intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:24

0
207
lượt xem
32
download

Bài giảng Luật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế nằm trong Bài giảng Luật kinh doanh nhằm trình bày về Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, nguồn luật kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế

 1. 4/28/14 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ  LUẬN      CHUNG VỀ LUẬT KINH  TẾ. 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình luật kinh tế. Luật doanh nghiệp 2005.
 2.    NỘI DUNG: 4/28/14 2
 3.     Khái niệm: 4/28/14 3
 4. Đối tượng điểu chỉnh của Luật kinh  4/28/14 tế: 4
 5. Phương pháp điều chỉnh  4/28/14 của Luật kinh tế: 5
 6.    Chủ thể của Luật kinh tế: 4/28/14 6
 7. 4/28/14 Điều kiện trở thành chủ thể của Luật  kinh tế: 7
 8. Điều kiện trở thành chủ thể của  4/28/14 Luật kinh tế: 8
 9. Phân loại chủ thể của Luật kinh tế: 4/28/14 9
 10. Chủ thể kinh doanh – đối tượng điều  4/28/14 chỉnh chủ yếu của Luật kinh tế: 10
 11. Các chủ thể kinh doanh khác: 4/28/14 11
 12. Các chủ thể kinh doanh khác: 4/28/14 12
 13. Đặc điểm của doanh nghiệp: 4/28/14 13
 14. Phân loại Doanh nghiệp: 4/28/14 14
 15. 4/28/14 15
 16. Nguồn của Luật kinh tế: 4/28/14 16
 17. Các loại nguồn: 4/28/14 17
 18. Hiến pháp: 4/28/14 18
 19. CÁC LUẬT ( bộ luật): 4/28/14 19
 20. Các luật ( bộ luật): 4/28/14 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2