intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

Chia sẻ: Caphesuadathemmatong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:40

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 Viết đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đề cương nghiên cứu là gì?; Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu; Viết và trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

 1. BÀI 6  VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ BÁO CÁO  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Tài liệu tham khảo và học tập 1 Trần Tiến Khai (2012) phương pháp nghiên cứu  kinh tế, kiến thức cơ bản, NXB Lao động. Giáo trình: Vũ Cao Đàm (2018) phương pháp luận  2 nghiên cứu khoa học (tài liệu học tập chính) Bài giảng Trần Tiến Khai (2013), Khoa KTPT­ ĐH  3 Mở TP.HCM (tài liệu tham khảo). 2
 3.                  Bố cục chi tiết Đề cương nghiên cứu 1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao? Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài) Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn) 2. Mục tiêu nghiên cứu (tại sao phải nghiên cứu? nghiên cứu để làm gì?) Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản xuất, kinh doanh
 4.                  Bố cục chi tiết Đề cương nghiên cứu 3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?) Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu; Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi. 4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu Phạm vi không gian Phạm vi thời gian Giới hạn học thuật, chuyên môn Đơn vị nghiên cứu
 5.                  Bố cục chi tiết Đề cương nghiên cứu 5. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết (sơ lược) Các lý thuyết nào liên quan đề tài này? Các khái niệm; Các lý thuyết liên quan; Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết. Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào? Ai nghiên cứu? Dùng phương pháp nghiên cứu nào? Dùng các mô hình nghiên cứu nào? Kết luận như thế nào? Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì?
 6.                  Bố cục chi tiết Đề cương nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu (nếu có).Trình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứu: Giả thuyết mô tả, Giả thuyết tương quan,Giả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả). Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu Số liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?) Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?) Nguồn và cách thu thập các loại số liệu Số liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?) Số liệu sơ cấp Nguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?) Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệu Tính cỡ mẫu Cách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, v.v.) Phương pháp phân tích xử lý số liệu Thống kê mô tả; Thống kê so sánh; Thống kê liên quan (tương quan, hồi quy) Các loại khác Công cụ phân tích (phần mềm thống kê)
 7. Bố cục chi tiết  đề cương nghiên cứu 7. Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết Phương pháp nghiên cứu Kết quả và thảo luận Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo 8. Phụ lục (nếu có) Phiếu điều tra (nếu có) Hình ảnh (nếu có) Số liệu chi tiết (nếu có) Các thông tin khác (nếu có)
 8. Quy trình nghiên cứu Cân nhắc các  bước xác định vấn  2 đề nghiên cứu Phương pháp tổng  Phương pháp và  Phương pháp chọn  Phương pháp xử lý  Nguyên tắc viết báo  quan cơ sở lý thuyết  công cụ thu thập dữ  mẫu và xác định  dữ liệu; máy tính và  cáo khoa học và nghiên cứu liệu cở mẫu thống kê Xác  Tổng quan cơ Xác  định  Viết  Thu thập Xử lý và Giải thích định sở lý thuyết các đề thông tin phân tích kết quả và  vấn đề  và nghiên thành  phần  cương  dữ liệu dữ liệu viết báo  nghiên  cứu trước cho thiết kế  nghiên  cáo nghiên  cứu nghiên cứu c ứu cứu 1 2 3 4 5 6 7 Chọn mẫu và  Chọn Mã hóa Xác định Xác định Xây dựng c ở  Các bước biến, mô  Hiệu dữ liệu khung khung  công cụ  mẫu hoạt động hình phân  đính  khái  phân tích để thu  tích dữ liệu Xây dựng niệm thập,  bảng mã Kiến thức lý phân tích thuyết cần  có Mục tiêu, câu hỏi và  Tính hợp lệ và tin  Nội dung của đề  Kiến thức giả thiết nghiên cứu cậy của công cụ  cương nghiên cứu trung gian nghiên cứu cần có Nghiên cứu vấn đề gì Nghiên cứu nhƣ thế nào Tổ chức và tiến hành nghiên cứu Quy trình nghiên cứu hiệu chỉnh dựa trên quy trình nghiên cứu của R.Kumar (2005)
 9. 3 NỘ I DUNG 1.  Đề cương nghiên cứu là gì? 2.  Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu 3.  Viết và trình bày báo cáo khoa học
 10. 4 1. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LÀ GÌ?  Là  một  văn  bản  chỉ  ra  lý  lẽ  để  thực  hiện  nghiên cứu và cách thức mà ta sẽ tiến hành tổ   chức thực hiện nghiên cứu Là  một  bản  kế  hoạch  chi  tiết,  tổng  hợp  tất  cả các nội dung mang tính kế hoạch mà ta   sẽ thực hiện khi thực thi đề tài nghiên cứu Là một báo cáo nghiên cứu khả thi của   nghiên cứu Vai trò:   là cơ sở để xem xét và phê duyệt và cho  phép tài trợ
 11. Mục Tiêu đề Nội dung Lý do chọn đề tài: khoảng trống kiến thức là gì? Vấn đề tồn tại là gì? 1) Đặt vấn đề (lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách) 5 2) Mục tiêu nghiên cứu Kết quả cần phải đạt là  gì? 3) Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi (nghi vấn) cần phải trả lời là  Đơn vị nghiên cứu là gì? (cá nhân, hgì? ộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức, địa 4) Phạm vi nghiên cứu phương, ngành, lĩnh vực, quốc gia?) Đơn vị nghiên cứu Không gian, thời gian? Học thuật? 2  Các lý thuyết nào có liên quan? Mô hình lý thuyết nào phù hợp?  Khung phân tích? Các mô hình thực nghiệm? Lý do  Tổng quan lý thuyết và  chọn? 5) các công trình khoa   Khái niệm, biến nào được  học dùng?  Quan hệ giữa các khái niệm, các biến (tương tác, nhân  quả)? 6) Khung khái niệm (nếu có)  Các phát hiện chủ yếu là gì? Có lý gi ải được không? Có h Rút ra từ khung lý thuy ết ợp lý (lý thuyết,  thực tiễn) không? 7) Giả thuyết (nếu có) Rút ra từ khung lý thuyết và các phát hiện thực nghiệm 8) Khung phân tích (nếu có) Rút ra từ khung khái niệm 2 9) Phương pháp nghiên cứu Hệ thống phương pháp nghiên cứu dự định áp dụng 10) Cấu trúc báo cáo dự kiến Cấu trúc chương mục của báo cáo dự kiến . 11) Tài liệu tham khảo Ghi đúng cách . 12) Phụ lục Các tài liệu quan trọng
 12. 6 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 1.   Đặt vấn đề; 2.   Mục tiêu nghiên cứu; 3.   Câu hỏi nghiên cứu; 4.   Phạm vi và đơn vị nghiên cứu; 5.   Sơ lược về các cơ sở lý thuyết và kết quả cácnghiên cứu trước đây (những khái niệm, lý thuyết và nghiên cứu liên quan); 6.   Khung khái niệm (nếu có);
 13. 7 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG  NGHIÊN CỨU 7.   Giả thuyết nghiên cứu (nếu có); 8.   Khung phân tích (nếu có): từ các khái niệm và lý thuyết liên quan, tìm ra các biến số thực tế tương ứng để kiểm định giả thuyết; 9.   Phương pháp nghiên cứu:      Thông tin, dữ liệu cần thu thập;      Nguồn của thông tin, dữ liệu;      Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu;      Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu thích hợp
 14. 8 2. CẤUTRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 10. Trình bày cấu trúc dự kiến của báo  cuối cáo 11. cùng; 12. Tài liệu tham khảo;  13. Phụ lục (nếu có); 14. L Kịếch trình dự kiến;  hoạch kinh phí cho thực hiện nghiên cứu (nếu được yêu cầu); 15. Giới thiệu người tiến hành nghiên cứu, có  thể là cá nhân hoặc nhóm, tóm tắt tiểu sử và quá trình học tập nghiên cứu (nếu được yêu  cầu);
 15. 9 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)   Vấn đề gì tồn tại? (lý thuyết, phương pháp,  thực tiễn, chính sách)      Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?      Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)      Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)      Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
 16. 10 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƢƠNG  NGHIÊN CỨU 2. Mục tiêu nghiên cứu (kết quả cần phải đạt là gì? nghiên cứu để đƣợc gì?)  Mục tiêu tổng quát  Mục tiêu cụ thể      Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;      Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;      Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án  sản xuất, kinh doanh
 17. 11 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)      Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện  nghiên cứu; tượng      Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các  tính (biến) của sự vật, đặc hiện tượng nghiên cứu;      Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi.
 18. 12 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu      Phạm vi không gian      Phạm vi thời gian      Giới hạn học thuật, chuyên môn      Đơn vị nghiên cứu
 19. 13 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU 5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)  Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?  Các khái niệm;  Các lý thuyết liên quan;  Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.
 20. 14 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)  Vấn đề này đã được nghiên cứu như  nào? thế      Ai nghiên cứu?      Dùng phương pháp nghiên cứu       Dùng các mô hình nghiên cứu nào? nào?      Kết luận như thế nào?  Bài học kinh nghiệm về  pháp là gì? phương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2