intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - ThS. Phạm thị Mộng Hằng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 Tổng quan về kinh tế học vĩ mô nhằm giúp các bạn Hiểu được các khái niệm cơ bản trong Kinh tế học nói chung và các thuật ngữ trong Kinh tế vĩ mô nói riêng, nắm bắt được những vấn đề cơ bản mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu: Lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế, biết được mục tiêu của các quốc gia trong điều hành kinh tế vĩ mô. Ổn định-tăng trưởng, hiệu quả, công bằng, biết các công cụ hay chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, biết được hai công cụ phân tích vĩ mô là Tổng cung và Tổng cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - ThS. Phạm thị Mộng Hằng

CHƢƠNG 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KINH<br /> TẾ HỌC VĨ MÔ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Những vấn đề mà các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu<br /> Những công cụ mà các nhà kinh tế vĩ mô sử dụng<br /> Một số khái niệm quan trọng trong phân tích kinh tế vĩ<br /> mô<br /> <br /> NỘI DUNG CỐT LÕI<br /> Hoàn thành chƣơng này ngƣời học có thể :<br />  Hiểu được các khái niệm cơ bản trong Kinh tế học<br /> nói chung và các thuật ngữ trong Kinh tế vĩ mô nói<br /> riêng.<br />  Nắm bắt được những vấn đề cơ bản mà kinh tế vĩ<br /> mô nghiên cứu: Lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế.<br />  Biết được mục tiêu của các quốc gia trong điều hành<br /> kinh tế vĩ mô. Ổn định-tăng trưởng, hiệu quả, công<br /> bằng.<br />  Biết các công cụ hay chính sách điều hành kinh tế vĩ<br /> mô của Chính phủ.<br />  Biết được hai công cụ phân tích vĩ mô là Tổng cung<br /> và Tổng cầu.<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa học kinh tế<br /> - Hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ<br /> đối mặt với nhiều quyết định:<br /> + Ai sẽ làm việc gì?<br /> + Những hàng hóa nào sẽ đƣợc sản xuất và<br /> sản xuất với số lƣợng bao nhiêu?<br /> + Sử dụng nguồn lực nào để sản xuất?<br /> + Bán hàng hóa với giá nào nào?<br /> + Sử dụng chính sách nào để giảm lạm phát,<br /> giảm thất nghiệp, tăng đầu tƣ?...<br /> <br /> Khan hiếm<br /> Xã hội có những nhu cầu vô hạn…<br /> <br /> Nhƣng nguồn lực thì giới hạn hoặc<br /> khan hiếm<br /> <br /> Các vấn đề kinh tế cơ bản<br /> Khan hiếm<br /> <br /> Phải lựa chọn<br /> <br /> - Sản xuất cái gì?<br /> - Sản xuất nhƣ thế nào?<br /> - Sản xuất cho ai?<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Kinh tế học là gì?<br /> Kinh tế học là việc nghiên cứu cách thức<br /> phân bổ nguồn lực khan hiếm một cách<br /> hiệu quả nhất<br /> <br /> Kinh tế học thực chứng & Kinh tế học<br /> chuẩn tắc.<br /> KT học thực chứng<br /> Mô tả và giải thích những hiện tượng<br /> thực tế xảy ra trong nền kinh tế<br /> KT học chuẩn tắc<br /> Đưa ra quan điểm đánh giá hoặc lựa<br /> chọn cách thức giải quyết các vấn đề<br /> kinh tế<br /> <br /> Ví dụ<br /> Các nhận định sau là chuẩn tắc hay thực chứng<br /> a. Trong ngắn hạn, xã hội phải lựa chọn giữa lạm<br /> phát và thất nghiệp.<br /> b. Chính phủ tăng thuế sẽ làm giảm tỷ lệ lạm phát.<br /> c. Ngân hàng nhà nước sẽ giảm tỷ lệ tăng lượng<br /> tiền tệ trong tháng 7/2012.<br /> d. Tỷ suất thuế thấp sẽ khuyến khích làm việc và<br /> tiết kiệm nhiều hơn.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 3<br /> <br /> KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ<br /> Kinh tế vi mô<br /> Nghiên cứu quá trình<br /> ra quyết định của hộ<br /> gia đình và doanh<br /> nghiệp, cũng như sự<br /> tương tác giữa hộ gia<br /> đình và doanh nghiệp<br /> trên các thị trường<br /> đơn lẻ.<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> Nghiên cứu nền<br /> kinh tế trên bình<br /> diện tổng thể.<br /> <br /> GDP<br /> Cán<br /> cân<br /> Lạm<br /> phát<br /> <br /> Thất<br /> nghiệp<br /> <br /> Những vấn đề<br /> kinh tế vĩ mô<br /> Chu kỳ<br /> kinh tế<br /> <br /> Sản lượng quốc gia<br /> Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)<br /> GDP là :<br /> – giá trị tính bằng tiền của<br /> – tất cả các sản phẩm và dịch vụ<br /> – cuối cùng được sản xuất ra<br /> – trên phạm vi một lãnh thổ<br /> – trong một thời kỳ.<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lạm phát<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> If <br /> <br /> tình trạng mức giá chung của nền KT<br /> tăng lên<br /> trong một khoảng thời gian nhất định.<br /> <br /> chæ soá giaù naêm t - chæ soá giaù naêm (t - 1)<br /> chæ soá giaù naêm (t - 1)<br /> <br /> x 100<br /> <br /> Nguyễn Thanh Xuân<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1 số khái niệm khác<br /> Mức giá chung là mức giá trung bình của<br /> tất cả hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh<br /> tế.<br /> Giảm phát là tình trạng mức giá chung<br /> của nền kinh tế giảm xuống trong một<br /> khoảng thời gian nhất định.<br /> <br /> Phân loại lạm phát<br /> Vừa<br /> phải<br /> If < 10%<br /> Nguyên nhân:<br /> - Sức ì<br /> - Sự kỳ vọng<br /> <br /> Kinh tế vĩ mô<br /> <br /> Phi<br /> mã<br /> If từ 10% đến<br /> < 1000%<br /> Nguyên nhân:<br /> - Cầu kéo<br /> - Chi phí đẩy<br /> <br /> Siêu<br /> LP<br /> If >=1000%<br /> Nguyên nhân:<br /> - Chiến tranh<br /> - Chính trị<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2