intTypePromotion=1

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 3. Sứ mạng doanh nghiệp - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
45
lượt xem
7
download

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 3. Sứ mạng doanh nghiệp - Th.S Hoàng Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề mục chính: Chúng ta muốn trở thành cái gì? Chúng ta kinh doanh cái gì? Tầm quan trọng của sứ mạng và nhiệm vụ; Tính chất của nhiệm vụ kinh doanh; Các bộ phận hợp thành của một bản tuyên bố nhiệm vụ; Viết và đánh giá bản tuyên bố nhiệm vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 3. Sứ mạng doanh nghiệp - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 3 Sứ mạng doanh nghiệp Quản trị chiến lược: Khái niệm và nghiên cứu tình huống Lần thứ 9 Fred R. David Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Đề mục chính ● Chúng ta muốn trở thành cái gì? ● Chúng ta kinh doanh cái gì? ● Tầm quan trọng của sứ mạng và nhiệm vụ Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Đề mục chính ● Tính chất của nhiệm vụ kinh doanh ● Các bộ phận hợp thành của một bản tuyên bố nhiệm vụ ● Viết và đánh giá bản tuyên bố nhiệm vụ Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Một doanh nghiệp hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng của mình có nhiều cơ hội thành công hơn doanh nghiệp không thể hiện rõ lý do về sự hiện hữu của mình. Công việc quản trị và thoả thuận thực hiện dựa trên một tầm nhìn làm nền tảng cho những phấn đấu của công ty để thành công trong một thời gian dài thì quan trọng vô cùng. Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. Tầm nhìn và nhiệm vụ Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn vào những điều tiềm ẩn. - - Jonathan Swift Điều rất cần thiết của nhà lãnh đạo đó là bạn phải có tầm nhìn. Bạn không thể thổi một chiếc kèn không chắc chắn. - - Theodore Hesburgh Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. Tầm nhìn ● Tầm nhìn: vị trí của tổ chức trong tương lai. ● “Tầm nhìn có thể tập trung, định hướng, thống nhất và thậm chí kích thích doanh nghiệp đạt được hiệu quả hoạt động hoàn hảo.” – John Keane Bản tuyên bố tầm nhìn trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta muốn trở thành cái gì?” Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 7. Tầm nhìn Một tầm nhìn rõ ràng phải: ● Cung cấp nền tảng cho một sứ mạng có ý nghĩa bao hàm toàn diện Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 8. Tầm nhìn và Nhiệm vụ Tầm nhìn là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt định hướng hoạt động đường dài của một doanh nghiệp Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 9. Bản tuyên bố tầm nhìn Bệnh viện Bellevue là bệnh viện dẫn đầu trong việc cung cấp nguồn lực cần thiết để hiện thực hoá cấp độ cao nhất của sức khỏe cộng đồng xuyên suốt cuộc sống. - - Bệnh viện Belevue Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 10. Bản tuyên bố tầm nhìn Khách sạn Ritz-Carlton là nơi mà sự quan tâm sâu sắc và sự thoải mái của khách hàng là sứ mạng cao cả nhất của chúng tôi. - - Khách sạn Ritz-Carlton Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 11. Bản tuyên bố nhiệm vụ Dữ liệu gần đây chỉ ra rằng: ● 90% tổng số các công ty đã sử dụng một bản tuyên bố nhiệm vụ trong năm năm về trước Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 12. Bản tuyên bố nhiệm vụ Bản tuyên bố nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta kinh doanh cái gì?” Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 13. Bản tuyên bố nhiệm vụ Bản tuyên bố nhiệm vụ phải: ● thể hiện mục đích lâu dài ● phân biệt được một tổ chức với các tổ chức khác cùng ngành nghề ● tuyên bố rõ ràng “lý do tồn tại” của một tổ chức Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 14. Bản tuyên bố nhiệm vụ Bản tuyên bố nhiệm vụ cũng được xem là: ● Bản tuyên bố kinh thánh ● Bản tuyên bố mục đích ● Bản tuyên bố triết lý ● Bản tuyên bố nguyên tắc kinh doanh Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 15. Bản tuyên bố nhiệm vụ Các bản tuyên bố nhiệm vụ : ● cho thấy những cái mà tổ chức muốn trở thành, những người mà họ muốn phục vụ Nhiệm vụ nên mô tả: ● Mục đích ● Khách hàng ● Sản phẩm – dịch vụ ● Thị trường ● Quan điểm (Triết lý) ● Công nghệ cơ bản Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 16. Bản tuyên bố nhiệm vụ Các bản tuyên bố nhiệm vụ : ● Cần thiết để thiết lập các mục tiêu và soạn thảo các chiến lược một cách có hiệu quả Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 17. Tầm nhìn và nhiệm vụ ● Nhiều tổ chức phát triển cả tầm nhìn và các tuyên bố nhiệm vụ ● Lợi nhuận và tầm nhìn là cần thiết để thúc đẩy lực lượng lao động có hiệu quả ● Chia sẻ tầm nhìn tạo ra một sự tương đồng về lợi ích Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 18. Phát triển tầm nhìn và nhiệm vụ ● Nhiệm vụ rõ ràng là hết sức cần thiết trước khi lựa chọn các chiến lược có thể được soạn thảo và thi hành Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 19. Bản tuyên bố nhiệm vụ Bản tuyên bố nhiệm vụ của một số công ty: 3M ● Giải quyết những vấn đề không thể giải quyết một cách sáng tạo Walt Disney ● Đem đến hạnh phúc cho con người Mỹ phẩm Mary Kay - Cung cấp cơ hội không giới hạn đến phụ nữ Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 20. Tầm quan trọng của nhiệm vụ ● Sự nhất trí về mục đích chung của tổ chức ● Cơ sở hoặc tiêu chuẩn để phân phối nguồn tài nguyên của tổ chức ● Thiết lập một tiếng nói chung hoặc môi trường của tổ chức ● Trung tâm điểm cho các cá nhân để họ đồng cảm với mục đích lẫn phương hướng ● Chuyển các mục tiêu vào cơ cấu công việc ● Chi phí, thời gian và các tham số thực hiện có thể được đánh giá và quản lý Ch. 3-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2