intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

115
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8 "Cơ cấu CAM" trình bày những nội dung cơ bản sau: Đại cương, các thông số cơ bản của cơ cấu CAM, phân tích động học cơ cấu CAM, phân tích lực cơ cấu CAM, trình tự thiết kế, tổng hợp cơ cấu CAM, bảo toàn khớp cao trong cơ cấu CAM. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

NGUYÊN LÝ MÁY<br /> GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG<br /> KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> Nguyên Lý Máy<br /> <br /> C<br /> <br /> Chư ng 8<br /> <br /> CẤU CAM<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -2-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. ĐẠI CƯƠNG<br /> 1. Khái niệm<br /> C c u cam lƠ c c u kh p lo i cao, có kh năng thực hiện được những<br /> chuyển đ ng có chu kỳ phức t p của khơu bị dẫn v i đ chính xác cao.<br /> Khâu dẫn của cơ cấu được gọi là cam, còn khâu bị dẫn được gọi là cần.<br /> + AB là kích thước động của khâu 1, AB thay đổi trong quá trình làm việc.<br /> + Khớp cao giữa khâu 1 và khâu 2 là B.<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -3-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. ĐẠI CƯƠNG<br /> 2. Phân lo i<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> B<br /> <br /> - Cơ cấu cam phẳng: các<br /> khâu chuyển động của một<br /> mặt phẳng hay trong các mặt<br /> phẳng song song nhau<br /> + Theo chuyển động của<br /> cam: cam quay, cam tịnh tiến<br /> ..<br /> + Theo chuyển động của<br /> cần: lắc, tịnh tiến, chuyển<br /> động song phẳng<br /> + Theo dạng đáy của cần:<br /> bằng, nhọn, con lăn, biên<br /> dạng bất kỳ<br /> <br /> B<br /> <br /> 1<br /> <br /> B<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> b)<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> B<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> e)<br /> <br /> 1<br /> <br /> f)<br /> <br /> d)<br /> 2<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> g)<br /> 1<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> 2<br /> <br /> A<br /> <br /> 1<br /> <br /> c)<br /> <br /> C<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> a)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> -4-<br /> <br /> h)<br /> <br /> A<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. ĐẠI CƯƠNG<br /> 2. Phân lo i<br /> - Cơ cấu cam không gian: các<br /> khâu chuyển động trong các<br /> mặt phẳng không song song<br /> nhau<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> a)<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> 1<br /> <br /> c)<br /> <br /> b)<br /> <br /> -5-<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2