intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến (HV Ngân hàng)

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
164
lượt xem
36
download

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến (HV Ngân hàng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối bài 2 Những vấn đề trong kinh doanh ngoại tệ trình bày nội dung về các loại tỉ giá thông dụng trong kinh doanh ngoại tệ, các phương pháp yết tỉ giá, việc lãi lỗ trong kinh doanh ngoại tệ, tỷ giá chéo,... Tham khảo để nắm rõ hơn về chi tiết môn học và giúp ích cho quá trình học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến (HV Ngân hàng)

 1. 1 LỚP CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀO PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Giảng viên: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Chủ nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viện Ngân hàng http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 2. 2 . Bài 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI TỆ http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 3. 3 1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”. Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD Các ký hiệu tỷ giá: E - Exchange S - Spot F - Forward X - eXercise http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 4. 4 1.2. Đồng tiền yế giá, đồng tiền định giá: a/ Đồng tiền yết giá = Commodity (Base) Currency - (C). b/ Đồng tiền định giá = Term Currency - (T). Ví dụ: 1 USD = 7,9585 CNY 1.3. Ngân hàng yết giá và NH định giá: a/ Ngân hàng yết giá = Quoting Bank. @ Vai trò là NH b/ Ngân hàng hỏi giá = Asking Bank. @ Vai trò là KH. 1.4. Yết tỷ giá hai chiều: Two - Way Quotation VD: EUR/USD = 1,3885/90 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 5. 5 2. CÁC LOẠI TỶ GIÁ THÔNG DỤNG TRONG KD NT 1. Bid Rate 7. Strike Rate 2. Offer or Ask Rate 8. Opening Rate 3. Spot Rate 9. Closing Rate 4. Forward Rate 10. Crosed Rate 5. Swap Rate 11. Transfer Rate 6. Future Rate 12. Bank Note Rate http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 6. 6 3. CÁC PHƢƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ 3.1. Đặt vấn đề: - Trên Thế giới có nhiều tiền tệ khác nhau, chúng đều là tiền. - Nếu xét từ giác độ quốc gia thì: + Nội tệ là: Money + Ngoại tệ là: Commodity (special)  Yết giá ngoại tệ không khác gì Yết giá HH TT  Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp là...:  Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp là...: http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 7. 7 3.2. Vai trß trung gian cña USD - Trùc tiÕp? Gi¸n tiÕp? x C1 VÝ dô: §äc hiÓu x C2 JPY = 110,12 1 USD = ..... AUD = 0,7643 x Cn EUR = 1,2485 1 GBP CNY = 8,1211 1 AUD SGD = 1,5678 x USD = 1 NZD 1 EUR NZD = 0,1782 1 SDR GBP = 2,1011 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 8. 8 3.3. Ký hiệu tỷ giá: a/ Về mặt học thuật: Yết giá ngoại tệ có cùng bản chất với yết giá HH TT. + 1 KG gạo có giá là 10.000 VND. Ta có thể viết: 1 KG = 10.000 VND hay P(VND/KG) = 10.000 + 1 USD có giá là 15.000 VND. Ta có thể viết: 1 USD = 15.000 VND hay E(VND/USD) = 15.000  KL: Đồng tiền đứng trước (nằm trên), đồng tiền đứng sau (nằm dưới).... P và E có cùng bản chất... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 9. 9 b/ Tại các NHTM: - Tập quán hỏi tỷ giá: + Autralia Dollar - US Dollar? + US Dollar - Vietnam Dong?  Cách viết là ngược với học thuật! - Thứ tự đồng tiền đứng trước hay đứng sau là quan trọng đối với NHTM? Còn về học thuật thì sao? - Trong bài giảng này ta sử dụng thực tiễn kinh doanh tại NHTM như sau: 1 USD = 20.000 VND E(USD/VND) = 20.000 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 10. 10 3.4. Điểm tỷ giá: - Tại sao số chữ số trong yết tỷ giá lại là cố định? - Khái niệm điểm tỷ giá? - Số chữ số của tỷ giá nghịch đảo? - Cách viết tỷ giá: + Đầy đủ: USD/VND = 16.215/16.332 + Ngọn hơn: USD/VND = 16.215/32 + Chuyên nghiệp 1: USD/VND = 15/32 + Chuyên nghiệp 2: VND = 15/32 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 11. 11 4. LÃI (LỖ) TRONG KD NT (KIẾN THỨC NỀN) 4.1. Mua hộ bán hộ: Ví dụ 1: Một NH yết giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 triệu USD tại tỷ giá thị trường USD/VND = 15.570/80. Tính KQKD của NH này. Chiều GD CF- USD (tr.) CF - VND (tr.) Tỷ giá Mua USD + 100 - 1.557.000 15.570 Bán USD - 100 + 1.558.000 15.580 KQKD 0 + 1.000 - http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 12. 12 Ví dụ 2: Một NH yết giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 tỷ VND tại tỷ giá thị trường USD/VND = 15.570 - 15.580. Tính kết quả kinh doanh ngoại hối của NH này. Chiều GD CF- USD (tr.) CF - VND (tr.) Tỷ giá Mua USD - 6,4185 + 100.000 15.580 Bán USD + 6,4226 - 100.000 15.570 KQKD + 0,0041 0 - http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 13. 13 4.2. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage): Đặc điểm: - Đồng thời mua nơi rẻ bán nơi đắt. - Về lý thuyết: Vốn? RR tỷ giá? Ví dụ: Có hai NH yết tỷ giá USD/VND như sau: NH A: 15.667/74 NH B: 15.676/79  Cơ hội KD chênh lệch tỷ giá? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 14. 14 Giao dịch CF - USD CF - VND Mua USD tại NH A +1 - 15.674 Bán USD cho NH B -1 + 15.676 Lãi Arbitrage 0 +2 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 15. 15 4.3. Đầu cơ tỷ giá: = mua vào mà chưa bán ra hoặc bán ra mà chưa mua vào, áp dụng cho cả spot và forward. a/ Đầu cơ giao ngay: Giao dịch CF - USD CF - VND Hôm nay: Mua Spot USD +1 S Tại t: Bán Spot USD -1 Set Lãi Speculation 0 (Set - S) > 0 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 16. 16 a/ Đầu cơ kỳ hạn: Giao dịch CFt - USD CFt - VND Hôm nay: Mua kỳ hạn USD +1 Ft Tại t: Bán Spot USD -1 Set Lãi Speculation 0 (Set - Ft) > 0 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 17. 17 5. TỶ GIÁ CHÉO (CROSS RATE) 5.1. Khái niệm: a/ Lý thuyết: Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọi là tỷ giá chéo. Ví dụ: b/ Thực tế: Vì tất cả các đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD, do đó, tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ trong đó không có mặt của USD gọi là tỷ giá chéo. Tại sao phải tính tỷ giá chéo: - Trên FX chỉ có sẵn tỷ giá của các đồng tiền với USD. - Tỷ giá của các đồng tiền còn lại với nhau??? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 18. 18 5.2. Tỷ giá chéo giản đơn: Các tỷ giá được yết không có Spread. VD: E(USD/VND) = 14.513 E(USD/SGD) = 1,5750  E(USD/VND) = 9.214,6 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 19. 19 5.3. Tỷ giá phức hợp: Có 3 trƣờng hợp. Trường hợp 1: USD là đồng tiền yết giá trong cả hai tỷ giá. Cho các thông số thị trường (available): E(USD/VND) = (a, b) E(USD/SGD) = (c, d) Hãy xác định CR: E(SGD/VND) = (x, y) a/ Xác định (x) qua ví dụ: Nhà XK VN nhận được tiền XK ghi bằng SGD. Hỏi VCB áp dụng tỷ giá mua SGD là thế nào? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
 20. 20 KH (Nhà XK) NH (Thị tr.) TG áp dụng của NH SGD USD 1 USD = d SGD (bán) (bán) USD VND 1 USD = a VND (bán) (bán) VND  d SGD = a VND (mua)  1 SGD = (a/d) VND = x http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2