intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
32
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh nêu lên tổng cung và thị trường lao động; AS,AD mức giá và tốc độ điều chỉnh kinh tế; chu kỳ kinh doanh. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

VĨ MÔ<br /> Kinh tế học<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH<br /> • 1. Tổng cung và thị trường lao động<br /> • 1.1 . Thị trường lao động<br /> •<br /> 1.1.1. Cung về lao động ( SL)<br /> • Phân biệt hai đường cung về lao động<br /> • Đường cung SL : lực lượng lao động chấp nhận và sẵn sàng cung<br /> ứng lao động tại các mức tiền công thực tế .<br /> • Đường cung SL1 : tổng lực lượng lao động xã hội<br /> •<br /> SL1 > SL vì vậy khi thị trường lao động cân bằng hay trạng<br /> thái toàn dụng nhân công thì vẫn có thất nghiệp. Đây là tình trạng<br /> thất nghiệp tự nhiên .<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1 . Thị trường lao động<br /> • 1.1.2. Cầu về lao động ( DL)<br /> • Cầu về lao động cho biết nhu cầu sử dụng nhân công của<br /> các doanh nghiệp tương ứng với các mức tiền công thực tế (<br /> các yếu tố khác không đổi )<br /> • Tiền công danh nghĩa Wn (Nominal Wage) là tổng số tiền<br /> người lao động thu được do cung ứng dịch vụ lao động .<br /> Tiền công thực tế Wr (Real Wage) là khối lượng hàng hóa<br /> và dịch vụ có thể mua được từ tiền công danh nghĩa . Wr<br /> phụ thuộc vào sự cân bằng của thị trường lao động và mức<br /> giá cả của nền kinh tế<br /> <br /> Wr <br /> <br /> Wn<br /> P<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1 . Thị trường lao động<br /> • 1.1.3. Cân bằng trên thị trường lao động<br /> • Thị trường lao động cân bằng tại mức tiền công thực tế W0<br /> . Tại mức này số lao động mà doanh nghiệp muốn thuê bằng<br /> số lao động mà xã hội muốn cung cấp . Như vậy tại mức thị<br /> trường lao động cân bằng mọi người muốn cung ứng lao<br /> động với mức tiền công cân bằng ( W0) đều có việc làm (<br /> trạng thái toàn dụng nhân công). Tuy nhiên tại mức này vẫn<br /> tồn tại tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên .<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1 . Thị trường lao động<br /> • SL : Lực lượng lao động<br /> chấp nhận mức lương W0<br /> SL1 : Tổng lực lượng<br /> •<br /> lao động<br /> •<br /> DL : Cầu về lao động<br /> •<br /> Đoạn A đến B : lượng<br /> thất nghiệp tự nhiên<br /> <br /> • .<br /> <br /> Wr<br /> DL<br /> W0<br /> <br /> 0<br /> <br /> SL<br /> SL1<br /> <br /> A<br /> B<br /> <br /> L<br /> <br /> H5.1: Thị trường lao động cân bằng<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản