Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
20
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán và dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích mối liên hệ của các dòng tiền trong phân tích hoạt động kinh doanh; hiểu rõ các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, mô tả báo cáo về các loại dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Bài 4<br /> Phân tích khả năng thanh toán<br /> và dòng tiền<br /> TS. Trần Thị Thanh Tú<br /> Khoa Ngân hàng – Tài chính, ĐHKTQD<br /> <br /> Phân tích khả năng thanh toán<br /> và dòng tiền<br /> • Giải thích mối liên hệ của các dòng tiền trong<br /> phân tích hoạt động kinh doanh.<br /> • Hiểu rõ các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh<br /> toán<br /> • Mô tả báo cáo về các loại dòng tiền trong hoạt<br /> động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> • Hiểu rõ các dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh.<br /> • Mô tả một số phương pháp xác định dòng tiền<br /> và ưu điểm của các phương pháp này.<br /> 2<br /> <br /> Phân tích khả năng thanh toán<br /> và dòng tiền<br /> • Các khái niệm dòng tiền<br /> • Phân biệt dòng tiền và lợi nhuận kế toán<br /> • Phân biệt dòng tiền của dự án và dòng<br /> tiền trên báo cáo LCTT<br /> • Dòng tiền tự do<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phân tích khả năng thanh toán<br /> • Khả năng thanh toán là khả năng chuyển<br /> đổi thành tiền mặt của các tài sản và nợ.<br /> • Khả năng trả nợ là khả năng trả các<br /> khoản nợ khi chúng đến hạn.<br /> • Sự linh hoạt tài chính là khả năng đối<br /> phó và điều chỉnh đối với các cơ hội và<br /> thách thức.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán: tài sản<br /> <br /> Tiền<br /> A/R<br /> Hàng tồn kho<br /> Tổng TSNH<br /> Tổng TSCĐ<br /> Trừ: KH<br /> TSCĐ ròng<br /> Tổng TS<br /> <br /> 2010<br /> 85,632<br /> 878,000<br /> 1,716,480<br /> 2,680,112<br /> 1,197,160<br /> 380,120<br /> 817,040<br /> 3,497,152<br /> <br /> 2009<br /> 7,282<br /> 632,160<br /> 1,287,360<br /> 1,926,802<br /> 1,202,950<br /> 263,160<br /> 939,790<br /> 2,866,592<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản