intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

90
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Trong chương này sẽ giúp người học: Trình bày bảng cán cân thanh toán. Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái. Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá. Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

 1. Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở Nguyễn Việt Hưng
 2. Mục tiêu của chương  Trình bày bảng cán cân thanh toán  Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái  Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá  Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế. 2
 3. Mục tiêu của chương  Trình bày bảng cán cân thanh toán  Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái  Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá  Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế. 3
 4. Bảng cán cân thanh toán  Bảng cán cân thanh toán ghi chép lại một cách có hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa cư dân trong nước với thế giới bên ngoài trong một thời kỳ. – Thời kỳ báo cáo thường là một năm tài khóa 4
 5. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ các loại giao dịch: – Giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ  Người VN mua hàng của Mỹ  Người Mỹ mua hàng của VN – Giao dịch đầu tư vốn  Người Mỹ mang vốn tới đầu tư tại VN  Người VN gửi tiền ra nước ngoài – Viện trợ  Kiều hối người nước ngoài gửi về cho họ hàng ở VN  ... 5
 6. Bảng cán cân thanh toán  Bảng cán cân thanh toán được chia thành 3 nhóm 1. Tài khoản vãng lai (current account) – Phản ánh giao dịch mua bán H & DV ở khu vực tư nhân 2. Tài khoản vốn (capital account) – Phản ánh giao dịch vốn ở khu vực tư nhân 3. Tài khoản tài trợ chính thức (Official Settlement Account) – Phản ánh giao dịch vốn của NHTW 6
 7. Bảng cán cân thanh toán  Cách ghi chép các giao dịch – Các giao dịch nào mang lại tiền cho quốc gia được ghi là KHOẢN MỤC CÓ và mang dấu (+) – Các giao dịch nào làm tiền đi ra khỏi quốc gia (trả cho phía nước ngoài) được ghi là KHOẢN MỤC NỢ và mang dấu (-) 7
 8. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vãng lai  Tài khoản vãng lai bao gồm các tiểu khoản sau: i. Cán cân thương mại  Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (+)  Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (-) ii. Thu nhập từ đầu tư nước ngoài ròng – Tiền lãi và cổ tức nhận được từ phía nước ngoài (+) – Tiền lãi và cổ tức phải trả cho phía nước ngoài (-) 8
 9. Bảng cán cân thanh toán 1. Tài khoản vãng lai iii. Chuyển khoản ròng: giao dịch một chiều không có đối ứng  Người nước ngoài viện trợ hoặc gửi tiền, quà tặng về cho người trong nước (+)  Người trong nước viện trợ hoặc gửi tiền, quà tặng cho người nước ngoài (-) 9
 10. Bảng cán cân thanh toán 2. Tài khoản vốn  Tài khoản vốn bao gồm các khoản mục sau  Vay nước ngoài dài hạn và trung hạn (+) Đầu tư  Cho nước ngoài vay dài hạn và trung hạn (-) gián tiếp  Vay nước ngoài ngắn hạn (+)  Cho nước ngoài vay ngắn hạn (-) 10
 11. Bảng cán cân thanh toán 2. Tài khoản vốn  Tài khoản vốn bao gồm các khoản mục sau Đầu  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào trong nước (+) tư trực  Đầu tư trực tiếp từ trong nước ra nước ngoài (-) tiếp 11
 12. Bảng cán cân thanh toán  Cán cân tổng thể (Overall Balance) bằng cán cân tài khoản vãng lai cộng với cán cân tài khoản vốn 12
 13. Bảng cán cân thanh toán 3. Tài khoản tài trợ chính thức  Bằng với cán cân tổng thể về giá trị tuyệt đối nhưng có dấu ngược lại  Phản ánh sự thay đổi tài sản dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương một quốc gia  Tài khoản này mang dấu (-) hàm ý rằng tài sản dự trữ ngoại tệ của NHTW tăng lên  Tài khoản này mang dấu (+) hàm ý rằng tài sản dự trữ ngoại tệ của NHTW giảm xuống. 13
 14. Bảng cán cân thanh toán  Tài khoản vãng lai cộng tài khoản vốn cộng tài khoản tài trợ chính thức bằng 0. – Tại sao nó lại bằng 0? – Nó bằng 0 hàm ý điều gì? 14
 15. Bảng cán cân thanh toán  Chúng ta sẽ xem xét 5 ví dụ sau để hiểu tại sao tổng ba tài khoản trên luôn bằng 0 15
 16. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ 1 Mỹ xuất khẩu 100 Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh triệu đôla hàng hóa sang Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai Anh, nhà nhập khẩu người Anh trả bằng tài khoản tiền + 100 -100 XK triệu NK triệu gửi ngân hàng của anh ta ở USD USD Mỹ Tài khoản vốn Tài khoản vốn  Tổng hai tài khoản bằng 0. Giảm nợ -100 Giảm tài +100 triệu sản ở nước triệu nước ngoài USD ngoài USD 16
 17. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ 2 Mỹ xuất khẩu 100 Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh triệu đôla hàng hóa sang Anh để đổi lại 100 triệu đôla Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai tiền dịch vụ. + 100 -100 XK NK triệu triệu  Tổng hai tài khoản bằng 0. hàng hàng USD USD -100 +100 NK dịch XK dịch triệu triệu vụ vụ USD USD 17
 18. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ 3 Một nhà đầu tư Anh Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh mua 100 triệu USD tín phiếu Kho bạc Mỹ và thanh toán bằng Tài khoản vốn Tài khoản vốn tài khoản của anh ta tại ngân Tăng tài hàng Anh, khoản tiền này được Tăng nợ (tín + 100 -100 sản (tín phiếu) của triệu triệu chuyển vào tài khoản Kho bạc phiếu) của nước ngoài USD USD Mỹ đặt tại London nước ngoài Tăng tài sản Giảm tài  Tổng hai tài khoản bằng 0. -100 +100 (tiền gửi) sản (tiền triệu triệu của nước gửi) của USD USD ngoài nước ngoài 18
 19. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ 4 Mỹ trao tặng lô hàng Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh trị giá 100 triệu đôla Mỹ cho Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai một tổ chức từ thiện của Anh. + 100 -100 XK triệu NK triệu USD USD  Tổng hai tài khoản bằng 0. -100 Nhận viện +100 Viện trợ triệu trợ nước triệu nước ngoài USD ngoài USD 19
 20. Bảng cán cân thanh toán  Ví dụ 5 C.ty Mỹ trả lợi Cán cân TT Mỹ Cán cân TT Anh nhuận và cổ tức cho nhà Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai đầu tư Anh là 100 triệu USD bằng tài khoản của c.ty tại Chi trả tiền - 100 Thu nhập +100 từ tiền lãi lãi cho triệu triệu NH Mỹ, khoản tiền chuyển đầu tư ở nước ngoài USD USD nước ngoài vào tài khoản NH của Anh Tài khoản vốn Tài khoản vốn đặt tại Mỹ Tăng tài Tăng nợ -100 -100  Tổng hai tài khoản bằng 0. nước ngoài triệu sản đầu tư triệu ở nước (tiền gửi) USD USD ngoài 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2