intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
60
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán; cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

OU<br /> <br /> Tổng quan về kiểm toán<br /> và môi trường kiểm toán<br /> <br /> Mục đích<br />  Giới thiệu khái niệm kiểm<br /> toán và phân biệt các loại<br /> hình kiểm toán<br />  Cung cấp kiến thức cơ bản về<br /> môi trường kiểm toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các nội dung chính<br />  Khái niệm kiểm toán<br />  Phân loại kiểm toán<br />  Môi trường của hoạt động kiểm<br /> toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ?<br /> CAÙC THÍ DUÏ<br /> °<br /> <br /> Kiểm toán báo cáo tài chính năm 20x0 của<br /> Công ty Cổ phần Hùng Vương để công bố cho<br /> các cổ đông.<br /> <br /> °<br /> <br /> Cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế năm<br /> 20x0 của Công ty TNHH Nam Long.<br /> <br /> °<br /> <br /> Kiểm toán Ngân sách tỉnh Khách Hòa năm<br /> 20x0.<br /> <br /> °<br /> <br /> Kiểm tra và đánh giá hoạt động của Chi nhánh<br /> TP.HCM, Công ty Hiệp Long, để tìm giải pháp<br /> nâng cao hiệu quả hoạt động.<br /> 4<br /> <br /> KIỂM TOÁN LÀ GÌ ?<br /> <br /> Ñònh nghóa<br /> <br /> Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá<br /> các bằng chứng về một thông tin<br /> nhằm xác định và báo cáo về sự phù<br /> hợp của thông tin này với các tiêu<br /> chuẩn được thiết lập. Việc kiểm toán<br /> cần được thực hiện bởi các kiểm toán<br /> viên đủ năng lực và độc lập.<br /> <br /> 6<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2