intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

121
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch chuyển điện, luật Gauss, đive, phương trình Maxwell 1, toán tử véc tơ, định lý đive. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> <br /> Nội dung<br /> I.<br /> Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII. Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Dịch chuyển điện<br /> Luật Gauss<br /> Đive<br /> Phương trình Maxwell 1<br /> Toán tử véctơ<br /> Định lý đive<br /> <br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Dịch chuyển điện (1)<br /> • M. Faraday (1837)<br /> • Hiện tượng: tổng điện tích của mặt cầu<br /> ngoài có trị tuyệt đối bằng tổng điện<br /> tích ban đầu của mặt cầu trong, không<br /> phụ thuộc vào chất điện môi giữa hai<br /> mặt cầu<br /> • Kết luận: có một sự “dịch chuyển” nào<br /> đó từ bán cầu trong ra bán cầu ngoài,<br /> gọi là dịch chuyển điện:<br /> Ψ=Q<br /> • Ψ: thông lượng<br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dịch chuyển điện (2)<br /> Sa = 4πa2 (m2)<br /> <br /> –Q<br /> a<br /> <br /> Mật độ thông lượng chảy qua mặt cầu trong:<br /> <br /> Ψ<br /> Q<br /> =<br /> 2<br /> 4π a<br /> 4π a 2<br /> <br /> +Q<br /> <br /> b<br /> <br /> Véctơ mật độ dịch chuyển điện (véctơ dịch chuyển điện):<br /> <br /> D r= a<br /> D r =b<br /> <br /> Q<br /> =<br /> a<br /> 2 r<br /> 4π a<br /> Q<br /> =<br /> a<br /> 2 r<br /> 4π b<br /> <br /> D a ≤ r≤ b<br /> <br /> Q<br /> =<br /> a<br /> 2 r<br /> 4π r<br /> <br /> Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2