intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 1: Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

326
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 1: Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chính Đảng của giai cấp công nhân, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 1: Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản

 1. TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
 2. VỊ TRÍ CỦA MÔN HỌC  ­ Từ vai trò lãnh đạo của Đảng,  sự nghiệp cách mạng. ­ Mục tiêu đào tạo cán bộ lãnh  đạo, quản lý. ­ Do yêu cầu xây dựng chỉnh  đốn Đảng hiện nay. 2
 3. ĐỐI TƯỢNG  NGHIÊN CỨU MÔN HỌC     Những vấn đề có tính quy luật:  ­ Về sự ra đời, phát triển của Đảng. ­ Sự lãnh đạo của Đảng ở các mặt. ­ Trong xây dựng nội bộ Đảng. 3
 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  C Ứ U ­ Lý luận liên hệ thực tiễn  ­CN Mác­Lênin­thực tiễn CMVN ­Thế giới­Việt Nam ­Quá khứ­hiện nay ­Trung ương­Thành phố ­Thành phố­Địa phương, cơ sở ­Học để hành, cải tạo bản thân 4
 5. PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ ­ Đọc tài liệu ­ Nghe thuyết trình ­ Động não ­ Đối thoại ­ Nêu và xử lý tình huống ­ Làm bài tập ­ Trắc nghiệm… 5
 6. NỘI DUNG ­ Lý luận về xây dựng Đảng ­ Nội dung, nghiệp vụ cơ bản về xây  dựng Đảng *Nội dung cụ thể: + Gồm 17 bài + Thảo luận (2 lần kiểm tra điều kiện) + Hệ thống  + Thi hết môn   6
 7. TÀI LIỆU ­ Giáo trình Trung cấp Lý luận – Hành  chính – phần “Lịch sử Đảng Cộng sản  Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng  Cộng sản” NXB  CT – HC ­ 2009.  ­ Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị­ Hành chính năm 2009: Nghiệp vụ cơng tác  Đảng, đồn thể ở cơ sở (T.1) ­ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, ĐH XI ­Văn Kiện ĐHĐBTQ Lần thứ IX, X, XI 7
 8. BÀI 1 Học thuyết  Mác­Lênin về  Đảng cộng sản 8
 9.  MỤC TIÊU ­ Hiểu được những nội dung chủ yếu của  CN Mác­Lênin về xây dựng chính đảng  của GCCN. ­ Hiểu rõ sự vận dụng CNMLN để xây  dựng đảng ĐCSVN. ­ Học viên nâng cao tính đảng, trách nhiệm  xây dựng, chỉnh đốn đảng . 9
 10. NỘI DUNG I. Những vấn đề cơ bản của  chủ nghĩa Mác­Lênin về xây  dựng chính đảng của GCCN II. Sự vận dụng của Đảng  Cộng sản Việt Nam 10
 11. TÀI LIỆU ­ Giáo trình Trung cấp Lý luận – Hành chính – phần  “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản  về Đảng Cộng sản” ­ Bài 7 – Tr 202­229 – NXB  CT –  HC , 2009. ­ Phần Mở đầu ­ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. ­ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ IX­NXB  CTQG­2006­tr 130­139 và 281­311. ­Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X­  XBCTQG , Trang 297­310 ­ ­Văn kiện HNTW6 (lần 2) khóa VIII ­ Văn kiện Đại hội ĐHĐBTQ lần thứ XI trang 255­ 11
 12. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Mác – Anghen đã nêu ra những tư tưởng gì về  chính đảng của giai cấp công nhân? 2. Nội dung lý luận “Đảng kiểu mới” của Lênin ?  3. Phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về nội  dung tính tiên phong của Đảng cộng sản – liên hệ  với thực tế hiện nay. 4. Xây dựng đổi mới và chỉnh đốn đảng trong giai  đoạn hiện nay? Thực hiện vấn đề này ở địa  phương, đơn vị như thế nào? 12
 13. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  CỦA CN MÁC­LÊNIN VỀ   CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI   CẤP CÔNG NHÂN 13
 14. 1. Khái quát lịch sử phát triển của chính  đảng giai cấp công nhân Đảng  kiểu  1989 mới QT3 1848 QT1 1872 QT2 1895 ĐM 1864 1889 Quốc tế xã hội 14
 15. * “Đồng minh  những người chính nghĩa” (1836  paris) * Khẩu hiệu “Tất cả mọi người đều là anh em”  1. “Liên đoàn những người cộng sản” (1847­1852) * Khẩu hiệu “Vô sản các nước đoàn kết lại”  *1848 “Tuyên ngôn ĐCS” và “Điều lệ Liên đoàn…” 2. Quốc tế 1: Hội Liên hiệp công nhân quốc tế  (1846 ­1872) *Khẩu hiệu “ Giai cấp vô sản phải trở thành dân  tộc” 
 16. 3. Quốc tế 2: Ăngghen sáng lập có hai thời  kỳ(1893­1914) * Sau khi Mác mất, ĐCS các nước ra đời,  phong trào công nhân phát triển – Thời kỳ  hoàng kim của phong trào công nhân thế giới. * Sau khi Ăngghen mất, bọn cơ hội phản bội,  ĐCS và phong trào công nhân khủng hoảng  (Bước lùi thứ nhất).
 17. 4. Đảng công nhân dân chủ – xã hội Nga: * Lênin đã phê phán kịch liệt các Đảng QT2 sau  Ăngghen mất và gọi đó là Đảng kiểu cũ. * Lênin đưa ra học thuyết Đảng kiểu mới của giai  cấp công nhân và trực tiếp xây dựng thành công một  Đảng kiểu mới ở nước Nga. Đảng Bônsêvich Nga  (1903).  ĐCS tiếp tục phát triển: ­ Lãnh đạo gìanh thắng lợi CMT10 Nga. ­ Xây dựng nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. ­ Mở ra thời đại mới, quá độ từ CNTB lên CNXH.
 18. 5. Stalin kế thừa, vận dụng học thuyết Đảng  kiểu mới của Lênin: * Xây dựng ĐCS (b) Nga lãnh đạo trong điều kiện  muôn vàn khó khăn. * Các nước tư bản lăm le xóa bỏ CNXH ở Liên Xô. * ĐCS Liên Xôâ lãnh đạo, xây dựng giành nhiều  thành tựu to lớn. * Trở thành lực lượng chủ yếu chiến thắng chủ  nghĩa phát xít. * Cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng.
 19. 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai: * Một loạt các ĐCS ở các nước XHCN cùng  ĐCS Liên Xô thành hệ thống XHCN tồn tại  song song đối lập với hệ thống TBCN. * Giành nhiều thành tựu to lớn, đứng đầu thế  giới một số lĩnh vực: Quốc phòng, giáo dục, y  tế,… * Trở thành nhân tố quyết định giữ vững ổn  định chính trị thế giới gần nưả thế kỷ.
 20. 7. Những năm 80 của thế kỷ XX: * Các nước XHCN và Liên Xô tiến hành cải  tổ, đổi mới nhưng sai về chủ trương, cách  thức.  * Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (Bước lùi thứ  hai). 8. Sau Đông Âu, Liên Xô, các ĐCS còn lại tiếp  tục xây dựng CNXH giành thành tựu mới, mở  ra thời kỳ mới cho phong trào CS và công nhân  quốc tế.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2