Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
649
lượt xem
312
download

Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế đầu tư . Thạc sĩ Đỗ Phú Trần Tình. Chương 3: Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Chương 3

 1. Investment Economics - DPT Tinh 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Adam Smith Karl Marx 5
 6. J.M KEYNES 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Đồng bộ tài khoản