intTypePromotion=3

Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
15
lượt xem
3
download

Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Lê Thị Nguyệt Châu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, người nộp thuế, các loại hình cơ sở thường trú, căn cứ tính thuế, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH<br /> NGHIỆP<br /> <br /> LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Khái niệm, đặc điểm<br />  Khái niệm:<br />  Thuế TNDN: là loại thuế tính trên thu nhập của các tổ chức<br />  Pháp luật thuế TNDN: là tập hợp QPPL do cơ quan NN có<br /> <br /> thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh những QH xã<br /> hội phát sinh trong việc thực hiện pháp luật thuế đối với thu<br /> nhập từ kinh doanh của các tổ chức.<br /> <br />  Đặc điểm:<br />  Dễ thu hơn so với thuế TNCN<br />  Là thuế trực thu nhưng người nộp thuế có thể chuyển gánh<br /> <br /> nặng tài chính về thuế cho cá nhân khác (cổ đông, người lao<br /> động, người tiêu dùng…)<br />  Nguồn điều chỉnh có thể là luật quốc tế (Hiệp định tránh đánh<br /> thuế hai lần)<br /> 2<br /> <br /> 2. Vai trò<br />  Thu NSNN<br />  Điều tiết vĩ mô nền kinh tế<br />  Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa<br /> <br /> các thành phần kinh tế :<br />  Thuế suất không phân biệt các nguồn thu nhập<br />  Thuế suất áp dụng không phân biệt hình thức sở hữu, loại hình<br /> <br /> doanh nghiệp<br /> <br />  Ưu đãi thuế trong một số trường hợp đặc biệt<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Người nộp thuế<br />  Là Doanh nghiệp, tổ chức có TN chịu thuế<br />  Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí: Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí<br /> <br /> phải tuân thủ Hợp đồng mẫu ban hành kèm theo Nghị định<br /> số 33/2013/NĐ-CP.<br />  Công ty điều hành chung: Theo hợp đồng dầu khí các bên nhà thầu đồng<br /> ý thành lập một công ty điều hành chung, đóng vai trò là đại lý đại diện<br /> cho các bên tham gia hợp đồng tiến hành các hoạt động thăm dò, tìm<br /> kiếm, phát triển, khai thác dầu khí trong diện tích hợp đồng, hoạt động<br /> với tư cách là người điều hành duy nhất thay mặt các bên nhà thầu thực<br /> hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận về<br /> điều hành chung và phù hợp với các quyết định của Ủy ban quản lý.<br />  Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài (DN nước ngoài là DN<br /> được thành lập theo PL nước ngoài)<br />  Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật<br /> <br /> Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp<br /> thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các<br /> tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế<br /> thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư<br /> 78/2014/TT-BTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khái niệm cơ sở thường trú<br /> Cơ sở kinh doanh<br /> <br /> Không gian<br /> Cố định<br /> Cơ sở thường trú<br /> DN nước ngoài thực<br /> hiện một phần hay<br /> toàn bộ hoạt động<br /> kinh doanh qua cơ sở<br /> đó<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thời gian<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản