intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

83
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 "Phân tích động học" trình bày những nội dung sau: Nội dung và ý nghĩa, bài toán xác định vị trí của cơ cấu, bài toán xác định vận tốc và gia tốc, phân tích động học bằng giải tích, phân tích động học bằng đồ thị. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

NGUYÊN LÝ MÁY<br /> GV: ThS. TRƯ NG QUANG TRƯỜNG<br /> KHOA C KHÍ – CÔNG NGHỆ<br /> TRƯỜNG ĐẠI H C NÔNG LÂM TP.HCM<br /> <br /> Nguyên Lý Máy<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> PHÂN TÍCH Đ NG HỌC<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -2-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. N i dung và Ý nghĩa<br /> Phân tích động học cơ cấu là nghiên cứu chuyển động của cơ cấu khi cho trước cơ<br /> cấu và quy luật chuyển động của khâu dẫn.<br /> 1. N i dung<br /> <br /> - Bài toán vị trí<br /> - Bài toán vận tốc<br /> - Bài toán gia tốc<br /> 2. Ý nghĩa<br /> <br /> - Xác định vị trí  phối hợp và sử dụng chuyển động của các cơ cấu để hoàn<br /> thành nhiệm vụ của các máy đặt ra, bố trí không gian, vỏ máy…<br /> - Vận tốc và gia tốc là những thông số cần thiết phản ánh chất l ợng làm việc của<br /> máy<br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -3-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> Phương pháp<br /> Tùy theo nội dung, yêu cầu của từng bài toán, ta có thể sử dụng các ph ơng pháp<br /> khác nhau: giải tích, đồ thị, họa đồ vector…<br /> Phư ng pháp đồ th , phư ng pháp họa đồ vector.<br /> u điểm<br /> + Đơn giản, cụ thể, dễ nhận biết và kiểm tra.<br /> Nh ợc điểm<br /> + Thiếu chính xác do sai số dựng hình, sai số đọc…<br /> + Ph ơng pháp đồ thị, kết quả cho quan hệ giữa một đại l ợng động học theo<br /> một thông số nhất định th ờng là khâu dẫn.<br /> + Ph ơng pháp họa đồ vector, kết quả không liên tục, chỉ ở các điểm rời rạc.<br />  Phư ng pháp gi i tích<br /> u điểm<br /> + Cho mối quan hệ giữa các đại l ợng bằng biểu thức giải tích, dễ dàng cho<br /> việc khảo sát dùng máy tính.<br /> + Độ chính xác cao<br /> Nh ợc điểm<br /> + Đối với một số cơ cấu, công thức giải tích rất phức tạp vàKhoa Cơkiểm traNghệ<br /> khó Khí – Công<br /> <br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -4-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> II. BÀI TOÁN XÁC Đ NH V TRÍ C A C<br /> <br /> C U<br /> <br /> (Phân tíƠh động h Ơ Ơ Ơấu phẳng bằng h a đồ veƠt )<br /> <br /> Tỉ lệ xích (TLX):<br /> <br /> Giá tr thực<br /> <br /> K=<br /> <br /> Chiều dài đoạn biểu diễn (mm)<br /> <br /> Các giá tr nên chọn c a TLX:<br /> 1:1; 1:10; 1:100; 1:1000; 1:10.000<br /> 1:2; 1:20; 1:200; 1:2000; 1:20.000<br /> 1:5; 1:50; 1:500; 1:5000; 1:50.000<br /> Chieà daøthöï<br /> u i<br /> c<br /> (m)<br /> .<br /> Chieà daøñoaï bieå dieã ( mm )<br /> u i<br /> n<br /> u n<br /> <br /> Tỉ lệ xích chiều dài: Kl<br /> <br /> Kl <br /> <br /> Tỉ lệ xích vận tốc: Kv<br /> <br /> Kv <br /> <br /> VB<br /> pvb<br /> <br /> Tỉ lệ xích gia tốc: Ka<br /> <br /> Ka <br /> <br /> aB<br /> pab'<br /> <br /> (m / s)<br /> ( mm )<br /> <br /> -5-<br /> <br /> pv<br />  VC = pvc.Kv<br /> <br /> ( m / s2 )<br /> ( mm )<br /> <br /> Tỉ lệ xích thời gian, góc quay, vận tốc góc, gia tốc góc,….<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> c<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2