intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Phân tích chứng khoán

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
184
lượt xem
77
download

Bài giảng Phân tích chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng phân tích chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chứng khoán

 1. Chương 5: Phân tích chứng kh khoán 5.1. Một số khái niệm khái ni 5.2. Phân tích cơ bản 5.3. Phân tích kỹ thuật Phâ tí th B02003 - Phân tích chứng khoán 1
 2. 5.1. 5.1. Một số khái niệm khái ni • Khái niệm hoạt động phân tích chứng ni ho độ phân tích ch khoán • Các phương pháp phân tích ph pháp phân tích • Cơ sở dữ liệu của phân tích chứng khoán • Các mô hình phân tích B02003 - Phân tích chứng khoán 2
 3. Các phương pháp phân tích • Phân tích từ trên xuống tích trên xu • Phân tích từ dưới lên. B02003 - Phân tích chứng khoán 3
 4. Cơ sở dữ liệu của phân tích chứng kh kh o á n • Là toàn bộ các tài liệu, số liệu cần thiết toàn các tài li li thi cho việc phân tích, bao gồm: – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích vĩ mô li cho vi phân tích mô – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích ngành – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích công ty li cho vi phân tích công ty B02003 - Phân tích chứng khoán 4
 5. Các mô hình phân tích Các mô hình phân tích • Phân tích cơ bản tích • Phân tích kỹ thuật B02003 - Phân tích chứng khoán 5
 6. Cơ sở dữ liệu của phân tích chứng kh kh o á n • Là toàn bộ các tài liệu, số liệu cần thiết toàn các tài li li thi cho việc phân tích, bao gồm: – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích vĩ mô li cho vi phân tích mô – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích ngành – Cơ sở dữ liệu cho việc phân tích công ty li cho vi phân tích công ty B02003 - Phân tích chứng khoán 6
 7. Các mô hình phân tích Các mô hình phân tích • Phân tích cơ bản tích • Phân tích kỹ thuật B02003 - Phân tích chứng khoán 7
 8. Các mô hình phân tích Các mô hình phân tích • Phân tích cơ bản tích • Phân tích kỹ thuật B02003 - Phân tích chứng khoán 8
 9. 5.2. Phân tích 5.2. Phân tích cơ bản • Khái niệm ni • Các chỉ tiêu phân tích cơ bản B02003 - Phân tích chứng khoán 9
 10. Các chỉ tiêu phân tích cơ bản • Các báo cáo tài chính của công ty báo cáo tài chính công ty • Các chỉ số tài chính B02003 - Phân tích chứng khoán 10
 11. Các báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính của công ty công ty • Bảng cân đối kế toán cân đố toán • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ti B02003 - Phân tích chứng khoán 11
 12. Các chỉ số tài chính • Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng trả nợ ch tiêu giá kh tr • Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời • Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt tiê hi động • Nhóm chỉ tiêu đánh giá cổ phiếu B02003 - Phân tích chứng khoán 12
 13. 5.3 Phân tích 5.3 Phân tích kỹ thuật thu • Khái niệm ni • Các giả định cơ bản • Các khái niệm và công cụ cơ bản sử khái ni và công dụng trong PTKT • Lý thuyết Dow thuy Dow • Sóng Elliot B02003 - Phân tích chứng khoán 13
 14. Khái ni Khái niệm phân tích kỹ thuật phân tích thu • Phân tích kỹ thuật là sự nghiên cứu biến động của thị trường, chủ yếu thông qua việc sử dụng các đồ thị nhằm mục đích dự đoán các xu thế bi độ biến động của giá trong tương lai. giá trong lai B02003 - Phân tích chứng khoán 14
 15. Các gi đị Các giả định cơ bản của PTKT PTKT • Biến động thị trường phản ánh tất cả độ th tr ph ánh • Giá dịch chuyển theo xu thế chung • Lịch sử sẽ tự lặp lại B02003 - Phân tích chứng khoán 15
 16. Các khái niệm và công cụ căn bản sử dụng trong PTKT trong PTKT • Các loại biểu đồ lo bi đồ • Xu thế, Đường xu thế, Kênh • Mức hoàn lại, Khung giao dịch, Hỗ trợ và Kh Kháng cự • Các hình mẫu kỹ thuật (đọc thêm) B02003 - Phân tích chứng khoán 16
 17. Các loại biểu đồ • Biểu đồ dạng đường (Line chart) đồ đườ (Line chart) • Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart) • Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart). đồ (C B02003 - Phân tích chứng khoán 17
 18. Xu th Đườ xu th Kênh Xu thế, Đường xu thế, Kênh • Xu thế th Xu thế gồm có xu thế giá tăng và xu thế giá gi giá giảm. Xu thế giá tăng gồm liên tiếp Xu th giá liên ti những đỉnh giá cao dần và đáy giá cao dần (đỉnh trước cao hơn đỉnh sau và đáy tr cao đỉ sau và trước cao hơn đáy sau) B02003 - Phân tích chứng khoán 18
 19. Khung giao Khung giao dịch • Khung giao dịch là một dải nằm ngang giao là ngang trên đồ thị trong đó bao gồm các dao động của giá trong một giai đoạn dài. giá trong giai dài • Thời kỳ giá biến động theo khung giao dịch là thời kỳ không có xu thế thị trường. là th không có xu th th tr B02003 - Phân tích chứng khoán 19
 20. Hỗ trợ và kháng cự tr và kháng • Mức hỗ trợ: Khả năng mua với khối tr mua kh lượng đủ để làm ngưng lại xu thế giảm của giá trong một thời kỳ đáng kể (tương đối dài). • Mức kháng cự: Khả năng bán một khối lượng đủ để thoả mãn tất cả các mức chào mua, do đó, làm giá ngừng không tăng nữa trong một khoảng thời gian nhất kh th định. B02003 - Phân tích chứng khoán 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản