intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing quốc tế: Tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
65
lượt xem
6
download

Bài giảng Marketing quốc tế: Tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này cung cấp những thông tin tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế như: Vai trò của kế hoạch hóa, các giai đoạn kế hoạch hóa, nội dung chiến lược Marketing quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế: Tổng quan về chiến lược Marketing quốc tế - ThS. Nguyễn Văn Thoan

 1. Tổng quan về Chiến lược  Marketing quốc tế ThS. Nguyễn Văn Thoan Chủ nhiệm Bộ môn Thương mại điện tử Trường Đại học Ngoại thương
 2. Các vấn đề chính • Tiêu chuẩn hóa vs. Cá biệt hóa • Toàn cầu hóa vs. Khu vực hóa • Các quyết định Marketing Mix • Ứng dụng Thương mại điện tử • Mức độ Sâu vs. Rộng của thị trường    
 3. Vai trò của Kế hoạch hóa • Tối đa hóa các tác động bên trong doanh  nghiệp • Tối thiểu hóa các tác động từ bên ngoài  doanh nghiệp • Chủ động hơn là phản ứng thụ động • Mức độ khác nhau: toàn cầu, khu vực,  quốc gia, đoạn thị trường…    
 4. Các giai đoạn kế hoạch hóa • Phản ánh mức độ quốc tế hóa • Phù hợp với marketing trong nước • Thị trường, sản phẩm, cơ hội • Phương thức thâm nhập thị trường (các  quyết định chiến lược, chiến thuật thực  hiện) • Các chiến lược hỗn hợp cụ thể    
 5. Nội dung chiến lược marketing  quốc tế • Các bộ phân tương tự như marketing “nội  địa” • Mục tiêu khác nhau • Thực hiện và kiểm tra khó hơn (khoảng  cách) • Lợi thế của kế hoạch hóa là “think  through the process” và “learn by doing”    
 6. Các phương thức thâm nhập thị  trường • Phụ thuộc đặc điểm thị trường và khả  năng/tiềm lực của công ty • Phụ thuộc nguồn lực và mức độ rủi ro  chấp nhận được • Phương thức an toàn nhất vẫn là: xuất  khẩu gián tiếp • Các lựa chọn khác: xuất khẩu trực tiếp,  JV, liên kết, FDI    
 7. Các hình thức thâm nhập • Xuất khẩu (trực tiếp hoặc qua đại lý) • Giấy phép, nhượng quyền sử dụng  thương hiệu (sản xuất, marketing...) • Liên doanh, liên kết • 100% đầu tư trực tiêp nước ngoài (sản  xuất và marketing) • Thương mại điện tử (toàn cầu hay khu  vực)    
 8. Tích hợp với chiến lược trong  nước • Cần được tổ chức và phối hợp chặt chẽ • Quyết định chiến lược nào của 4Ps có thể  đưa ra nước ngoài • Lợi thế từ việc giảm thiểu các thay đổi,  điều chỉnh • Phối hợp linh hoạt, tận dụng các lợi thế  giữa trong nước và quốc tế    
 9. Các nguyên tắc chung của chiến  lược marketing quốc tế • Lợi thế cạnh tranh trong nước • Đánh giá lợi thế cạnh tranh khi đưa ra  nước ngoài • Tìm hiểu rõ thị trường mục tiêu • Đánh giá thị trường mục tiêu ở các thị  trường nước ngoài khác nhau    
 10. Các nguyên tắc chung của chiến  lược marketing quốc tế • Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, đánh giá  điểm mạnh điểm yếu của họ • Nhận thức rõ ràng là: đối thủ cạnh tranh  có “lợi thế sân nhà” • Đánh giá môi trường kinh doanh • Đánh giá khả năng hợp tác và kiểm soát  thực hiện    
 11. Các câu hỏi cần trả lời • Khách hàng: hội tụ hay phân tán • Thị trường: hội tụ hay phân tán • Kế hoạch hay linh hoạt để thích nghi với  thị trường • Câu thần chú “think global, act local” có  giá trị không?    
 12. THANK YOU ! • Questions and Answers    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản