intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 2: Quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 2: Quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy trình thủ tục hải quan; quản lý của hải quan đối với phương tiện vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 2: Quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

 1. 8/5/2020 Các phương pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan Phương pháp quản lý hành chính Phương pháp kinh tế Phương pháp tuyên truyền giáo dục 27 Chương 2 : QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHÂP CẢNH, QUÁ CẢNH. 28 14
 2. 8/5/2020 2.1. Quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK Khái niệm hàng hóa XNK Theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 được quy định cụ thể như sau: - Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. - Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 29 HÌNH THỨC QUẢN LÝ Khái niệm: Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam là tập hợp các công cụ mà Nhà nước áp dụng để tác động đến các hành vi XK, NK hàng hóa. Hình thức: Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm việc Ban hành các Danh mục (Danh mục hàng cấm XK, NK; Danh mục hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; Danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp GPNK tự động…) 30 15
 3. 8/5/2020 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Công Thương: 1. Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013. 2. Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng thép (hiệu lực 26/7/2015); 3. Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 3/12/2014 v/v công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ công thương. 4. Thông tư 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. 5. Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 31 6. Thông tư 49/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 ngày 15/12/2014 quy định về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 7. Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. 8. Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của CP về quản lý phân bón. 9. Thông tư liên tịch BCT, BKHCN số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. 32 16
 4. 8/5/2020 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1. Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 quy định thi hành chi tiết theo Nghị định 187/CPNĐ ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 2. Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gôc thực vật nhập khẩu. 3. Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 33 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Thông tin truyền thông: Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 đối với việc cấp giấy phép nhận khẩu thiết bị phát, thu – phát song vô tuyến điện. (hiệu lực 16/1/2015); Thông tư 15/2014/TT-BTTT ngày 17/11/2014 Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ thông tin truyền thông; Thông tư 26/2014/BTTTT hướng dẫn nghị định 187/CP/2013/NĐ-CP đối với việc nhập khẩu tem bưu chính; Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định chi tiết thi hành nghị định 187/2013/NĐ- CP ngày 20/11/2013 về xuất nhập khẩu hàng hoá trong lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm; (hiệu lực 15/8/2015) Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 hướng dẫn Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in. (hiệu lực 1/5/2015); Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày19/03/2014 danh mục sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT (hiệu lực 5/5/2014) 34 17
 5. 8/5/2020 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Văn hoá thể thao & du lịch: Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch (hiệu lực 1/3/2015) 35 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Y Tế: Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc; Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 quy định về quản lý thực phẩm chức năng (hiệu lực 15/1/2015). 36 18
 6. 8/5/2020 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Tài nguyên môi trường: 1. Thông tư liên tịch số 34 /2012/TTLT-BCT - BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 2. Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 37 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK * Bộ Khoa học công nghệ: Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 quyết định về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học công nghệ. * Bộ Xây dựng: Thông tư 15/2015/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng. * Ngân hàng nhà nước: 1. Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; 38 19
 7. 8/5/2020 QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK https://thukyluat.vn/news/phan-tich-chinh-sach/he- thong-toan-bo-van-ban-hai-quan-xuat-nhap-khau-con-hieu- luc-moi-nhat-68603.html 39 THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Khái niệm quy trình thủ tục hải quan Quy trình thủ tục hải quan là trình tự các bước công việc mà công chức hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hoá XK, NK theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuỳ thuộc vào trình độ quản lý cũng như tình hình phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế trong từng thời kỳ mà các quy trình thủ tục hải quan cũng được xây dựng khác nhau. Đồng thời qua thực tiễn áp dụng, các quy trình thủ tục này sẽ được thay đổi dần sao cho phù hợp với tình hình thực tế của các hoạt động XNK, đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan. 40 20
 8. 8/5/2020 Các nguyên tắc chung Hàng hóa XK, NK, quá cảnh, PTVT xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, qua đúng cửa khẩu theo quy định của pháp luật Hàng hoá, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã làm thủ tục hải quan. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định Việc bố trí nhận lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xk, nk, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 41 Quy trình thủ tục hải quan Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra Kiểm tra chi tiết hồ sơ thuế Kiểm tra thực tế hàng hóa Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan Phúc tập hồ sơ 42 21
 9. 8/5/2020 M« h×nh tong qu¸t xư lý th«ng tin • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên Kho b¹c quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước Các cơ quan thuộc thẩm quyền cấp Tổng cục QLNN • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ 은 행 cho công tác thông quan hàng hoá xuống các Cấp Tổng cục. • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Tổng cục cục Ngân hàng Tổng cục thuế • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước Cảng vụ thuộc thẩm quyền cấp Cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá xuống các Chi cục và phản hồi thông tin lên Tổng cục Nhà vận chuyển Cấp Cục • Xây dựng các bộ tiêu chỉ rủi ro cấp Cục Doanh nghiệp • Tổ chức thu thập, tổng hợp xử lý thông tin, lưu trữ các thông tin từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục hải quan, ban ngành có liên quan, từ các tổ chức trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền cấp Chi cục • Tổ chức truyền nhận các thông tin phục vụ cho công tác thông quan hàng hoá từ Cục và Cấp Chi cục phản hồi kết quả xử lý thông tin lên Cục. 43 S¬ ®o thu thËp trao ®oi th«ng tin Doanh nghiệp Cơ quan QLNN Tổng cục thuế, các bộ ngành.. Hải quan Cảng vụ Kho bạc (Tổng cục, Cục, Chi cục) 은 행 Ngân hàng Các Tổ chức ngoài nước Các hãng vận tải 44 22
 10. 8/5/2020 Quy tr×nh h¶i quan xuÊt khÈu theo hOp ®Ong mua b¸n hAng hOa THÔNG TIN ĐƯỢC XỬ LÝ TRƯỚC THÔNG QUAN KIỂM TRA SAU HÀNG HOÁ THÔNG QUAN TIẾP NHẬN, NGƯỜI KHAI KIỂM TRA,, KIỂM TRA HẢI QUAN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TÍNH THUẾ KIỂM TRA (tham vấn giá) THỰC TẾ HÀNG HOÁ • Thông tin về doanh nghiệp • Thông tin vềtindoanh • Thông về trị nghiệp giá tính thuế • Thông tin vềtintrịvề • Thông giáchính tính thuế sách mặt hàng • Thông tin vềtinchính • Thông sách về thuế mặtnhập xuất hàngkhẩu • Thông tin về thuế xuất nhập • Thông tin tình báo hải quan. khẩu • Thông tinchí • Tiêu tìnhphân báo luồng hải quan. (quản lý rủi ro) • Tiêu chí phân luồng (quản lý rủi ro) • … • … 45 2.2 Quản lý của hải quan đối với phương tiện vận tải 2.2.1 Phân loại phương tiện vận tải Hiện tại đang có 5 loại hình vận tải được sử dụng phổ biến ngày nay: Vận tải đường bộ Là loại hình phổ biến nhất, được sử dụng hằng ngày để vận chuyển hàng hóa, hành khách, vật liệu, đồ gia dụng… Có thể nói dịch vụ chuyển phát đường bộ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Vận tải đường sắt Có thể vận tải cả hành khách và hàng hóa, nhưng vận chuyển hàng hóa chưa được dùng nhiều ở Việt Nam. Vận chuyển đường sắt tương đổi an toàn, ổn định không bị tác động bởi ảnh hưởng thời tiết. 46 23
 11. 8/5/2020 Vận tải đường biển là hình thức chuyên chở hàng hóa chính trên Thế giới, chiếm 80% tổng khối lượng hàng chuyên chở nên thích hợp để vận chuyển hàng có khối lượng lớn. Vận tải đường hàng không Có thời gian vận chuyển hành khách và hàng hóa nhanh chóng nhất hiện nay nên thích hợp với những hàng giá trị cao, khối lượng không quá lớn. Vận tải đường ống Đây là loại hình vận chuyển đặc thù, chỉ phù hợp với những loại hàng đặc biệt như khí hóa lỏng, dầu khí… nhằm phục vụ cho đối tượng đặc biệt như công ty sản xuất hóa chất, công ty đa quốc gia, công ty Nhà nước. 47 Quản lý hải quan đối với phương tiện vận tải Thông tư số 42/2015/tt-btc QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH https://dncustoms.gov.vn/van-ban/v-v-quy-dinh-ve-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-phuong-tien-van-tai- xuat-canh-nhap-canh-qua-canh-33829.html 48 24
 12. 8/5/2020 Quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập cảnh  Quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ  thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với phương tiện vận tải của Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh theo đúng quy định  đảm bảo hồ sơ hải quan phải đầy đủ các chứng từ theo quy định của pháp luật như: Giấy phép liên vận hoặc Giấy phép vận tải Việt – Trung (đối với vận tải liên vận Việt - Trung), danh sách hành khách (đối với vận tải hành khách); các phương tiện xuất nhập cảnh phải có ký hiệu phân biệt quốc gia, phù hiệu, biển hiệu theo quy định. 49 Chương 3 QUẢN LÝ HẢI QUAN VỀ THUẾ 50 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2