intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Xem 1-20 trên 59 kết quả Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
 • Công văn 2993/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

  doc5p giangdien 18-08-2009 150 12   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

  pdf142p anhinhduyet000 01-07-2019 8 2   Download

 • Công văn số 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p lanhuann 16-05-2020 1 0   Download

 • V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý XNK, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

  doc4p tuquy1 15-01-2010 126 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p dauhuthiu 26-09-2010 54 2   Download

 • Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; Thực trạng quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong thời gian qua; Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

  pdf25p anhinhduyet000 01-07-2019 17 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 69 4   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa được xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan. Quản lý hải quan là cần thiết để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền...

  pdf145p cugiai1311 21-11-2012 232 104   Download

 • Quyết định số 2137/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf12p lawxnk1 10-11-2009 67 4   Download

 • Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC về việc Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lawgtvt4 26-11-2009 57 3   Download

 • Công văn 5227/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn lưu trú đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường bộ

  pdf1p ngoctrang 17-08-2009 50 1   Download

 • Quản lý nhà nước về hải quan là hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hóa được xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan. Quản lý hải quan là cần thiết để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi...

  pdf143p vaio1111 31-08-2012 260 94   Download

 • Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

  doc78p xylitolcool 28-08-2019 32 3   Download

 • Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

  pdf36p ntgioi120403 05-11-2009 369 159   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan, phần 2 trình bày các nội dung của phần Thủ tục Hải quan, Kiếm tra Hải quan, giám sát Hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p doinhugiobay_02 12-11-2015 185 64   Download

 • Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan....

  pdf32p joanghai 25-05-2011 127 33   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

  doc7p giangdien 18-08-2009 93 4   Download

 • Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan về việc quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

  doc5p thachsanh 18-08-2009 62 2   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawxnk3 10-11-2009 79 2   Download

 • Quyết định 69/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawgtvt6 26-11-2009 68 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
p_strCode=phuongtienvantaixuatnhapcanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2