intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Lực từ & điện cảm - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

58
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng bao gồm các kiến thức: Lực tác dụng lên điện tích chuyển động, lực tác dụng lên nguyên tố dòng, lực giữa các nguyên tố dòng, lực & mô men tác dụng lên một mạch kín, cường độ phân cực từ & từ thẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Lực từ & điện cảm - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Lực từ & điện cảm<br /> <br /> Nội dung<br /> I.<br /> Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII. Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Lực từ & điện cảm - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lực từ & điện cảm<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> <br /> Lực tác dụng lên điện tích chuyển động<br /> Lực tác dụng lên nguyên tố dòng<br /> Lực giữa các nguyên tố dòng<br /> Lực & mô men tác dụng lên một mạch kín<br /> Cường độ phân cực từ & từ thẩm<br /> Điều kiện bờ từ trường<br /> Mạch từ<br /> Điện cảm & hỗ cảm<br /> Lực từ & điện cảm - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lực tác dụng lên điện tích chuyển động (1)<br /> • Trong điện trường: F = QE<br /> • Lực (điện) này trùng với hướng của<br /> điện trường,<br /> • Trong từ trường:<br /> F = Qv B<br /> • Lực (từ) này vuông góc với vận tốc v<br /> của điện tích & với cường độ từ cảm B,<br /> • Trong điện từ trường: F = Q(E + v B)<br /> • (lực Lorentz)<br /> https://www.shmoop.com/electricitymagnetism/lorentz-force.html<br /> <br /> Lực từ & điện cảm - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> VD1<br /> <br /> Lực tác dụng lên điện tích chuyển động (2)<br /> <br /> Một điện tích điểm Q = 18 nC có vận tốc 5.106 m/s theo hướng av = 0,04ax – 0,05ay + 0,2az.<br /> Tính độ lớn của lực tác dụng lên điện tích do các trường sau gây ra:<br /> a) B = –3ax + 4ay + 6az mT; b) E = –3ax + 4ay + 6az kV/m; c) cả B & E.<br /> <br /> FB = Qv × B<br /> <br /> av<br /> 6 0,04a x − 0, 05a y + 0, 2a z<br /> v=v<br /> = 5.10<br /> av<br /> 0,042 + 0, 052 + 0, 2 2<br /> = 5.106 (0,19a x − 0, 24a y + 0, 95a z ) m/ s<br /> <br /> ax<br /> <br /> ay<br /> <br /> → FB = Qv × B = Q vx<br /> <br /> vy<br /> <br /> Bx<br /> <br /> By<br /> <br /> az<br /> <br /> ax<br /> <br /> ay<br /> <br /> az<br /> <br /> v z = 18.10−9.5.106 0,19 −0, 24 0,95<br /> −3<br /> 4<br /> 6<br /> Bz<br /> <br /> = −0, 47a x − 0,36a y + 0, 0036a z mN<br /> <br /> → FB = FB = 0, 47 2 + 0, 36 2 + 0, 0036 2 = 0,5928 mN<br /> <br /> Lực từ & điện cảm - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2