intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
76
lượt xem
15
download

Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích được vấn đề liên quan đến cơ hội trong kinh doanh, xác định được thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, trình bày được các cách thức, phương pháp đo lường và ước tính nhu cầu thị trường, hiểu được phương pháp xác định thị trường mục tiêu trong marketing thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

10/17/2016<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Mục tiêu chương<br /> 1. Phân tích được vấ́ ́́ n đề liên quan đến cơ hội trong kinh doanh<br /> 2. Xác định được thị trường kinh doanh của doanh nghiệp<br /> <br /> 3. Trình bày được các cách thức, phương pháp đo lường và ước tính nhu cầu<br /> thị trường.<br /> 4. Hiểu được phương pháp xác định thị trường mục tiêu trong marketing<br /> thương mại<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/17/2016<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG<br /> 1<br /> <br /> Cơ hội và cơ hội hấp dẫn trong kinh<br /> doanh<br /> -<br /> <br /> 2<br /> <br /> Xác định thị trường kinh doanh<br /> <br /> -<br /> <br /> Khái niệm<br /> Các yếu tố xác định thị trường<br /> Mô tả thị trường của doanh nghiệp<br /> <br /> Đo lường nhu cầu thị trường<br /> <br /> -<br /> <br /> Đo lường khái quát nhu cầu thị trường<br /> Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại<br /> Dự báo nhu cầu tương lai<br /> <br /> -<br /> <br /> Nghiên cứu thị trường<br /> Phân tích thị trường sản phẩm chung<br /> Phân tích thị trường sản phẩm liên quan<br /> Phân khúc thị trường<br /> Xác định thị trường mục tiêu của doanh nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Xác định thị trường mục tiêu trong<br /> marketing thương mại<br /> <br /> Khái niệm<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hấp dẫn của cơ hội<br /> Phương pháp đánh giá cơ hội<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/17/2016<br /> <br /> Cơ hội là sự xuất hiện những khả năng cho phép doanh nghiệp làm<br /> một việc gì đó.<br />  Sự xuất hiện nhu cầu của khách hàng<br />  Xuất hiện khả năng bán được hàng để thỏa mãn được nhu cầu của cả<br /> nhà sản xuất/kinh doanh lẫn người tiêu thụ.<br /> <br />  Khả năng tăng thị phần<br />  Khả năng phát triển/mở rộng thị trường<br /> <br />  Khả năng phát triển sản phẩm<br />  Khả năng đa dạng hóa: sản phẩm | kinh doanh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/17/2016<br /> <br /> Những cơ hội kinh doanh phù hợp với mục tiêu và tiềm lực của doanh<br /> nghiệp. Những người làm marketing vẫn phải tham gia phân tích khả năng<br /> sinh lời của các cơ hội marketing khác nhau.<br /> <br />  Các yếu tố thuộc ………………………………………………<br />  Các yếu tố thuộc ………………………………………………<br />  Các yếu tố thuộc ………………………………………………<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/17/2016<br /> <br />  Ma trận Mc Kinsey<br />  Ma trận SWOT<br />  …<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2