intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

Chia sẻ: Tầm Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
19
lượt xem
2
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

  1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỐNG THÔNG TIN Lê Nhị Lãm Thúy Email: thuylnl@sgu.edu.vn Site: thuylnlsgu
  2. Chương 0 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
  3. Giới thiệu môn học Mã học phần: 841048 Số tín chỉ: 4(3,1) Số tiết (lí thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành/thí nghiệm/thực địa): 75 (45, 0, 0,30) Đòi hỏi học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (841109)
  4. Đánh giá môn học Hình thức thi kết thúc môn học: Trắc nghiệm/Tự luận Các điểm quá trình và trọng số tương ứng: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5 [1] Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận) [2] Điểm thực hành: Kiểm tra giữa kỳ, đồ án [3] Điểm thi cuối học phần: Không sử dụng tài liệu, thời gian 90 phút
  5. Nội dung môn học Chương Nội dung Số tiết 1 Tổng quan về hệ thống thông tin 5 2 Mô hình và các phương pháp mô hình hóa 5 3 Khởi tạo và lập kế hoạch xây dựng hệ thống 5 4 Xác định yêu cầu hệ thống 10 5 Mô hình hóa dữ liệu 5 6 Mô hình hóa xử lý 10 7 Lý thuyết chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 10 8 Thiết kế dữ liệu 10 9 Thiết kế hệ thống 5 Ôn tập, báo cáo kết quả 5
  6. TÀI LIỆU HỌC TẬP [1] Nguyễn Văn Vỵ, “Giáo trình phân tích thiết kế các hệ thống thông tin”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010. [2] Elmasri & Navathe, “Fundamentals of Database Systems 6th Edition”, Addison-Wesley, 2011. [3] Arthur M. Langer, “Analysis and Design of Information Systems 3rd Edition”, Springer, 2008. [4] Phạm Nguyễn Cương, “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin”, Đại học KHTN TPHCM, 2007.
  7. Thank you!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2