intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

Chia sẻ: Cao Son Bang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
94
lượt xem
23
download

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 10 Luật hành chính thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát chung về luật hành chính, một số nội dung cơ bản của luật hành chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

 1. MÔN HỌC NG SOẠN: TH.SỸ ĐINH THỊ HOA KHOA LÝ LUÂN CHÍNH TRỊ
 2. BÀI NG SOẠN: TH.SỸ ĐINH THỊ HOA KHOA LÝ LUÂN CHÍNH TRỊ
 3. BÀI              KHÁI QUÁT CHUNG VỀ              KHÁI QUÁT CHUNG VỀ I LUẬT HÀNH CHÍNH LUẬT HÀNH CHÍNH KẾ T CẤ U NỘI        MỘT SỐ NỘI IDUNG CƠ BẢN CỦA        MỘT SỐ NỘ DUNG CƠ BẢN CỦA DUNG II LUẬT HÀNH CHÍNH LUẬT HÀNH CHÍNH
 4. BÀI I        KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH        KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH 1.1 KHÁI NIỆM Luật Hành  chính là  một  ngành luật trong hệ thống  pháp luật Việt nam, bao  gồm tổng thể các quy phạm  pháp luật điều chỉnh các  quan hệ xã hội phát sinh  trong hoạt động quản lý   nhà nước 
 5. BÀI Luật Hành chính diều chỉnh các nhóm quan hệ XH sau:  Nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong qúa trình các cơ  1 quan hành chính thực hiện hoạt động chấp hành­ điều  hành Nhóm quan hệ XH hình thành trong quá trình các CQNN 2 Xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy, chế độ làm việc Nội bộ trong CQNN   3 Nhóm quan hệ XH hình thành trong quá trình các tổ chức và cá       Nhóm quan hệ XH hình thành trong quá trình các tổ chức và cá  nhân được NN trao quyền thực hiện QLNN  
 6. BÀI I        KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH        KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH Phương pháp điều chỉnh Mệnh lệnh Một bên có  đơn phương quyền ra lệnh ( quyền lực  một bên có  Phục tùng) nghĩa vụ Phục tùng
 7. BÀI Một số nội dung cơ bản 1/ Cơ quan hành chính nhà nước Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước, do Nn lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước Có cơ cấu tổ chức riêng, hoạt động trên một đơn vị hành chính- lãnh thổ hay trên một lĩnh vực nhất định Cơ quan HCNN có hệ thống thống nhất từ trung ương đến cơ sở Mỗi cơ quan HCNN có một phạm vi thẩm quyền nhất định được giới hạn trong lĩnh vực quản lý HCNN Chỉ các cơ quan HCNN mời có đơn vị cơ sở trực thuộc
 8. Một số nội dung cơ bản Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trung ương ( nhiệm kỳ khóa XIII) Chính phủ Chính phủ TTg,các Phó TTg TTg,các Phó TTg Bộ KH & Bộ TT & Bộ Bộ QP UBDTộc Công nghệ Truyền thông N ộ i vụ Bộ Công Bộ GD & Văn phòng Bộ CA Bộ Y tế thương ĐT Chính phủ Bộ Ngoại Bộ LĐTB & Bộ NN & Bộ KH & Giao XH PTNT Đ ầ u tư Thanh tra Bộ Tchính Bộ GTVT Bộ TNMT Chính phủ Bộ VHTT & NHàng Bộ Tpháp Bộ XD NNVN Du lịch
 9. Một số nội dung cơ bản Cơ cấu tổ chức các CQHCNN cấp tỉnh Cử tri HĐND Ủy ban Nhân dân Chủ ttịch Chủ ịch UBND UBND PCtịịch PCt ch UBND UBND Hệ thống các ban ngành, các sở Ủy viên Ủy viên UBND UBND
 10. BÀI Một số nội dung cơ bản 2/ Vi phạm hành chính Khái niệm Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý NN mà không phải là tội phạm và chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
 11. Nhóm:
 12. BÀI Một số nội dung cơ bản 3/ Trách nhiệm hành chính Đặc điểm Bao gồm Phát sinh khi có vi phạm hành chính xảy ra Các biện pháp xử phạt chính Cơ quan NN có thẩm quyền áp dụng với cá nhân hoặc tổ chức vi Các biện pháp xử phạt bổ sung phạm Các biện pháp khắc phục hậu quả
 13. Một số nội dung cơ bản Xử phạt chính CẢNH CÁO PHẠT TiỂN * Đủ 14 đến
 14. Một số nội dung cơ bản Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành 1 nghề Xử phạt bổsung 2 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Trục xuất 3
 15. A
 16. BÀI Một số nội dung cơ bản 1/ Trách nhiệm hành chính Nguyên tắc MỌI VPHC PHẢI ĐƯỢC PHÁT HIỆN , XỬ LÝ KỊP THỜI VIỆC XỬ LÝ VPHC PHẢI DO NG CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH THEO ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỘT VPHC CHỈ BỊ XỬ LÝ MỘT LẦN KHÔNG XỬ LÝ VPHC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC TÌNH THẾ CẤP THIẾT, PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG, SỰ KIỆN BẤT NGỜ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản