intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 Thị trường ngoại hối Việt Nam do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với nội dung chính là: Quá trình ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam, đặc điểm hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam, định hướng phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

01/08/2017 NỘI DUNG TỰ NGHIÊN CỨU L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 7 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng 1. Quá trình ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam 2. Đặc điểm hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam 3. Định hướng phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam. www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình chính: • PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê Tài liệu tham khảo: • MBA. Nguyễn Ninh Kiều: Thị trường ngoại hối, NXB Tài chính. • PGS. TS. Lê Văn Tề: Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, NXB Thống kê. • TS. Nguyễn Trần Phúc, PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Giáo trình Kinh doanh ngoại hối bài tập và đáp án gợi ý, NXB Phương Đông. www.trungtamtinhoc.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo: • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; • Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/PLUBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013; www.trungtamtinhoc.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO L/O/G/O Tài liệu tham khảo: • Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối; • Thông tư 15/2015/TT-NHNN về giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối; • Các tạp chí: Kinh tế và phát triển, Phát triển kinh tế, Công nghệ ngân hàng; • Các website: www.cme.com, www.iso.org www.vcb.com.vn, www.x-rates.com. Thank You! www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn 1

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2