Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
16
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 6 này người học có thể hiểu về: Phân tích 3 quyết định cơ bản 1 công ty cần quyết định trước khi thâm nhập thị trường nước ngoài, xác định thời gian, qui mô và lựa chọn mô hình thâm nhập, ưu và nhược điểm của từng phương thức xâm nhập,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6

Chƣơng 6:<br /> <br /> PHƢƠNG THỨC<br /> THÂM NHẬP THỊ<br /> TRƢỜNG QUỐC TẾ<br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> o Phân tích 3 quyết định cơ bản 1 công ty cần quyết định trước khi<br /> thâm nhập thị trường nước ngoài, xác định thời gian, qui mô và<br /> lựa chọn mô hình thâm nhập.<br /> o Ưu và nhược điểm của từng phương thức xâm nhập<br /> <br /> o Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập<br /> o Giải quyết tình huống Case - Tesco<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> Nội Dung<br /> <br /> 6.1 Quyết định thâm nhập vào thị trƣờng thế giới<br /> 6.2 Các phƣơng thức thâm nhập<br /> 6.3 Lựa chọn phƣơng thức thâm nhập<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6.1 Quyết định thâm nhập vào thị trƣờng thế giới<br /> Các yếu tố thúc đẩy MNCs thâm nhập thị trƣờng thế giới?<br /> <br /> 1. Chiếm lĩnh các thị trường có quy mô lớn và đang tăng trưởng trên<br /> thế giới<br /> 2. Nâng cao hiệu quả kinh doanh do tăng quy mô<br /> <br /> 3. Sử dụng các yếu tố sản xuất có giá rẽ<br /> 4. Tiết giảm chi phí và tiếp cận thị trường<br /> 5. Phân tán rủi ro<br /> <br /> 6. Tránh các rào cản thuế quan<br /> 7. Nâng cao năng lực quản trị đối phó với cạnh tranh quốc tế<br /> 8. Tránh rủi ro rò rỉ bí quyết công nghệ<br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6.1 Quyết định thâm nhập vào thị trƣờng thế giới<br /> Một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn phƣơng thức thâm nhập:<br /> 1. Chi phí vận chuyển<br /> 2. Rào cản thương mại<br /> 3. Rủi ro chính trị<br /> 4. Rủi ro kinh tế<br /> 5. Chi phí<br /> <br /> 6. Chiến lược công ty<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản