intTypePromotion=3

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
76
lượt xem
3
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết cấu của chủ nghĩa Mác – Lênin, chương trình giảng dạy của môn học, định nghĩa về triết học trong thời Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại cũng như quan niệm về triết học trong thời hiện đại, đặc trưng của triết học, tư duy triết học và vai trò của triết học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

 1. MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (học phần 1) TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
 2. Thế nào là chủ nghĩa Mác – Lênin? K.Max F.Engels ̣ 1. Là lý luân cua C.Mả ́c, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin  2. Lý  luân  ̣ này  ra  đời vào  giữa  XIX  đầu  XX,  dựa  trên những ĐK, tiền đề khách quan, tất yếu ( ĐK  KT­XH, tiền đề KHTN, tiền đề Lý luân) ̣ 3. Lý  luân  ̣ này  cung  cấp  cho  moi ̣ người  những  tri  thức khái quát về thế giới và xã hôi loa ̣ ̀i người ̣ 4. Lý luân na ̀y trở thành “vũ khí lý luân” cua giai  ̣ ̉ cấp công nhân và quần chúng lao đông. ̣ ̣ 5. Lý luân na ̀y vẫn cần được bô sung va ̉ ̣ ̀ hoàn thiên
 3. KẾT CẤU CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN K.Max F.Engels
 4. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
 5. Xuất hiện ở các nền văn minh cổ đại khoảng VI tr. CN – Ấn độ cổ đại – Trung hoa cổ đại – Hy lạp cổ đại
 6. Ấn độ cổ đại  Ta chi ̉ day co ̣ ́  Triết học = Darshana môt  ̣ (sự chiêm ngưỡng bằng lý điề u:  khô va ̉ ̀  trí = sự suy ngẫm để đưa diêt  ̣ người ta tới lẽ phải) khô !! ̉
 7. Trung hoa cổ đại Triết = Trí ­Tiết kiêm  ̣ lắm, lãng phí  (sự hiểu biết sâu sắc về thế to !! giới, xã hội, con người) ­  trong  hoa  ̣ có  phúc,  trong  phúc có hoa !! ̣
 8. Hy lạp cổ đại Triết = Philosophia (yêu mến sự thông thái = khát vọng vươn tới chân lý) Không ai  ̉ ́m  có thê tă hai lần  trong cùng  ̣ môt do ̀ng  sông !!
 9. Quan niệm hiện đại Triết học là hệ thống tri thức có tính khái quát nhất (chung nhất) về: 1. Thế giớ i 2. Vị trí, vai trò Triết học có phải là chính trị? của con
 10. ĐẶC TRƯNG CỦA TRIẾT HỌC, TƯ DUY TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC KHOA HỌC CỤ THỂ • Nhìn nhận, đánh giá • Nhìn nhận, đánh giá khái quát nhất cụ thể
 11. VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁP LUẬN Triết học như thâu ́ kinh ́ Triết học đóng vai trò c ơ  giúp con ngườ i nhìn s ở  ph ương  phap  ́ luân ̣ thế giớ i xung quanh chung  nhât́, chỉ đạo một cách cụ thể, qua đó có thể xác lập cho hoạt động nhận thứ c, mình một thái độ sống hoạt động thự c tiễn của tương ứ ng con ngườ i Phương Thái độ pháp
 12. Ghi nhớ! 1. Triết học là tri thứ c có tính khái quát cao nhất về thế giớ i 2. Triết học ra đờ i sớ m nhất (VI tr. CN) 3. Triết học có vai trò rất lớ n tớ i thái độ sống và phương pháp tư duy
 13. KẾT THÚC PHẦN MỞ ĐẦU CÓ AI HOI GI ̉ ̀ KHÔNG? THẦY KÝ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản