intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

Chia sẻ: Blabla Blabla | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
17
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 cung cấp những kiến thức về suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy. Nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của suy diễn thống kê, quy luật PPXS của một số thống kê mẫu, 2 ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy, đánh giá sai số dự báo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

PPXS CỦA TK MẪU<br /> <br /> Ước lượng KTC<br /> <br /> Kiểm định giả thuyết<br /> <br /> đánh giá sai số<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ<br /> DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> PPXS CỦA TK MẪU<br /> <br /> Ước lượng KTC<br /> <br /> Kiểm định giả thuyết<br /> <br /> đánh giá sai số<br /> <br /> Ý nghĩa của suy diễn thống kê<br /> Câu hỏi tình huống<br /> Để đánh giá tác động của số năm đi học và số năm kinh nghiệm<br /> lên lương của người lao động. Thu thập thông tin của 100 công<br /> nhân, ước lượng mô hình thu được hàm hồi quy mẫu:<br /> wage i = 2, 3 + 0.25educi + 0.2experi<br /> Ý nghĩa của các hệ số trong hàm hồi quy mẫu ở trên?<br /> Các hệ số đó phản ánh mối quan hệ trong mẫu nhưng có<br /> phản ánh đầy đủ mối quan hệ trong tổng thể?<br /> Trong mẫu này, gia tăng một năm đi học mang lại nhiều tiền<br /> lương hơn thêm một năm kinh nghiệm? Điều này có đúng<br /> trong toàn tổng thể?<br /> Vũ Duy Thành<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> PPXS CỦA TK MẪU<br /> <br /> Ước lượng KTC<br /> <br /> Kiểm định giả thuyết<br /> <br /> đánh giá sai số<br /> <br /> Ý nghĩa của suy diễn thống kê<br /> Câu hỏi tình huống<br /> Mẫu 1: wage i = 2, 3 + 0.25educi + 0.2experi<br /> Ước lượng mô hình trên với một mẫu 100 công nhân khác thu<br /> được:<br /> Mẫu 2: wage i = 2, 2 + 0.21educi + 0.24experi<br /> Kết quả từ mẫu 2 có gì khác mẫu 1?<br /> Trong thực tế tổng thể, liệu tăng 1 năm đi học có thực sự<br /> mang lại nhiều lương hơn thêm 1 năm kinh nghiệm?<br /> Trong tổng thể, thêm một năm kinh nghiệm tác động thế nào<br /> đến mức lương?<br /> Tăng 1 năm kinh nghiệm, có làm lương tăng nhiều hơn 220<br /> nghìn đồng?<br /> Vũ Duy Thành<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> PPXS CỦA TK MẪU<br /> <br /> Ước lượng KTC<br /> <br /> Kiểm định giả thuyết<br /> <br /> đánh giá sai số<br /> <br /> Ý nghĩa của suy diễn thống kê<br /> Từ các câu hỏi tình huống trên có thể nhận thấy:<br /> Các hệ số ước lượng từ hàm hồi quy mẫu chỉ phản ánh quy<br /> luật của mẫu đó.<br /> Để biết được mối quan hệ trong tổng thể, cần thực hiện các<br /> suy diễn thống kê cho tổng thể từ thông tin mẫu.<br /> Có hai dạng suy diễn thống kê là ước lượng khoảng tin cậy và<br /> kiểm định.giả thuyết<br /> Bài toán ước lượng cho biết khoảng tác động của một biến<br /> hay một nhóm biến trong tổng thể. với độ tin cậy nhất định.<br /> Bài toán kiểm định giả thuyết kiểm tra tính đúng đắn của các<br /> giả thuyết thống kê đối với toàn tổng thể dựa trên thông tin<br /> mẫu với mức ý nghĩa nhất định.<br /> Vũ Duy Thành<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> PPXS CỦA TK MẪU<br /> <br /> Ước lượng KTC<br /> <br /> Kiểm định giả thuyết<br /> <br /> đánh giá sai số<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> QUY LUẬT PPXS CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU<br /> <br /> 2<br /> <br /> ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY<br /> <br /> 3<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VÊ HỆ SỐ HỒI QUY<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ SAI SỐ DỰ BÁO<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản