Bài giảng lập và thẩm định dự án kêu gọi vốn ODA - Ths. Hoàng Trọng Nghĩa

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
575
lượt xem
325
download

Bài giảng lập và thẩm định dự án kêu gọi vốn ODA - Ths. Hoàng Trọng Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗ trợ phát triển chính thức (hay ODA, viết tắt của cụm từ Official Development Assistance), là một hình thức đầu tư nước ngoài. Gọi là Hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài. Đôi khi còn gọi là viện trợ. Gọi là Phát triển vì mục tiêu danh nghĩa của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở nước được đầu tư. Gọi là Chính thức, vì nó thường là cho Nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lập và thẩm định dự án kêu gọi vốn ODA - Ths. Hoàng Trọng Nghĩa

 1. LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ODA ThS. Hoàng Trọng Nghĩa Tháng 01, 2010 Đại học Đà Nẳng-PH Kon Tum
 2. To Students What do you need to achieve in this course? Cái gì mà bạn cần hoàn thành trong chuyên đề này?
 3. Thời gian biểu Tiết 1-2 Giới thiệu tổng quan về ODA gồm: Các khái niệm cơ bản và những lĩnh vực ưu tiên kêu gọi vốn ODA Tiết 3-10 Cách lập dự án kêu gọi tài trợ từ vốn ODA, gồm: Kiến thức cơ bản, cách viết dự án ODA và các bước xét duyệt, thẩm định dự án ODA Tiết 11-15 Bài tập nhóm- Trình bày và phản biện
 4. Giới thiệu Môn học 1. ODA là một nguồn vốn quan trọng để phát triển KT-XH Việt Nam. 2. Do vậy, bên cạnh việc quản lý và sử dịng vốn ODA hiệu quả, cần phải biết cách lập một dự án ODA. 3. Môn học này sẽ cung cấp những kỹ thuật cần thiết để lập một dự án ODA. 4. Giảng dạy theo phương pháp “Lấy học viên làm trung tâm”.
 5. Mục tiêu khóa học  Hiểu biết về các bước trong tiến trình xây dựng dự án ODA  Biết xây dựng các chỉ báo cho các hoạt động của dự án  Biết cách viết dự án đúng quy cách
 6. Phần I: Tổng quan chung về ODA  Lịch sử hình thành ODA  Khái niệm ODA , ODF  Phân loại ODA  ODA ≠ FDI  Nhà tài trợ  Những đặc điểm cơ bản của ODA
 7. Các lĩnh vực ưu tiên trong thu hút nguồn ODA
 8. Các lĩnh vực ưu tiên trong thu hút nguồn ODA (tiếp)
 9. Cơ cấu thu hút ODA dự kiến sau 2010  ODA ưu tiên các nước có GDP bình quân đầu người
 10. Các lĩnh vực ưu tiên huy động ODA  Phát triển Nông nghiệp nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo.  Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại.  Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội.  Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  Tăng cường năng lực thể chế, phát triển nguồn lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu.  Một số lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trích Nghị định 131/2006/QĐ-CP của Chính phủ)
 11. Các lĩnh vực, ngành ưu tiên sau 2010  Mở rộng đối tượng thụ hưởng ODA, kể cả các thành phần kinh tế tư nhân.  Tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực ưu tiên có khả năng thu hồi vốn nhanh và bảo đảm trả nợ vốn vay một cách bền vững.
 12. Tóm tắt phần 1 Bạn nhớ được cái gì?
 13. Phần 2: Lập dự án kêu gọi ODA  Dự án là gì? What does a project mean ? Nguồn: Dự án phát triển nông thôn,, ThS. Hoàng Trọng Nghĩa
 14. Dự án là gì?  Dự án : một tập hợp các họat động có liên quan với nhau nhằm đạt một hoặc một số mục tiêu cụ thể được thực hiện trong một thời hạn nhất định, dựa trên những nguồn lực xác định.
 15. Lập dự án kêu gọi ODA (tt) * Dự án ODA:  ODA đầu tư  ODA hỗ trợ kỹ thuật  ODA đầu tư và HTKT Nguồn: Bộ KH-ĐT
 16. Vòng đời của một dự án ODA Sơ đồ vòng đời một dự án ODA Nguồn: Bộ KH-ĐT
 17. Thiết kế một dự án Khung /Khung logic hợp lý dự án:  Công cụ quản lý, xác định cụ thể và rõ ràng đầu vào, các hoạt động và đầu ra của dự án  Làm thế nào để có một khung hợp lý dự án?
 18. Khung hợp lý dự án Đầu vào Họat động Đầu ra Hiệu quả Tác động Giả định Hướng thiết kế Thuyết nhân quả Việc thiết lập đầu vào và các hoạt động sẽ tạo ra những sản phẩm và các dịch vụ (Đầu ra) hướng đến những thay đổi của đối tượng thụ hưởng và những đóng góp đến các tác động mong muốn.
 19. Ví dụ Khung hợp lý dự án HĐ Đầu ra Đầu vào Hiệu quả Tác động Giả định HĐ Đầu ra
 20. Khung hợp lý dự án Giả định Giả định Các nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của dự án nhưng ảnh hưởng đến thành công của dự án

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản