intTypePromotion=1

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 6. Phân tích chiến lược và lựa chọn - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
94
lượt xem
10
download

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 6. Phân tích chiến lược và lựa chọn - Th.S Hoàng Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích chiến lược và lựa chọn: Dù có túng quẫn hay không, sửa chữa nó – làm cho nó tốt hơn. Không chỉ các sản phẩm, mà còn cả công ty nếu cần thiết. - - Bill Saporito. Các bổn phận và trách nhiệm: Chỉ đạo và giám sát thông qua quản trị;....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 6. Phân tích chiến lược và lựa chọn - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 6 Phân tích chiến lược và lựa chọn Quản trị chiến lược: Khái niệm và Nghiên cứu tình huống Lần thứ 9 Fred R. David Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Tóm lược ● Bản chất của phân tích chiến lược và lựa chọn ● Qui trình hình thành một chiến lược tổng quát ● Giai đoạn nhập vào Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Tóm lược ● Giai đoạn kết hợp ● Giai đoạn quyết định ● Khía cạnh văn hóa đối với sự lựa chọn chiến lược Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Tóm lược ● Yếu tố chính trị đối với sự lựa chọn chiến lược ● Vai trò của ban quản trị Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. Phân tích chiến lược và lựa chọn Dù có túng quẫn hay không, sửa chữa nó – làm cho nó tốt hơn. Không chỉ các sản phẩm, mà còn cả công ty nếu cần thiết. - - Bill Saporito Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. Phân tích chiến lược và lựa chọn Phân tích chiến lược và lựa chọn phần lớn cần phải đưa ra những quyết định chủ quan dựa trên những thông tin khách quan. Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 7. Phân tích chiến lược và lựa chọn Bản chất của phân tích chiến lược và lựa chọn - ● Thiết lập các mục tiêu dài hạn ● Các chiến lược có khả năng thay thế ● Chọn lựa các chiến lược để theo đuổi ● Thay thế tốt nhất để đạt được sứ mệnh và các mục tiêu Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 8. Phân tích chiến lược và lựa chọn Chiến lược có thể lựa chọn xuất phát từ - ● Tầm nhìn ● Sứ mệnh ● Các mục tiêu ● Kiểm soát nội bộ ● Kiểm soát bên ngoài ● Các chiến lược thành công trước đó Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 9. Phân tích chiến lược và lựa chọn Sự tham gia trong việc đưa ra các chiến lược có khả năng thay thế nên được rõ ràng - Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 10. Cơ cấu mô hình Giai đoạn 1: Giai đoạn nhập vào Giai đoạn 2: Giai đoạn kết hợp Giai đoạn 3: Giai đoạn quyết định Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 11. Cơ cấu mô hình Ma trận đánh giá các nhân tố bên trong (IFE) Giai đoạn 1: Ma trận đánh giá các nhân tố bên Giai đoạn ngoài (EFE) nhập vào Ma trận mô tả các đối thủ cạnh tranh Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 12. Giai đoạn nhập vào ● Cung cấp thông tin cơ bản đầu vào cho các ma trận kết hợp và quyết định ● Yêu cầu các nhà chiến lược xác định sớm các nhân tố chủ quan trong quy trình ● Phán đoán trực giác tốt luôn là cần thiết Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 13. Cơ cấu mô hình Ma trận TOWS Ma trận SPACE Giai đoạn 2: Ma trận BCG Giai đoạn kết hợp Ma trận IE Ma trận chiến lược lớn Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 14. Giai đoạn kết hợp Kết hợp giữa các nguồn lực bên trong của tổ chức với kỹ năng, cơ hội cũng như những rủi ro được tạo ra bởi các nhân tố bên ngoài của chính tổ chức đó Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 15. Kết hợp các yếu tố quan trọng bên trong và bên ngoài để hình thành các chiến lược có thể lựa chọn Yếu tố quan trọng bên trong Yếu tố quan trọng bên Chiến lược tổng hợp ngoài Vốn luân chuyển thừa (điểm Mức tăng trưởng 20% của Mua công ty Cellphone, Inc. mạnh bên trong) + ngành điện thoại cầm tay (cơ = hội bên ngoài) Công suất không đủ (một điểm Sự rút ra khỏi ngành của hai Thực hiện sự kết hợp theo yếu bên trong) + đối thủ cạnh tranh lớn (cơ hội = chiều ngang bằng cách mua bên ngoài) các điều kiện hoạt động của đối thủ Mạnh về hoạt động R&D (điểm Giảm số lượng những người Phát triển những sản phẩm mạnh bên trong) + trưởng thành còn trẻ (mối đe = mới cho những người trưởng dọa bên ngoài) thành đã già đi Tinh thần làm việc nghèo nàn Các hoạt động mạnh mẽ của Phát triển hệ thống phúc lợi của nhân viên (điểm yếu bên + liên đoàn lao động (mối đe = cho nhân viên trong) dọa bên ngoài) Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 16. Cơ cấu mô hình Ma trận TOWS Ma trận SPACE Giai đoạn 2: Ma trận BCG Giai đoạn kết hợp Ma trận IE Ma trận chiến lược lớn Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 17. Giai đoạn kết hợp Ma trận TOWS ● Nguy cơ ● Cơ hội ● Điểm mạnh ● Điểm yếu Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 18. Ma trận TOWS Phát triển 4 loại chiến lược ● Điểm mạnh – Cơ hội (SO) ● Điểm yếu – Cơ hội (WO) ● Điểm mạnh – Nguy cơ (ST) ● Điểm yếu – Nguy cơ (WT) Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 19. Chiến lược SO Nguy cơ Sử dụng điểm mạnh bên Cơ hội trong của doanh nghiệp Điểm Chiến lược để tận dụng thuận lợi yếu SO của cơ hội bên ngoài Điểm mạnh (TOWS) Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 20. Chiến lược WO Nguy cơ Cải thiện điểm yếu bên Cơ hội trong bằng cách tận Điểm Chiến lược dụng thuận lợi của cơ yếu WO hội bên ngoài Điểm mạnh (TOWS) Ch. 6-* Prentice Hall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2