intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
87
lượt xem
12
download

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm và đặc điểm của Forex Swap, tỷ giá trong Forex Swap, ứng dụng của Forex Swap là những nội dung chính của chương 5 "Nghiệp vụ ngoại hối hoán đổi" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

 1. NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI HOÁN ĐỔI (SWAP)
 2. NỘI DUNG Ø Khái niệm và đặc điểm của Forex Swap Ø Tỷ giá trong Forex Swap Ø Ứng dụng của Forex Swap
 3. TÌNH HUỐNG Công ty XNK Thăng Long cần 1 triệu USD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu trong ngày hôm nay, đồng thời theo kế hoạch sẽ nhận 1 triệu USD từ hàng xuất khẩu sau 3 tháng. Công ty ký hợp đồng SWAP gồm: ⇒ - mua giao ngay 1 tr USD hôm nay - bán kỳ hạn 1 tr USD sau 3 tháng
 4. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI Hợp đồng mua vào và bán ra cùng 1 - đồng tiền được ký kết ngày hôm nay Số lượng mua vào và bán ra đồng tiền - này là bằng nhau trong cả 2 vế của hợp đồng hoán đổi Ngày giá trị của hợp đồng mua vào và - ngày giá trị của hợp đồng bán ra là khác nhau.
 5. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI FOREX SWAP SPOT – FORWARD – FORWARD FORWARD
 6. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI - Ngày ký hợp đồng: hôm nay - Ngày giá trị hoán đổi: SPOT – FORWARD FORWARD – FORWARD (ít sử dụng trong thực tế) ⇒ Chủ yếu nghiên cứu: SPOT – FORWARD: ü Mua ngoại tệ SPOT – Bán ngoại tệ FORWARD ü Bán ngoại tệ SPOT– Mua ngoại tệ
 7. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ TRONG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  Tỷ giá ở vế giao ngay là tỷ giá trung bình SB SO S 2 q Tỷ giá kỳ hạn HOÁN ĐỔI mua vào/bán ra bằng tỷ giá giao ngay trung bình cộng/trừ raW S P điểm kỳWhạn mua vào/bán F FB S PB O O
 8. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ TRONG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI Ví dụ: Ngân hàng yết tỷ giá: - Tỷ giá giao ngay: S (USD/VND) = 14.510 – 14.520 - Điểm kỳ hạn 3 tháng: 150 – 180 Giả sử Ngân hàng tiến hành giao dịch hoán đổi: 1. Bán Spot – Mua Forward 1 USD kỳ hạn 3 tháng => Hãy xác định tỷ giá 2 vế của hợp đồng hoán đổi. 2. Mua Spot – Bán Forward 1 USD kỳ hạn 3 tháng => Hãy xác định tỷ giá 2 vế của hợp đồng hoán đổi.
 9. YẾT TỶ GIÁ KỲ HẠN KiỂU OUTRIGHT VÀ KIỂU SWAP YẾT TỶ GIÁ KỲ HẠN THEO KiỂU SWAP Tỷ giá Giao ngay 1 tháng GBP/USD 1,6440 - 50 99 - 97 USD/SGD 1,1720 - 30 40 - 43 YẾT TỶ GIÁ KỲ HẠN THEO KiỂU OUTRIGHT Tỷ giá Giao ngay 1 tháng GBP/USD 1,6440 - 50 1,6341- 1,6353 USD/SGD 1,1720 - 30 1,1760 – 1,1773
 10. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP Giả sử, một công ty tại thời điểm hiện tại: - Dư thừa VND, nhưng có kế hoạch sử dụng sau 1 tháng. - Có nhu cầu ngay USD, nhưng theo kế hoạch 1 tháng sau mới nhận được USD. Công ty xử lý như thế nào? Cách 1: - Vay USD để sử dụng và gửi VND dư thừa - Sau 1 tháng nhận gốc và lãi VND, lấy ra để sử dụng - Theo kế hoạch sau 1 tháng nhận được USD, sẽ trả gốc và lãi vay USD
 11. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP Giả sử, một công ty tại thời điểm hiện tại: - Dư thừa VND, nhưng có kế hoạch sử dụng sau 1 tháng. - Có nhu cầu ngay USD, nhưng theo kế hoạch 1 tháng sau mới nhận được USD. Công ty xử lý như thế nào? Cách 2: - Bán giao ngay VND mua USD - Sau 1 tháng, bán giao ngay USD mua VND Cách 3: - Bán giao ngay VND mua USD - Ký HĐ kỳ hạn bán USD mua VND sau 1 tháng
 12. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP Giả sử, một công ty tại thời điểm hiện tại: - Dư thừa VND, nhưng có kế hoạch sử dụng sau 1 tháng. - Có nhu cầu ngay USD, nhưng theo kế hoạch 1 tháng sau mới nhận được USD. Công ty xử lý như thế nào? Cách 3: - Bán giao ngay VND mua USD - Ký HĐ kỳ hạn bán USD mua VND sau 1 tháng Cách 4: - Ký 1 hợp đồng hoán đổi gồm 2 vế: Vế giao ngay: Mua USD bán VND. Vế kỳ hạn: Bán USD mua VND sau 1 tháng
 13. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP ü Hoán đổi đồng nhất: vế giao ngay và vế kỳ hạn thuộc một hợp đồng hoán đổi ü Hoán đổi ghép: vế giao ngay và kỳ hạn thuộc hai hợp đồng độc lập.
 14. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP ü Ví dụ 1: Khách hàng Mua spot 1 USD, Bán forward 3 tháng 1 USD. Tỷ giá USD/SGD trên thị trường như sau: BID ASK SPOT 1,4530 1,4550 Điểm kỳ hạn 3t 40 60 Tỷ giá kỳ hạn 1,4570 1,4610 GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI HOÁN ĐỔI ĐỒNG NHẤT GHÉP Mua giao ngay 1 USD Bán kỳ hạn 1 USD Thu nhập/chi phí
 15. HOÁN ĐỔI ĐỔNG NHẤT VÀ HOÀN ĐỔI GHÉP ü Ví dụ 2: Khách hàng bán spot 1 USD, Mua forward 3 tháng 1 USD. Tỷ giá USD/SGD trên thị trường như sau: BID ASK SPOT 1,4530 1,4550 Điểm kỳ hạn 3t 40 60 Tỷ giá kỳ hạn 1,4570 1,4610 GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI HOÁN ĐỔI ĐỒNG NHẤT GHÉP Bán giao ngay 1 USD Mua kỳ hạn 1 USD Thu nhập/chi phí
 16. Ứng dụng SWAP vào bảo hiểm rủi ro tỷ giá
 17. KÉO DÀI TRẠNG THÁI TiỀN TỆ Ví dụ 1: Cách đây 3 tháng, một công ty Canada đã ký mua kỳ hạn 3 tháng 1.000.000 USD để bảo hiểm cho khoản thanh toán bằng USD tại tỷ giá kỳ hạn USD/CAD = 1,2000. Do tàu chở hàng đến muộn, nên công ty chưa phải thanh toán tiền hàng bằng USD trong thời hạn 30 ngày. Giả sử các thông số thị trường hiện hành: Tỷ giá giao ngay: 1,2000 Điểm kỳ hạn 30 ngày: 17-19 Mức lãi suất kỳ hạn 30 ngày: Đầu tư bằng USD: 10%/năm (360 days) Đi vay bằng CAD: 12%/năm (365 days)
 18. KÉO DÀI TRẠNG THÁI TiỀN TỆ Ví dụ 2: Một công ty XK ký một hợp đồng kỳ hạn 3 tháng bán 100.000 USD từ nguồn tiền XK cho NHTM tại TG kỳ hạn USD/VND = 15.478. Hợp đồng kỳ hạn đến hạn, nhưng công ty chỉ nhận được tiền xuất khẩu sau 5 ngày. Hỏi có những phương án nào nhà XK có thể sử dụng để xử lý các trạng thái tiền tệ của USD và VND? Biết rằng các thông số thị trường hiện hành như sau: Tỷ giá giao ngay USD/VND: 15.469 – 15.477 - Tỷ giá hoàn đổi 5 ngày: 01 – 03 -
 19. KÉO DÀI TRẠNG THÁI TiỀN TỆ Ví dụ 3: Một công ty NK ký một hợp đồng mua 100.000USD kỳ hạn 3 tháng để thanh toán tiền hàng nhập khẩu tại TG kỳ hạn USD/VND = 15.478. Hợp đồng kỳ hạn đến hạn, nhưng công ty chưa phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu trong 15 ngày. Hỏi nhà NK có những phương án nào để xử lý trạng thái dư thừa USD và thiếu hụt VND? Biết rằng các thông số thị trường hiện hành như sau: Tỷ giá giao ngay USD/VND: 15.469 – 15.477 Tỷ giá kỳ hạn 15 ngày: 03 - 07 - - Mức lãi suất 15 ngày của VND: 10,68% - 10,84%/năm - Mức lãi suất 15 ngày của USD: 8,82% - 8,96%/năm
 20. RÚT NGẮN TRẠNG THÁI TiỀN TỆ Ví dụ 4: Cách đây 2 tháng, một nhà xuất khẩu New Zealand bán 6.000.000 USD kỳ hạn 3 tháng tại tỷ giá kỳ hạn NZD/USD = 0,6000 để bảo hiểm rủi ro tỷ giá Theo dự tính còn một tháng nữa nhà XK mới nhận được USD. Nhưng ngày hôm nay, nhà XK đã nhận được 6,000,000 USD và muốn rút ngắn thời hạn hợp đồng ngay ngày hôm nay. Các thông số hiện hành của thị trường như sau: Tỷ giá giao ngay NZD/USD = 0,6520 – 0,6530 Điểm kỳ hạn 1 tháng = 62 – 54 Mức lãi suất 1 tháng NZD = 17 – 18%/năm Mức lãi suất 1 tháng USD = 6,5 – 7,0%/năm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2