intTypePromotion=1

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 10. Chiến lược kinh doanh quốc tế - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
71
lượt xem
11
download

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 10. Chiến lược kinh doanh quốc tế - Th.S Hoàng Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược: Quá trình toàn cầu hóa; Thay đổi từ việc phục vụ một thị trường nội địa sang thị trường thế giới; Tạo ra những chính sách dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài; Những cơ hội tăng trưởng to lớn tồn tại ở nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 10. Chiến lược kinh doanh quốc tế - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 10 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Quản trị chiến lược: Khái niệm và nghiên cứu tình huống Lần thứ 9 Fred R. David Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Tóm lược ● Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược ● Chiến lược xâm nhập cho việc mở rộng quốc tế ● Khung cảnh để hình thành các chiến lược toàn cầu ● Chiến lược kinh doanh quốc tế và lợi thế cạnh tranh Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược Quá trình toàn cầu hóa ● Thay đổi từ việc phục vụ một thị trường nội địa sang thị trường thế giới. ● Tạo ra những chính sách dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài ● Những cơ hội tăng trưởng to lớn tồn tại ở nước ngoài Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quốc tế hóa: ● Giúp các công ty tự bảo vệ nó trước những bất trắc và rủi ro. ● Cho phép công ty xâm nhập những thị trường mới. ● Giúp tiếp cận những nguồn lực khan hiếm và rẻ hơn. ● Biện pháp hữu hiệu để tránh các hàng rào thương mại ● Biện pháp trả đũa hữu hiệu trong cạnh tranh Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược Ưu điểm của đa dạng hóa toàn cầu 1.Tạo nên chi phí hoạt động thấp hơn 2.Có thể bổ sung cho những cơ hội hạn chế của thị trường nội địa 3.Có thể sử dụng lợi nhuận cao từ hoạt động tại thị trường trong nước để hỗ trợ cho các hoạt động tại các quốc gia khác. Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược Ưu điểm của đa dạng hóa toàn cầu 4.Là một phương cách hữu hiệu để bù đắp chi phí đầu tư vào phát triển sản phẩm 5.Là điều kiện để công ty đạt được lợi thế nhờ qui mô 6.Cho phép công ty lựa chọn nơi sản xuất với chi phí thấp nhất. Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 7. Tầm quan trọng của viễn cảnh toàn cầu trong chiến lược Nhược điểm của toàn cầu hóa 1.Luôn luôn gắn liền với những rủi ro phức tạp hơn và lớn hơn nhiều so với các công ty hoạt động nội địa. 2.Có rất nhiều cách thức cạnh tranh khác nhau mà những cách thức cạnh tranh này tạo ra những rào cản quản lý mới. Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 8. Chiến lược xâm nhập cho việc mở rộng quốc tế Các vấn đề cần phải xử lý: ● Chọn quốc gia ● Thời điểm xâm nhập ● Tốc độ xâm nhập ● Các dạng sở hữu xâm nhập Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 9. Chọn quốc gia ● Công ty phải trả lời các câu hỏi: ● Thứ nhất, xâm nhập vào những quốc gia nào? ● Thứ hai, sử dụng kỹ thuật nào để tiếp cận, xâm nhập? Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 10. Chọn quốc gia ● Xâm nhập vào thị trường quốc tế, có các khả năng sau: ● Các nước láng giềng. ● Tập trung vào các thị trường lớn, các cường quốc kinh tế. ● Các nước đang phát triển. ● Các thị trường thử nghiệm. ● Bất kỳ thị trường nào hấp dẫn. Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 11. Thời điểm xâm nhập Ưu điểm Nhược điểm Xâm ● Dễ tạo được sự chú ý của khách ●Rủi ro cao nhập hàng ●Chi phí cao ●Làm chủ, khai thác được hệ thống sớm thông tin ●Dễ dàng chiếm lĩnh và thiết lập kênh phân phối Xâm - Né tránh được rủi ro - Chỉ thích hợp nhập cho các công ty lớn muộn Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 12. Tốc độ xâm nhập ● Các yếu tố quyết định tốc độ xâm nhập ● Ngành và lĩnh vực kinh doanh ● Khả năng kiểm soát của công ty ● Sự cân đối giữa những nguồn lực hiện có và các nguồn lực có thể huy động Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 13. Các dạng sở hữu xâm nhập Các yếu tố chi phối đến việc chọn lựa dạng sở hữu xâm nhập: 1.Luật lệ của nước sở tại và nước chủ nhà 2.Loại hình kinh doanh của công ty 3.Tiềm lực và các triết lý quản lý của công ty 4.Ưu nhược điểm của từng dạng sở hữu xâm nhập Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 14. Xuất khẩu Ưu điểm Nhược điểm ● Tránh được các vấn đề của ●Vấp phải hàng rào thương mại chu kỳ kinh tế ●Chi phí vận tải cao ●Thu được ngoại tệ ●Bị ảnh hưởng mạnh bởi tỷ giá ●Rủi ro thấp hối đoái ●Là loại hình ít phải quản lý ●Bị phụ thuộc vào các nhà phân nhất phối ở nước ngoài ●Không phải chuyển giao bí ●Thu được ít những hiểu biết về quyết công nghệ thị trường ●Được sự ủng hộ của chính ●Thời gian phân phối dài phủ nước chủ nhà Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 15. Chuyển nhượng bản quyền Ưu điểm Nhược điểm ● Tránh được hàng rào Phải chuyển giao bí quyết ● thương mại công nghệ ●Thu tiền ngay ●Gặp các rắc rối với các vấn ●Gần với khách hàng hơn đề luật pháp ●Đầu tư khiêm tốn ●Thiếu sự kiểm tra hoặc rất ●Ít bảo vệ chống sự bắt khó khăn trong kiểm tra chước ●Lợi nhuận bị hạn chế ●Xâm nhập nhanh ●Không phải là giải pháp dài ●Bao phủ rộng và ít nỗ lực hạn quản lý Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 16. Đại lý độc quyền Ưu điểm Nhược điểm ● Xâm nhập nhanh với vốn ●Các nhà đại lý tồi sẽ phá hủy đầu tư ít khái niệm chung ●Ảnh hưởng nhãn hiệu quốc ●Sự nhầm lẫn của nước sở tại tế mạnh ●Khó khăn trong việc chấm dứt ●Kiểm soát tốt hơn về bán hợp đồng hàng và hoạt động ●Có thể xảy ra xung đột về địa ●Không bị phụ thuộc vào một bàn giữa các nhà đại lý nhà phân phối ●Sự thích ứng của sản phẩm và ●Đạt tới lợi thế kinh tế theo dịch vụ bị hạn chế … quy mô trong marketing … Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 17. Liên doanh Ưu điểm Nhược điểm ● Có được những kỹ năng, ●Sự không ổn định về lâu dài nguồn lực bổ sung ●Những xung đột thường xuyên ●Tiếp cận tới những hiểu về lợi ích, văn hóa biết về thị trường ●Cần một sự phối hợp ở mức độ ●Chia sẻ đầu tư và rủi ro cao ●Tránh được hàng rào ●Phải phơi bày những thông tin thương mại chiến lược, những bí quyết công ●Giảm được chi phí vận tải nghệ cho đối tác ●Được sự ủng hộ của ●Mở rộng hoạt động quốc tế nước sở tại chậm do phải quản lý nhiều Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 18. Sở hữu hoàn toàn thông qua xây dựng mới Ưu điểm Nhược điểm ● Tiềm năng lợi nhuận cao ●Xâm nhập chậm ●Sử ủng hộ của nước sở tại ●Bất lợi so với nhà cạnh tranh ●Kiểm soát tối đa các hoạt địa phương về nguồn lực, vị trí động ở nước ngoài và hiểu biết thị trường ●Ảnh hưởng động viên cao ●Đầu tư vốn lớn bởi sự bắt đầu đối với người ●Đòi hỏi quản lý rất lớn lao động ●Rủi ro chính trị cao ●Bảo vệ cao nhất bí quyết ●Có thể khó thay đổi khi quá công nghệ trình sản xuất đã được thiết lập ●Tiết kiệm chi phí vận tải … Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 19. Sở hữu hoàn toàn thông qua thôn tính các đơn vị sẵn có Ưu điểm Nhược điểm ● Xâm nhập nhanh vào các thị ●Đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn trường nước ngoài nhất ●Nhãn hiệu và vị trí thị trường ●Rủi ro cao nhất, gặp những rắc đã được thiết lập rối của thôn tính và sáp nhập, ●Thôn tính được bí quyết đánh động các nhà cạnh tranh công nghệ, hệ thống và nguồn ●Bán lại công ty rất khó khăn nhân lực ●Không đủ thời gian để kiểm tra ●Không tạo ra năng lực tăng công ty bị thôn tính … thêm ●Có ảnh hưởng cộng đồng ... Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 20. Khung cảnh để hình thành các chiến lược vận hành toàn cầu Hai khía cạnh trong hình thành các chiến lược: ● Lợi thế cạnh tranh ● Thách thức của các hoạt động quốc tế Ch.11-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản