intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên và hệ phương trình Maxwell

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

418
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên và hệ phương trình Maxwell, trình bày các nội dung chính: luật Faraday, dòng điện dịch, các phương trình Maxwell dạng vi phân, các phương trình Maxwell dạng tích phân, thế chậm. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết trường điện từ: Trường biến thiên và hệ phương trình Maxwell

 1. Nguyễn Công Phương g y g g Lý thuyết trường điện từ Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
 2. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Giải tích véctơ 3. Luật Coulomb & cường độ điện trường 4. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive 5. Năng lượng & điện thế 6. Dòng điện & vật dẫn 7. Điện môi & điện dung g 8. Các phương trình Poisson & Laplace 9. Từ trường dừng 10. Lực từ & điện cảm ự ệ 11. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 12. Sóng phẳng 13. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng 14. Dẫn sóng & bức xạ Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 2
 3. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell ế • Luật Faraday • Dòng điện dịch • Các phương trình Maxwell dạng vi phân • Các phương trình Maxwell dạng tích phân • Thế chậm Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 3
 4. Luật Faraday (1) d d sđđ   V dt sđđ khá zero nếu có 1 trong 3: đđ khác ế ó t 3 • Từ thông biến thiên theo thời gian • Chuyển động tương đối giữa từ thông tĩnh & mạch điện • Kết hợp cả hai điều trên Dấu – ? Luật L L ật Lenz Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 4
 5. Luật Faraday (2) d sđđ   dt d sđđ   E.dL  sđđ   E.dL   dt S B.dS   B  B(t )    B.dS S B  sđđ   E.dL     .dS S t §Þnh lý Stokes:  E.dL   (  E).dS  S B B   (  E).dS    .dS  (  E).dS   . dS S S t t B  E   t Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 5
 6. Luật Faraday (3) B E   t B   E.dL  0 sđđ   E.dL     .d S S t E  0 B  0 (tr−êng tÜnh) ( g ) t Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 6
 7. Luật Faraday (4) B z y v xd x    B.dS  Byd S dy  sđđ   B d   Bvd d dt sđđ   dt Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 7
 8. Luật Faraday (5) B z F  Qv  B F y   vB Q v Em  v  B xd x 0 sđđ   Em .dL   ( v  B).dL   vBdx   Bvd   d Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 8
 9. Luật Faraday (6) B sđđ   E dL     E.  .dS   ( v  B).dL S t B Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 9
 10. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell ế • Luật Faraday • Dòng điện dịch • Các phương trình Maxwell dạng vi phân • Các phương trình Maxwell dạng tích phân • Thế chậm Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 10
 11. Dòng điện dịch (1)   H  J  .  H  .J .  H  0 v   0 (không hợp lý) v t .J   t   H  J  G  0  .J  .G v  .G  v G .J   t t .D  v  D D  .G  (.D)  . G  D t t t  H  J  t H  J  G Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 11
 12. Dòng điện dịch (2) D H  J  t    H  J  J d D §Æt J d  t D Trong vật liệu cách điện J = 0    H  t D I d   J d .dS   .dS S S t D D D D   H.dL  I  I d  I    S (  H ).dS   J.dS   S S t .dS S t .dS  H.dL  S (  H).dS  Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 12
 13. Dòng điện dịch (3) C I s®®  V0 cos t ®® k  I  CV0 sin t S B   V0 sin t d   H.dL  I k k  V0  D   E    cos t  d   I    S V sin t 0 D D d d Id   .dS  S S t t Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 13
 14. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell ế • Luật Faraday • Dòng điện dịch • Các phương trình Maxwell dạng vi phân • Các phương trình Maxwell dạng tích phân • Thế chậm Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 14
 15. Các phương trình Maxwell dạng vi phân B E   t D H  J  t .D  v .B  0 Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 15
 16. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell ế • Luật Faraday • Dòng điện dịch • Các phương trình Maxwell dạng vi phân • Các phương trình Maxwell dạng tích phân • Thế chậm Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 16
 17. Các phương trình Maxwell dạng tích phân B B E   t  E.dL   S t .dS  Ett1  Ett 2 D D H  J  t  H.dL  I  S t .dS  H tt1  H tt 2 .D  v S D.dS  V v dv  DN 1  DN 2   S .B  0  S B.dS  0 BN 1  BN 2 Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 17
 18. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell ế • Luật Faraday • Dòng điện dịch • Các phương trình Maxwell dạng vi phân • Các phương trình Maxwell dạng tích phân • Thế chậm Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 18
 19. Thế chậm (1) ế E  V    E    (V )    E  0 0    (V ) B B B  0 E   t t ( (vô lý) ý) E  V  N    E    (V )    N     (V )  0 B  N   B B t E   t B   A  A A A A    N   (  A)    N    N t t t A  E  V   t Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 19
 20. Thế chậm (2) ế B   A A E  V  t D H  J  t .D  v D 1  V  2 A       A  J       2    t t     .V   .A       t A v    Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2