intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

54
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ" trình bày các kiến thức: Trường của đường dây dài, các kiểu dẫn sóng cơ bản, phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng, phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng, dẫn sóng chữ nhật, dẫn sóng điện môi phẳng, cáp quang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Dẫn sóng & bức xạ - Nguyễn Công Phương

Nguyễn Công Phương<br /> <br /> Lý thuyết trường điện từ<br /> Dẫn sóng & bức xạ<br /> <br /> Nội dung<br /> I. Giới thiệu<br /> II. Giải tích véctơ<br /> III. Luật Coulomb & cường độ điện trường<br /> IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive<br /> V. Năng lượng & điện thế<br /> VI. Dòng điện & vật dẫn<br /> VII. Điện môi & điện dung<br /> VIII.Các phương trình Poisson & Laplace<br /> IX. Từ trường dừng<br /> X. Lực từ & điện cảm<br /> XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell<br /> XII. Sóng phẳng<br /> XIII.Phản xạ & tán xạ sóng phẳng<br /> XIV.Dẫn sóng & bức xạ<br /> Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Dẫn sóng & bức xạ<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> <br /> Trường của đường dây dài<br /> Các kiểu dẫn sóng cơ bản<br /> Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng<br /> Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng<br /> Dẫn sóng chữ nhật<br /> Dẫn sóng điện môi phẳng<br /> Cáp quang<br /> Các nguyên lý cơ bản của anten<br /> <br /> Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trường của đường dây dài (1)<br /> –<br /> <br /> +<br /> <br /> E<br /> <br /> E<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> +<br /> <br /> –<br /> <br /> + + ++ ++ + +<br /> <br /> –––– ––<br /> <br /> Vs V0 − j β z<br /> Esx ( z ) =<br /> = e<br /> d<br /> d<br /> I<br /> V<br /> H sy ( z ) = K sz = s = 0 e− j β z<br /> b bZ0<br /> <br /> k<br /> <br /> +<br /> <br /> víi Z0 = L / C<br /> <br /> ++ ++ + +<br /> <br /> –– –––– ––<br /> <br /> Vs ( z ) = V0e<br /> V0 − j β z<br /> Is (z) =<br /> e<br /> Z0<br /> <br /> I<br /> <br /> –<br /> <br /> I<br /> <br /> − jβ z<br /> <br /> 1<br /> → Pz = ∫ ∫ Re{Exs Hˆ ys }dxdy<br /> 0 0 2<br /> 1 V0 Vˆ0<br /> =<br /> (bd )<br /> ˆ<br /> 2 d bZ0<br /> b d<br /> <br /> 2<br /> <br /> V0<br /> 1<br /> =<br /> = Re[Vs Iˆs ]<br /> 2Zˆ 0 2<br /> Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trường của đường dây dài (2)<br /> C=<br /> <br /> t<br /> <br /> ε 'b<br /> d<br /> <br /> d<br /> <br /> σ<br /> σb<br /> G= C=<br /> ε'<br /> d<br /> L ≈ Lngoµi =<br /> <br /> R=<br /> <br /> 2<br /> <br /> σ cδ b<br /> <br /> Vật dẫn (σc)<br /> t<br /> <br /> Điện môi<br /> (σ, ε’, µ)<br /> <br /> b<br /> <br /> µd<br /> b<br /> <br /> L d µ<br /> Z0 =<br /> =<br /> C b ε'<br /> <br /> Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2