Trình bày được các thông tin cần thu thập và<br /> quy trình tìm hiểu về đơn vị và môi trường<br />  Hiểu được các khái niệm trọng yếu và rủi ro<br /> kiểm toán<br />  Nắm được các bước cần thực hiện trong quy<br /> trình chuẩn bị kiểm toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trọng yếu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hiểu biết về đơn vị và môi trường<br /> <br /> 4<br /> <br /> Rủi ro kiểm toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lập kế hoạch kiểm toán<br /> 3<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cô sôû daãn lieäu (FS assertions)<br /> <br />  Khẳng định của người quản lý (có thể<br /> dưới dạng ngầm hiểu) về các khoản mục<br /> trên báo cáo tài chính<br /> Hiện hữu<br /> Phát sinh<br /> Quyền và nghĩa vụ<br /> <br /> Đánh giá<br /> Chính xác<br /> Trình bày và công bố<br /> <br /> Đầy đủ<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2