intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Đỗ Thị Kim Hoa

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
63
lượt xem
15
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Đỗ Thị Kim Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị kiến thức chung và nâng cao về tài chính quốc tế, sau khi học viên đã hoàn thành học phần tài chính quốc tế cơ bản ở chương trình cử nhân kinh tế. Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và có quan điểm riêng về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế, đặc biệt chính sách quản TS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Đỗ Thị Kim Hoa

 1. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (Hệ đào tạo: Sau Đại Học) Người giới thiệu: TS. Đỗ Thị Kim Hoa ĐH Kinh Tế Quốc Dân TS. Đỗ Thị Kim Hoa 1
 2. • Trang bị kiến thức chung và nâng cao về TCQT, sau khi học viên đã hoàn thành học phần TCQT cơ bản ở chương trình cử nhân kinh tế. • Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và có quan điểm riêng về các vấn đề thuộc TCQT, đặc biệt chính sách quản lý về TCQT. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 2
 3. • Học viên tìm hiểu nội dung cơ bản về TCQT (CCTTQT, tỷ giá, nghiệp vụ phái sinh…) • Học viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu thực tế các vấn đề về TCQT và chính sách quản lý TCQT • Học viên vận dụng kiến thức để phân tích, lý giải, dự đoán và nêu quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động TCQT và chính sách quản lý TCQT TS. Đỗ Thị Kim Hoa 3
 4. • C.Paul Hallwood & Ronald MacDonald, International Money and Finance, 3rd edition, Blackwell Publishing. • Jeff Madura, Florida Atlantic University, International Financial Management, 8th edition. • David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Multinational Business Finance, 10th edition. • Bruno Solnik & Dennis McLeavey, International Investments, 5th edition. • Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, 2010. • Nguyễn Thị Thu Thảo, Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, 2009. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 4
 5. • Phần 1: Tổng quan về TCQT • Phần 2: Thị trường TCQT • Phần 3: Quản trị TCQT TS. Đỗ Thị Kim Hoa 5
 6. • Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về TCQT • Chương 2: Cán cân thanh toán quốc tế • Chương 3: Một số vấn đề cơ bản về tỷ giá TS. Đỗ Thị Kim Hoa 6
 7. • Chương 4: Thị trường TCQT – 4.1. Khái niệm, vai trò, cấu trúc TT TCQT – 4.2. Thị trường ngoại hối quốc tế – 4.3. Thị trường vốn quốc tế • Chương 5: Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh – 5.1. Sự hình thành và phát triển – 5.2. Nghiệp vụ Forwards – 5.3. Nghiệp vụ Futures – 5.4. Nghiệp vụ Swap – 5.5. Nghiệp vụ Options TS. Đỗ Thị Kim Hoa 7
 8. • Chương 6: Quản trị rủi ro trong hoạt động TCQT – 6.1. Rủi ro tỷ giá – 6.2. Rủi ro tác nghiệp – 6.3. Quản trị nguồn vốn và tài sản trong dài hạn – 6.4. Quản trị nguồn vốn và tài sản trong ngắn hạn • Chương 7: Khủng hoảng nợ quốc tế – 7.1. Sự hình thành nợ nước ngoài – 7.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ nước ngoài – 7.3. Khủng hoảng nợ và xử lý khủng hoảng nợ TS. Đỗ Thị Kim Hoa 8
 9. • Chương 4: Thị trường TCQT – 4.1. Khái niệm, vai trò, cấu trúc TT TCQT – 4.2. Thị trường ngoại hối quốc tế – 4.3. Thị trường vốn quốc tế • Chương 5: Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh – 5.1. Sự hình thành và phát triển – 5.2. Nghiệp vụ Forwards – 5.3. Nghiệp vụ Futures – 5.4. Nghiệp vụ Swap – 5.5. Nghiệp vụ Options TS. Đỗ Thị Kim Hoa 9
 10. Xác định tỷ giá kỳ hạn 2.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn Db * ( T 2 b - T 1 m ) * N Dbkh = Db + 36 . 000 + T 1 m*N Dm * ( T 2 m - T 1 b ) * N Dmkh = Dm + 36 . 000 + T 1 b*N Trong đó: Dm, Db: tỷ giá giao ngay N: số ngày kỳ hạn T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền định giá (tính theo một năm) T1b: lãi suất cho vay đồng tiền yết giá (tính theo một năm) TS. Đỗ Thị Kim Hoa 10
 11. Xác định tỷ giá kỳ hạn hoán đổi 2.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn hoán đổi khi khách hàng là NH Db * ( T 2 b - T 1 m ) * N Dbkhw = Dbq + 36 . 000 + T 1 m*N Dm * ( T 2 m - T 1 b ) * N Dmkhw = Dbq + 36 . 000 + T 1 b*N Trong đó: Dm, Db: tỷ giá giao ngay N: số ngày kỳ hạn T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền định giá (tính theo một năm) T1b: lãi suất cho vay đồng tiền yết giá (tính theo một năm) TS. Đỗ Thị Kim Hoa 11
 12. Xác định tỷ giá kỳ hạn hoán đổi 2.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn hoán đổi khi khách hàng là CT Db * ( T 2 b - T 1 m ) * N Dbkhw = Dm + 36 . 000 + T 1 m*N Dm * ( T 2 m - T 1 b ) * N Dmkhw = Db + 36 . 000 + T 1 b*N Trong đó: Dm, Db: tỷ giá giao ngay N: số ngày kỳ hạn T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền định giá (tính theo một năm) T1b: lãi suất cho vay đồng tiền yết giá (tính theo một năm) TS. Đỗ Thị Kim Hoa 12
 13. • Thời lượng: 2 tín chỉ (30 tiết trên lớp – 10 buổi học) • Tiêu chuẩn đánh giá: - 20% điểm tham gia trên lớp (thuyết trình + thảo luận) - 20% điểm bài thu hoạch cá nhân (viết tay) - 60% điểm thi hết học phần TS. Đỗ Thị Kim Hoa 13
 14. 1. Vai trò và xu hướng vận động của đồng USD và Reminbi trên thị trường quốc tế. 2. Tương lai của đồng tiền chung châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng nợ công khu vực. 3. Tiến trình chống đôla hóa ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ 1 số quốc gia. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 14 14
 15. 4. Tìm hiểu cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam 2010-2012 và so sánh cơ cấu CCTTQT của Việt Nam với Trung Quốc. 5.Tìm hiểu chính sách tỷ giá của Việt Nam 1997-2012 (có liên hệ với Trung Quốc, Thái Lan). 6. Tìm hiểu thực trạng và xu hướng phát triển của thị trường ngoại tệ, thị trường vàng ở Việt Nam. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 15 15
 16. 7. Tìm hiểu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài. 8. Tìm hiểu về đầu tư gián tiếp quốc tế vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài. 9. Tìm hiểu về quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 16 16
 17. • Số lượng thành viên: tối đa • Trên cơ sở đề tài được giao, nhóm: sưu tầm thêm tài liệu  phân tích  đánh giá  nêu quan điểm của nhóm. • Trước buổi trình bày: nhóm nộp bản word • Thời gian trình bày: tối đa 30 phút; trả lời câu hỏi: tối đa 30 phút. • Điểm của các thành viên có thể giống hoặc không giống nhau, tùy thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân TS. Đỗ Thị Kim Hoa 17 17
 18. • Học viên tự sưu tầm 1 bài báo (tiếng việt hoặc tiếng anh) về các vấn đề liên quan tới TCQT • Trên cơ sở bài báo tìm được: photo lại  tóm tắt  phân tích  đánh giá  nêu quan điểm của cá nhân • Bài thu hoạch: từ 10-15 trang viết tay. • Buổi học thứ 10: nộp bản word (kèm theo bài báo đã photo) TS. Đỗ Thị Kim Hoa 18 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản