intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng (2015)

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:78

0
155
lượt xem
23
download

Bài giảng Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng (2015)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng, thị trường tổ chức và hành vi mua tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản – Chương 4: Hành vi mua của khách hàng (2015)

 1. Chương 4: HÀNH VI MUA CỦA  KHÁCH HÀNG Marketing căn bản  Chương 4
 2. Mục tiêu chương Nội dung chương 1. Khái  quát  đặc  điểm  của  thị  1. Thị  trường  người  tiêu  dùng  trường  người  tiêu  dùng  và  và hành vi người tiêu dùng mô  hình  hành  vi  người  tiêu  ­ Khái quát về thị trường dùng. ­ Yếu tố ảnh hưởng cơ bản 2. Nhận  biết  các  yếu  tố  ảnh  ­ Quá trình quyết định mua hưởng  đến  hành  vi  và  quá  2.  Thị  trường  tổ  chức  và  hành  trình  quyết  định  mua  của  vi mua tổ chức người tiêu dùng cá nhân 3. Phân biệt các loại thị trường  ­  Khái quát về thị trường tổ chức. ­ Mô hình hành vi mua 4. Những  yếu  tố  ảnh  hưởng  ­ Hành vi mua của các tổ chức đến hành vi mua và cách thức  mua của tổ chức
 3. 1. THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG & HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 4. 1.1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng Khái niệm: Thị trường người tiêu dùng bao gồm tất cả các cá nhân, các hộ tiêu dùng mua hàng hóa hay dịch vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân.
 5. 1.1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng Đặc điểm: • Qui mô lớn không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng • Khách hàng rất đa dạng và phong phú về nhu cầu • Quyết định mua mang tính cá nhân
 6. 1.2 Mô hình hành vi mua của 1.2.1 Khái niệngười tiêu dùng m về hành vi mua của người tiêu dùng “Hành vi người tiêu dùng” là những biểu hiện mà những cá nhân biểu lộ trong quá trình tìm kiếm, đánh giá, mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ để thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn của họ
 7. Ứng dụng trong • marketing Thực tế trên thị trường cho thấy: – Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng – Phản ứng của người tiêu dùng đối với các tác nhân kích thích mua hàng rất đa dạng và phức tạp. • Hiểu rõ hành vi mua của người tiêu dùng để có thể đề ra các chương trình marketing phù hợp có ý nghĩa quyết định sự cạnh tranh thắng lợi cho doanh nghiệp.
 8. 1.2.2 Mô hình hành vi Những yếu tố kích  người tiêu Hộp đen ý thức  dùng Những phản ứng đáp  thích của người mua lại của người mua. Marketing  Kích  thích  hỗn hợp khác: ­Lựa chọn hàng hoá Quá  Các  ­Hàng hoá ­Môi  trường  trình  đặc  ­Lựa chọn nhãn hiệu kinh tế quyết  tính  ­ Giá cả ­ Lựa chọn nhà cung  ­Môi  trường  định  của  ­Các  ứng khoa học kỹ  mua  người  phương  ­ Lựa chọn thời gian  thuật mua  thức phân  mua phối. ­Môi  trường  ­ Lựa chọn khối lượng  ­Hoạt động  chính trị mua. chiêu thị ­Môi  trường  văn  hoá  xã  h ội
 9. 1.3 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi người tiêu  dùng
 10. 1.3.1 Yếu tố văn hóa Văn hóa là hệ thống những giá trị, niềm tin, truyền thống và chuẩn mực được hình thành và gắn liền với một xã hội, một chế độ, một tôn giáo hay dân tộc nhất định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
 11. Những đặc trưng của văn hóa - Văn hóa được học hỏi và lưu truyền - Văn hóa luôn luôn chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu - Văn hóa có sự tương đồng và khác biệt - Văn hóa có tính bền vững, khó thay đổi - Văn hóa có tính thích nghi
 12. Nhánh văn hóa • Nhánh văn hóa (văn hóa thứ cấp) là một nhóm văn hóa nhỏ, đồng nhất, riêng biệt trong một xã hội rộng lớn hơn, phức tạp hơn
 13. Nhánh văn hóa Phân loại nhánh văn hóa • Nhánh văn hóa dân tộc • Nhánh văn hóa khu vực • Nhánh văn hóa tuổi tác • Nhánh văn hóa giới tính • Nhánh văn hóa tôn giáo • ……
 14. So sánh các khoản chi tiêu cho đời sống thành thị và nông  thôn
 15. So sánh các khoản chi tiêu cho đời sống theo vùng 100 90 80 Giaû i trí 70 Giaù o duïc 60 Chaê m soù c söù c khoû e Nhaøôû , ñieä n nöôù c 50 Ñi laïi, böu ñieä n 40 Ñoàduø ng gia ñình 30 May maë c 20 Uoá ng vaøhuù t 10 Aê n uoá ng ngoaø i 0 Thöïc phaå m ÑB. Soâ ng Ñoâ ng Baé c Taâ y Baé c Baé c Trung Duyeâ n haû i Taâ y Ñoâ ng Löông thöïc Hoà ng Boä Nam Nguyeâ n Nam Boä Trung boä
 16. Giai tầng xã hội • Giai tầng xã hội là những nhóm tương đối ổn định trong khuôn khổ xã hội, được sắp xếp theo thứ bậc đẳng cấp và được đặc trưng bởi những quan điểm giá trị, lợi ích và hành vi đạo đức giống nhau ở các thành viên
 17. Phân lớp các tầng lớp xã hội của xã hội Mỹ (Philip Kotler) Thượng lưu lớp trên (1%): • Giàu có nhờ thừa kế • Khá bảo thủ trong cách sống • Là khách hàng của thị trường đồ kim hoàn, đồ cổ, du thuyền...
 18. Phân lớp các tầng lớp xã hội của xã hội Mỹ  (Philip Kotler) Thượng lưu lớp dưới (2%):  •  Giàu có nhờ tài năng đặc biệt  của mình,  •  Tích cực tham gia công tác xã  hội • Khao khát được thừa nhận địa  vị,  chi  tiêu  có  tính  chất  phô  trương •   Cố  gắng  tìm  cách  gia  nhập  vào  tầng  lớp  Thượng  lưu  lớp  trên • Khách hàng của thị trường nhà  cửa đắt tiền, bể bơi, xe hơi
 19. Phân lớp các tầng lớp xã hội của xã hội Mỹ  (Philip Kotler) Trung lưu lớp trên (12%)  • Đạt  công  danh  trong  những  nghề tự do, trong kinh doanh,  các CBQL cấp cao • Quan  tâm  đến  học  vấn,  đời  sống  tinh  thần  và  nghĩa  vụ  công dân • Thị  trường  nhà  ở  đẹp,  đồ  đạc,  quần  áo,  đồ  gia  dụng  tố t
 20. Phân lớp các tầng lớp xã hội của xã hội Mỹ (Philip Kotler) Trung lưu lớp dưới (30%) • Viên chức, các nhà kinh doanh nhỏ • Tương đối độc lập trong hành vi mua, tôn trọng chuẩn mực • Thị trường những hàng hóa theo kiểu nghiêm chỉnh, dụng cụ làm vườn, mộc, điện... (tự làm lấy trong nhà)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2